Ultimele valori calculate:

Pensie comunitară (ROU-IT) 19.01.2020

Comunitară la limită de vârstă: 1915 lei

Comunitară anticipată parțială: 0000 lei.

NOU !! Vârsta standard de pensionare în 2019 va fi de 67 de ani.

Zilele din luna în care se fac plățile pensiilor de către INPS Italia prin Poștă sau prin instituții bancare.

lună Poșta Italiană
Instituții bancare
ianuarie 3 3
februarie 1 1
martie 1 1
aprilie 3 3
mai 2 2
iunie 1 1
iulie 2 2
august 1 1
septembrie 1 3
octombrie 1 1
noiembrie 2 2
decembrie 1 3

După cum se poate observa din tabel, există o diferență privind ziua plății de către Posta Italiană și bănci în septembrie și decembrie 2018 , datorită faptului că prima zi a lunii este sâmbătă, ziua în care oficiile poștale sunt deschise, în timp ce băncile sunt închise și nu fac viramente ( bancomatele nu au program totuși :).

În general, în 2018, vârsta de pensionare necesară este de  cel puțin 66 ani și 7 luni și 20 de ani de contribuții/stagiu de cotizare contributiv (atât pentru bărbați, cât și pentru femei în sectorul public și în sectorul privat). Pentru pensionarea anticipată, pe de altă parte, sunt necesari 41 de ani și 10 luni de contribuții (42 de ani și 10 luni pentru bărbați) indiferent de vârsta. Cerințele sunt diferite, după cum se indică, numai pentru a proteja particularitățile specifice legate de tipul de muncă efectuată sau de starea lucrătorului/asiguratului. Deci, de exemplu, există unele praticularități pentru pentru munca în condiții grele/deosebite, pentru invaliditatea de peste 80% ( vezi aici Pensia de Invaliditate), pentru serviciul militar, securitatea și asistența publică (de exemplu. Poliția, poliția financiară, pompieri ), pentru personalul de călătorie care efectuează servicii de transport public, anumite categorii de lucrători în domeniul divertismentului, sportivi profesioniști, anumite categorii de lucrători în sectorul maritim și echipajele companiilor aeriene (fond de zbor).

În acest an, pensia minimă, ca urmare a ajustării la inflație, crește la 507,46 euro, devenind astfel cifra de referință pentru dreptul la integrare la un nivel minim.

Pentru românii care au realizat sau realizează stagiu de cotizare în Italia:

 1. Nu este obligatoriu să realizeze 20 de ani stagiu în Italia pentru a beneficia de pensie din Italia, deoarece vechimea în muncă realizată în România este recunoscută ( cf. legilsației comunitare EU) . Pentru detalii legate de stagiul de cotizare realizat în România care nu este recunoscut de Italia scrieți la contact@europensie.ro ;
 2. Beneficiați de toate tipurile de pensii și bonificații existente în Italia dacă aveți stagiu de cotizare realizat în Italia conform legislației italiene în domeniul pensiilor.

sursa:www.pensionioggi.it

Datele se actualizează


2017

Afla aici raspunsul la intrebarea :Locuiesc in Italia si doresc sa cunosc in ce conditii ma pot pensiona ? Vechimea in munca (contributia  pentru timp de lucru part time și ful time) si vîrsta necesară; Pensia de urmas in Italia;Numărul de telefon ale INPS INAIL centru de contact este 803164. INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Institutul Naţional de Securitate Socială) este institutul naţional de protecţie responsabil de prestaţiile de securitate socială şi protecţie.

Prestaţiile de securitate socială sunt determinate pe baza plăţilor de asigurări obligatorii care sunt constituite prin colectarea contribuţiilor (pensia de bătrâneţe, pensia pentru vechime în muncă, pensia de urmaş, alocaţia de invaliditate, pensia pentru incapacitate de muncă, pensia convenită prin convenţia internaţională pentru munca desfăşurată în străinătate).
Prestaţiile de protecţie socială sunt menite a suplimenta venitul: şomaj, boală, maternitate, cassa integrazione (fondul de prestaţii al lucrătorilor), plăţi compensatorii şi alocaţii familiale. Oficiile INPS sunt localizate oriunde în Italia şi deţin câte un centru de contact pentru informaţii generale referitoare la aspecte legale şi cazuri individuale.
Numărul de telefon ale INPS INAIL centru de contact este 803164.
Pentru salariaţi, angajatorul trebuie să completeze toate formalităţile cerute pentru înregistrarea la departamentul de protecţie. Contribuţiile salariaţilor sunt deductibile din salariul brut. Lucrătorii pe cont propriu trebuie să se înregistreze şi să plătească contribuţii într-un fond separat de securitate socială (CASSA) sau direct la INPS.
Institutul Naţional de Asigurări împotriva Accidentelor Profesionale şi Bolilor (INAIL) oferă protecţie împotriva accidentelor şi bolilor profesionale. Legea italiană obligă angajatorii să asigure lucrătorii împotriva riscului unor posibile accidente sau boli profesionale care au loc în timpul desfăşurării activităţilor de muncă.

www.pensiata.ro își dezvoltă portofoliul de servicii destinate celor care:
– au realzat stagiu de cotizare în Uniunea Europeană
– au realizat stagiu de cotizare în țările cu care Romania are încheiate acorduri de reciprocitate în domeniul pensiilor;
– au realizat stagiu de cotizare în România și sunt rezidenți în alte tări decât cele menționate mai sus.
    Astfel sunt disponibile următoarele servicii:
Consultanță Dosar de Pensionare Comunitară/Internațională, se analizează care sunt oportunitățile de pensionare în țările în care s-a realizat stagiu de cotizare(vechime în muncă).
Serviciul este realizat în cca 7 zile lucrătoare de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și va fi expediat pe adresa de e-mail specificată sau prin curierat.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim neprioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, de asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 10 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 100 euro.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim prioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, dde asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 5 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 150 euro.
Serviciul de întocmire dosar de pensionare, timp de efectuare 5 zile: sunt completate toate formularele ce stau la baza dosarului de pensionare, dosarul va fi expediat prin curierat. Cost 75 euro;
Serviciul Recuperare Documente, este serviciul prin care recuperăm documentele (din România) pe care încă nu le aveți la dosar de la societățile care arhivează documentele ce atestă vechimea și veniturile realizate, este inclusă și activitatea de identificare a societăților care au preluat fostele intreprinderi ce au avut activitatea înainte de 1990. Este necesară o împuternicire notarială/Consulat.
Costul serviciului este de minim 300 lei și poate crește funcție de fiecare caz în parte(negociabil).
Serviciul Depunere Dosar de Pensionare la casa de pensii din România, costă 100 euro și se realizează pe baza unei împuterniciri notariale/consulat.

Pentru detalii suplimentare legate de documentele necesare precum și de modalitatea de plată a serviciilor scrieți la contact@europensie.ro  sau  sunați la Tel 0742 602 033, 0724 414 043, 0760 432 198.

Trebuie să reînnoiești un act ? Află unde se află cel mai apropiat consulat unde poți obține un act sau un act nou. Ai aici lista consulatelor din Italia LISTA CONSULATELOR ROMÂNEȘTI DIN ITALIA.

!! DE RETINUT :  Informatiile sunt in permanenta actualizare;

Pentru a putea ieşi la pensie, în conformitate cu legislaţia italiană din domeniu, trebuie să îndepliniţi una din următoarele condiţii, expuse în mod foarte sintetic:
– Condiţie pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii: 42 de ani și 10 luni de contribuţii, indiferent de vârsta persoanelor;
– Condiţii pentru obţinerea pensiei de bătrâneţe în sistemul de contribuţii:

 •  femeile care au împlinit vârsta de 66 de ani și 7 luni, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;
 •  bărbaţii care au împlinit vârsta de 66 de ani și 7 luni, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;
 •  persoanele care au în total 42 de ani și 10 luni contribuţii, indiferent de vârsta acestora;

De asemenea, perioadele de studiu sunt utile pentru completarea cerinţei de 40 de ani de contribuţii în vederea obţinerii pensiei de bătrâneţe în sistemul contributiv.
În momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare pe teritoriul Italiei, dacă v-aţi stabilit domiciliul în această ţară, trebuie să vă adresaţi biroului local INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) http://www.inps.it pentru întocmirea dosarului de pensie.
Dacă doriţi să ieşiţi la pensie în România, având domiciliul în acest stat, în momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare din acest stat, trebuie să vă adresaţi Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale competente (www.cnpp.ro).
Condiţii pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii şi pensiei de bătrâneţe în Italia (Legea nr. 247 din 24 decembrie 2007);

Care sunt efectele muncii cu fracțiune de normă(part time) asupra stagiului de cotizare ? Lucrătorii cu fracțiune de normă se pot retrage la aceeași vârstă ca și lucrătorii cu normă întreagă?

Trebuie clarificat faptul că, pentru dreptul la pensie sau la pensionare anticipată, timpul de lucru cu jumătate de normă nu este diferit de cel necesar la normă întreagă. Un an de muncă cu jumătate de normă, în realitate, merită la fel de mult ca un loc de muncă cu normă întreagă de normă întreagă, dacă îndepliniți cerința de salarizare care trebuie să fie egală cu minimul necesar anual de INPS.

De exemplu, pentru anul 2014, minimul a fost stabilit la 10 418 de euro pe an, ceea ce reprezintă 867 euro pe lună și 200,35 euro pe săptămână. Pentru anul 2015, contribuția minimă este stabilită la 10.440 de euro pe an, echivalentul a 870 de euro pe lună și la 200,76 de euro pe săptămână.

Dacă un lucrător, deși lucrează cu jumătate de normă, primește un salariu care nu se încadrează sub ratele minime stabilite de INPS pentru fiecare an, va fi garantat acoperirea pentru toate cele 52 de săptămâni și va, pentru fiecare an de muncă cu fracțiune de normă, un an de contribuții benefice la poziția lor de securitate socială.

Dacă, pe de altă parte, remunerația este mai mică decât contribuția anuală minimă Inps, salariatul cu jumătate de normă nu va avea dreptul la o acumulare de 52 de săptămâni pentru pensionare. Angajații vor fi recunoscuți săptămânale calculate proporțional cu salariul primit.

Se poate majora pensia cu veniturile realizate după pensionarea de bătrânețe ?

Conform articolului nr 7 din Legea 155/1981 ( intrată în vigoare la 12.05.1981) pensionarul la limită de vârstă care realizează venituri pentru care se platesc și rețin contribuții la pensie va avea posibilitatea să fructifice acest stagiu pentru creșterea valorii pensiei numai după 5 ani de la data pensionării, chiar dacă în această perioadă a muncit numai 2 ani. Astfel odată la un multiplu de 5 ani aniveresari se poare recalcula, prin adăgare, valoarea pensiei. Legea perimite o excepție prin calculul stagiului suplimentar să se facă după numai 2 ani dacă pensionarul a împlinit vîrsta de 66 ani și 7 luni.

MARTURII

25.11.2017 ” Va multumesc pentru munca laborioasa reflectata in Expertiza. Voi reveni cu cateva intrebari pentru a-mi clarifica anumite aspecte.” Pralea I. A.

Vă Multumeste foarte mult. Sărbători fericite alături de cei dragii Vă doresc si multă multă sănătate. ..Cu Stima si Respect.  07.12 2018 Dobre M.

Angajați şi pensionari

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

Mr. Marco Esposito
Via Fornovo 8
IT – 00192 Roma

Tel.: +39 / 06 46 83 40 45
+39 / 06 46 83 74 10
E-mail.: DGPoliticheAttiveDiv3[at]lavoro.gov.it
mesposito[at]lavoro.gov.it
Autorități din domeniul pensiilor

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Head: Gabriella Di Michele    
Via G. Borsi 13
00197 – Roma

Tel.: +39 32 39 15 27
Fax.: +39 80 78 745
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)
Via Fornovo 8
IT – 00192 Roma

Tel +39 06  48 16 11
E-mail: centrodicontattolavoro.gov.it
Serviciu public de ocupare a forței de muncă

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo 8 – 00192 Roma
Tel.: +39 06 468 35 500
Tel.: Free number accessible only in Italy: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Septembrie 2018

17 Comentarii

 • Buna ziua am si eu o intrebare am pensie din romania am lucrat si in italia peste 10 ani si am depus dosaru de pensie pentru in italia la casa de pensi din judet in ianuarie 2018 am nr de dosar cat dureaza sa primesc un raspuns din italia cei de la casa de pensi mi_au spus cand primiti acasa dumneavoastrs primim si noi,vreau sa stiu cam cat dureaza

 • Lucrez in Italia de15 ani.In Romania am lucrat 26 ani.Locuiesc in Italia.Am prezentat intr-un oficiu de patronat din Italia,documentele pentru cumulul anilor de vechime,in vederea pensionarii.Doamna din acest oficiu,(care este romanca!!!)mi-a obtinut extratul cont cu ani lucrati in Italia,dar spune ca nu are cunostinta de faptul ca trebuie sa le trimita la INPS.Dupa luni de insistente,a spus ca a trimis un emeil la INPS,dar nu are nimic care sa certifice asta.Nu stiu ce sa fac pentru a sti daca documentele au ajuns .De la casa de pensii din Romania mi s-a spus ca nu pot eu sa merg cu documentele personal.Eu am 61 de ani si speram sa obtin in Romania pensie anticipat partiala.As dori o parere profesionala.Va multumesc.

  • Stimate Călin Marin, cererea(dosarul) privind Pensia Comunitară Anticipat Parțială se depune (prsonal sau prin patronat) la INPS Italia din zona de rezidență avută în Italia. INPS Italia va trebui să trimită la Casa de Pensii din România, de pe raza județului de domicilu avut în țară, stagiul de cotizare realizat în Italia apoi se va adăuga stagiul de cotizare reallizat în România pe baza cărora se va emite decizia de pensionare. Vestea tristă e că de regulă emiterea acestor decizii durează între 6 luni și 1..2 ani ( sunt cazuri si de 3..4 ani). În fapt va trebui să aveți informația prin care casa de pensii ( care va instrumenta dosarul) a primit documentația din Italia ( dată , număr de înregistrare). Pentru alte detalii vă stau la dispoziție la contact@europensie.ro .

   • Buna ziua! Am 64 de ani am 30 ani lucrati in Romania si in Italia am lucrati 13 ani, va rog sa imi spuneti la ce virsta pot beneficia de pensie din Italia! S-au care este procedura.Multumesc!

    • Stimată Radu Constantina, în cazul dumneavoastră se poate accesa pensia din Italia imediat deoarece aveți îndeplinită condiția pentru opțiunea donna pentru forma de pensionare anticipată Quota 100. Pentru detalii și informații suplimentare puteți scrie la contact@europensie.ro.

 • Mă numesc Oprea Ecaterina, Sunt în pensie din noiembrie 2017 la limita de vârstă cu o vechime de 32 ani 3 luni și 21 zile . În Italia am lucrat 8 ani și 7 luni cu , contract de munca ca și badanta. Momentan sunt în șomaj 2 ani , în ianuarie 2020 termin șomajul . Întrebarea mea este următoarea cei 2 ani de șomaj sunt considerați ani contributivi? În acest caz as putea sa depun dosarul în tara pt anii lucrați în Italia pot beneficia de legea cu 42 ani și 10 luni contribuiți indiferent de vârstă ( am 62 ani )sau trebuie sa aștept când împlinesc 67 ani ? Va mulțumesc anticipat !

  • Stimată Oprea Ecaterina, în cazul dumneavoastră se poate aplica sigur pentru Pensia Anticipată prin opțiunea QUOTA 100, deoarece aveți 62 de ani și minim 38 ani stagiu de cotizare. Pentru detalii legate de dosar vă stau la dispoziție.

 • Am varsta de 61 ani si 6luni vechime in campul muncii de 23ani 8luni si 15zile iar in Italia o vechime de 10ani cand pot iesi la pensie anticipat?

  • Stimate Vasile Davidoaia, varsta standard de pensionare în România este 65 de ani iar în Italia 66 ani si 7 luni . În aceste condiții legea 263/2010 și Regulamentul UE în domenul prestațiilor Sociale 987/2009 stabilesc posibilitatea de a vă pensiona astfel:
   1 Pensie Comunitară Anticipată Parțială imediat ce ați realizat 35 ani de ciontribuții în ROU+IT primită din România.
   2. Pensie Comunitară la Limită de Varstă de la 65 ani primită din România și
   3 Pensie Comunitară de bătrânețe de 67 ani din Italia
   Pentru a afla care este situația dumneavoastră la zi privind posibilitățile de pensionare scrieți la contact@europensie.ro .

 • Buna ziua, ma numesc Ilie Anica, am varsta de 59 ani,am o vechime de 27 ani in Romania si 10 ani in Italia. Am depus dosarul de pensionare anticipata, la CJ de Pensii Buzau (acolo am domiciliul) in data de 17.08.2017. Pana la aceasta data nu am primit nici o decizie. Am contactat C.J.P. Buzau, am fost si personal si spun ca nu au primit formularul E205 sau 202, din Italia. Ce pot sa fac mai departe, pentru ca cei de la C.J.P Buzau nu dau nici un fel de relatii; nr. inregistrare cu care a plecat solicitarea, nr. de revenire, etc, pur si simplu spun ca nu au primit si atat. Multumesc anticipat!

  • Stimată Ilie Anica, nu este o situație ușor de digerat, dar există soluții pentru urgentarea emiterii deciziei de pensionare. Date suplimentare veți primi pe adresa de e-mail.

 • Buna ziua!
  Am 65 de ani, sunt iesit la pensie din Ianuarie 2017 cu 20 de ani vechime in Romania (4 ani de grupa) si am 18 ani si 3 luni lucrati in Italia. As dori sa aflu cand pot cere pensie si pentru anii lucrati in Italia.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!
  Cojocaru Ghe.

  • Stimate Cojocaru Gheorghe, în cazul dumneavoastră trebuie calculat exact stagiu de contribuții realizat în Italia, deoarece 18 ani înseamnă 52 săptămâni * 18.
   CEL MAI PROBABIL VEȚI PUTEA DEPUNE IMEDIAT DOSARUL PENTRU PENSIE DIN ITALIA pentru pensie anticipată după criteriul cota 100. În situația în care doriți ajutor scrieți al contact@europensie.ro

 • in romania am contribuit la casa depensi 28,6 ani in italia contribuiti sant de 12 ani pana acum ianuarie cand pot iesi la pensie ori in romania ori in italia mentionez ca am rezidenta in italia

  • Stimate Iliuta Radu, în România puteți accesa Pensia anticipată Parțială de la 60 de ani iar în Italia puteți accesa Pensia anticipată cf opțiunii Quota 100 imediat ce ați împlinit 62 de ani. Pentru detalii suplimentare scrieți la contact@europensie.ro .

Dă-i un răspuns lui Ioan COVACIU X

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.