Ultimele valori calculate: pensie comunitară (Rou-Sp) la limită de vârstă: 2753 lei (07.09.2022)

 

Pensia pentru limită de vârstă – pensionar singur cu vârsta de cel puțin 65 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 788,90 euro. Fără soț / soție, 639,30 euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 606,6 euro.
Pensia pentru pensionari pentru un deținător de vârstă sub 65 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 739,40 de euro. Fără soț, 598 de euro. Cu un soț care nu este responsabil de 565,2 euro.
Pensie pentru limită de vârstă 65 de ani de invaliditate ridicată

În conviețuire cu soțul dependent, 1,183.40 euro. Fără soț / soție, 959 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 910 de euro.

Pensie permanentă de invaliditate: invaliditate severă

În conviețuire cu soțul dependent, 1,183.40 euro. Fără soț / soție, 959 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 910 de euro.
Pensie permanentă de invaliditate permanentă

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 788,90 euro. Fără soț / soție, 639,30 euro. Cu soțul / soția nu răspunde 606,6 euro.
Pensie permanentă de invaliditate totală cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

În conviețuire cu soțul dependent, 1,183.40 euro. Fără soț / soție, 959 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 910 de euro.
Pensie permanentă de invaliditate între 60 și 64 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 739,40 de euro. Fără soț, 598 de euro. Cu un soț care nu este responsabil de 565,2 euro.
Pensie permanentă de invaliditate totală derivată din boală, mai mică de 60 de ani

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 397,60 de euro. Fără soț / soție, 397,60 de euro. Cu soțul / soția nu este responsabil 390,20 euro.
Pensia parțială permanentă de invaliditate a sistemului de accident de muncă

În conviețuire cu soțul / soția dependentă, 788,90 euro. Fără soț / soție, 639,30 euro. Cu soțul / soția nu răspunde 606,6 euro.
Pensie de văduvie(urmaș soț supraviețuitor)

Cu taxe familiale, 739,40 euro. Cu 65 de ani și cu handicap mai mare de 65%, 639,30 de euro. Între 60 și 64 de ani, 598 de euro. Sub vârsta de 60 de ani, 484,10 euro. (www.jubilaciondefuturo.es)

În Spania, organismul competent în ceea ce priveşte formularele E este Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) prin reţeaua sa de centre de asistenţă (CAISS), şi organismul competent în ceea ce priveşte formularele seriei E 300 este Institutul Naţional de Ocupare (INEM) prin intermediul reţelei sale de agenţii de ocupare. Valorificarea vechimi de munca din Spania pentru pensie in Romania;

www.europensie.ro  își dezvoltă portofoliul de servicii destinate celor care:
– au realzat stagiu de cotizare în Uniunea Europeană
– au realizat stagiu de cotizare în țările cu care Romania are încheiate acorduri de reciprocitate în domeniul pensiilor;
– au realizat stagiu de cotizare în România și sunt rezidenți în alte tări decât cele menționate mai sus.
    Astfel sunt disponibile următoarele servicii:
Consultanță Dosar de Pensionare Comunitară/Internațională, se analizează care sunt oportunitățile de pensionare în țările în care s-a realizat stagiu de cotizare(vechime în muncă).
Serviciul este realizat în cca 7 zile lucrătoare de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și va fi expediat pe adresa de e-mail specificată sau prin curierat.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim neprioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, de asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 10 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 100 euro.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim prioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, dde asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 5 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 150 euro.
Serviciul de întocmire dosar de pensionare, timp de efectuare 5 zile: sunt completate toate formularele ce stau la baza dosarului de pensionare, dosarul va fi expediat prin curierat. Cost 75 euro;
Serviciul Recuperare Documente, este serviciul prin care recuperăm documentele (din România) pe care încă nu le aveți la dosar de la societățile care arhivează documentele ce atestă vechimea și veniturile realizate, este inclusă și activitatea de identificare a societăților care au preluat fostele intreprinderi ce au avut activitatea înainte de 1990. Este necesară o împuternicire notarială/Consulat.
Costul serviciului este de minim 300 lei și poate crește funcție de fiecare caz în parte(negociabil).
Serviciul Depunere Dosar de Pensionare la casa de pensii din România, costă 100 euro și se realizează pe baza unei împuterniciri notariale/consulat plus costurile legate de delasare.

Pentru detalii suplimentare legate de documentele necesare precum și de modalitatea de plată a serviciilor scrieți la contact@europensie.ro  sau  sunați la Tel 0742 602 033, 0724 414 043, 0760 432 198.

Pensii acordate de Regatul Spaniei
Pensii de bătrâneţe:
Beneficiari: Lucrătorii care îşi încetează total sau parţial activitatea profesională şi îndeplinesc anumite cerinţe se pot pensiona de limită de vârstă.
Pensionarea totală:
Atunci când lucrătorul încetează complet desfăşurarea activităţii profesionale şi îndeplineşte cerinţele generale pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Pensionarea parţială
Permite plata unei pensii de către sistemul de securitate socială în acelaşi timp cu prestarea unei activităţi profesionale cu timp parţial. Cerinţe:
Persoana să fie înregistrată, asigurată sau într-o situaţie echivalentă în cadrul sistemului de Securitatea Socială.
Să fi împlinit vârsta de 65 de ani. Pensionarea anticipată este obişnuită, dacă sunt îndeplinite anumite cerinţe adiţionale şi acest fapt implică o reducere a cuantumului pensiei.
Să fi contribuit timp de 15 ani, dintre care cel puţin doi trebuie să fie cuprinşi în ultimii 15 ani dinaintea datei pensionării (ziua încetării activităţii sau ziua solicitării pensiei, în cazul unei situaţii echivalente titularului asigurării). Un lucrător trebuie să fi plătit contribuţii 35 de ani pentru a primi o pensie integrală (100%).
Pensie de Invaliditate
Persoanele declarate de către sistemul de securitatea socială a fi în situaţie de incapacitate totală permanentă, au dreptul să beneficieze de pensia de invaliditate în următoarele situaţii:
– au mai puţin de 65 de ani la momentul când îndeplinesc sau nu cerinţele pentru obţinerea pensiei pentru bătrâneţe cu caracter contributiv, dacă invaliditatea este datorată unei boli sau accident din afara muncii.
– sunt înregistrate, asigurate sau se găsesc în situaţii echivalente.
– au acoperit o perioadă contributivă anterioară, dacă incapacitatea este datorată unei boli obişnuite.
Perioada contributivă cerută variază în funcţie de vârsta persoanei.
Pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea cu timp parţial există norme speciale.Există diferite grade de invaliditate, care determină cuantumul prestaţiei plătite.
 Decesul şi urmaşii (văduve şi orfani)
Prestaţiile pentru deces şi urmaşi (văduve, orfani, membrii de familie aflaţi în întreţinere) sunt:

 • Asistenţă datorată decesului
 • Pensie pentru văduvie
 • Pensie pentru orfani
 • Pensie şi alocaţie pentru membrii de familie
 • Compensaţie specială până la un anumit cuantum în cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale.

Beneficiari: Soţul supravieţuitor, orfanii sau, în unele cazuri, membrii de familie ai lucrătorului decedat.
Formularele europene – E 203
În cadrul coordonării sistemelor de securitate socială şi de protecţie socială a diferitelor state membre, scopul formularelor E este de a transfera drepturile obţinute de către lucrătorii unui Stat Membru în alt Stat Membru în care se deplasează pentru a lucra, sau pentru a căuta de lucru, etc.
În Spania, organismul competent în ceea ce priveşte formularele E este Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) prin reţeaua sa de centre de asistenţă (CAISS), şi organismul competent în ceea ce priveşte formularele seriei E 300 este Institutul Naţional de Ocupare (INEM) prin intermediul reţelei sale de agenţii de ocupare.
În privinţa sistemului de securitate socială: formularele în vigoare sunt accesibile pe Internet în format PDF şi trebuie descărcate, completate şi depuse la instituţia corespunzătoare de securitate socială.

Valorificarea  perioadei lucrate in Spania pentru pensie in Romania
La data intrunirii conditiilor de pensionare, lucratorul roman care a desfasurat activitate lucrativa pe teritoriul Spaniei va beneficia de totalizarea perioadelor de asigurare realizate in Romania  si Spania, in vederea stabilirii drepturilor de pensie. Pentru a putea valorifica la pensie perioada lucrata in Spania trebuie sa fi cotizat la sistemul de securitate sociala spaniol. La data pensionarii trebuie sa completati formularele specifice pentru dosarul de pensie cu mentionarea tarilor si perioadelor in care ati lucrat si cotizat la sistemul de securitate sociala.
De asemenea, puteti solicita la Trezoreria Securitatii  Sociale din provincia spaniola in care ati lucrat, un document, „vida laboral”, care certifica perioadele de cotizare.

Adeverinta de ce trebuie eliberata de catre angajator : Adeverinta de vechime Spania

In Romania, institutia competenta cu administrarea si gestionarea sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale este Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (www.cnpp.ro).

 Valorificarea  perioadei lucrate in Spania pentru pensie in SPANIA

Pentru a obtine o pensie de la statul spaniol trebuie sa cotizati timp de 15 ani la sistemul de securitate sociala spaniol, din care cel putin 2 ani trebuie sa fie cuprinsi in 15 ani care preced data deschiderii drepturilor. Pentru pensia completa sau in procent intreg, perioada de contributie trebuie sa fie de 35 de ani.
Varsta legala de pensionare este:
•     pentru pensia normala: 65 de ani
•     pentru pensia anticipata: 60, 61 sau 65 de ani in anumite conditii.
Varsta legala de pensionare se poate reduce pentru  persoanele care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale de munca, in mediu toxic.
Cum se stabileste cuantumul pensiei de batranete in Spania?
Cuantumul pensiei de batranete este determinat pe baza contributiilor, in functie de venituri si numarul de ani de contributie.În Spania, organismul competent în ceea ce priveşte formularele E este Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) prin reţeaua sa de centre de asistenţă (CAISS);

Formulare: Cerere de pensionare națională în Spania Cerere pensie Spania

Formalitati ce trebuie indeplinite pentru pensie si protectie sociala:
Sistemul de protectie sociala spaniol este structurat dupa contributivitate: Contributiv si Noncontributiv;

Sistemul contributiv: include persoanele care îşi au reşedinţa sau se află în mod legal în Spania, dacă îşi desfăşoară activitatea salariată sau independentă pe teritoriul Spaniei.

Sistemul non-contributiv: acest sistem de securitate socială este aplicabil tuturor spaniolilor cu reşedinţa pe teritoriul Spaniei; sunt acoperiţi de acest sistem şi hispano-americanii, portughezii, brazilienii, cetăţenii din Andora şi din Filipine şi cetăţenii din alte ţări cărora li se aplică prevederile tratatelor, acordurilor bilaterale sau convenţiilor.

 • Structura sistemului de securitate sociala,Sistem general
  Sisteme speciale:
  Agricultori
   Navigatori
   Lucrători independenţi
   Personal casnic
   Mineri din domeniul cărbunelui
   Studenţi (Asigurare pentru studenţi)
   Funcţionari publici

Orice persoană care este pe cale să iniţieze o activitate trebuie să deţină un număr de securitate socială. Trezoreria Generală de Securitate Socială va acorda un Număr de Securitate Socială fiecărui cetăţean, pentru identificarea acestuia în relaţia cu Trezoreria. De asemenea, respectivul număr se va acorda şi pentru beneficiarii de pensii sau alte prestaţii ale Sistemului.

Cine poate adresa o solicitare:
Angajatorii sunt obligaţi să solicite înscrierea lucrătorilor lor la sistemul de securitate socială. Când angajatorul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, lucrătorul poate solicita direct înscrierea sa la sistem. Lucrătorii independenţi sau lucrătorii salariaţi sunt obligaţi să solicite înscrierea.

Contribuţii: Toţi lucrătorii trebuie să cotizeze la sistemul de securitatea socială. Compania va deduce procentul de contribuţie corespunzător din salariul brut al lucrătorului şi această reţinere va apărea în fişa de plată a salariului. Toţi lucrătorii pot solicita „Vida Laboral” (înregistrările privind angajarea), pentru a verifica contribuţiile plătite către Securitatea Socială.
Asigurarea de şomaj
Asigură protecţia situaţiilor celor care, putând şi dorind să lucreze, când îşi pierd slujba temporară sau definitivă, sau al căror program de lucru, în ore, este redus cu cel puţin o treime faţă de pierderea corespunzătoare sau reducerea din salariu pentru cel puţin una dintre cauzele stabilite ca situaţii legale de şomaj.

Denumire: prestaţii pentru şomaj.

Beneficiari: lucrători independenţi şi alte grupuri de lucrători, care se găsesc în una dintre situaţiile legale de şomaj stabilite, au plătit contribuţiile pentru o perioadă minimă cerută (360 zile în ultimii şase ani) şi nu se găsesc în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate stabilite prin lege.

Nivele de protectie:
Prestatia contributiva pentru somaj total sau partial:cuantumul sau depende de contributiile platite la sistemul de securitate sociala in acest scop in ultímele 180 de zile (70%in prímele sase luni ,60%pentru restul perioadei existând termene de plată maxime şi minime). Durata depinde de perioada în care s-a contribuit. Perioada minimă de contribuţie obligatorie de 12 luni, dă dreptul lucrătorului să primească 4 luni de prestaţii pentru şomaj. Perioada maximă de plată a prestaţiei pentru şomaj este de 24 luni.

Indemnizaţia de şomaj: Lucrătorii care se află sub incidenţa unor circumstanţe speciale şi se încadrează corect într-o categorie de securitate socială sunt îndreptăţiţi la subvenţie pentru şomaj. Alte ajutoare: indemnizaţia Activă de Integrare: se acordă acelor lucrători aflaţi în şomaj care nu au dreptul la nici una dintre prestaţiile anterioare. Aceştia trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de vârstă şi perioadă de şomaj şi parcurg un program individualizat de integrare în muncă. Pentru obţinerea prestaţiei pentru şomaj, lucrătorul trebuie să se adreseze Agenţiei de Ocupare atunci când relaţia de muncă s-a încheiat (excepţie cazul de demisie). Acesta trebuie să se înregistreze ca şomer şi să solicite prestaţia pentru şomaj. Înregistrarea este de competenţa Serviciilor Publice de Ocupare Regionale, iar calculul şi plata sunt de competenţa Serviciului Public de Ocupare statal. Totul se realizează la aceeaşi agenţie pentru ocupare. Termenul de înregistrare şi solicitare a prestaţiilor este de 15 zile, şi trebuie prezentate următoarele documente: solicitarea, actul de identitate, carnetul de alocaţii familiale (dacă există copii aflaţi în întreţinere) certificat de societate şi, dacă societatea nu este integrată în reţeaua electronică, documentele oficiale de plata a contribuţiilor corespunzătoare ultimelor 180 de zile. Prestaţia pentru şomaj se plăteşte lunar, la unitatea bancară indicată de beneficiar, pe data de 10 a fiecărei luni, şi banii pot fi plătiţi direct în contul personal al persoanei în cauză. Agenţiile de ocupare regionale sunt deschise dimineaţa, de luni până vineri.

Asigurarea de boală
Sistemul de asigurare de boală al securităţii sociale are ca scop furnizarea de servicii medicale şi farmaceutice necesare păstrării sau restabilirii sănătăţii. Administrarea şi gestionarea acestor servicii este în sarcina organelor competente din domeniul sanitar şi centrele spitaliceşti ale fiecărei Comunităţi Autonome şi Institutul Naţional pentru Managementul Sănătăţii în oraşele Ceuta şi Melilla.

Persoane asigurate:
Lucrătorii înregistraţi la sistemul general de securitate socială care se află în incapacitate de muncă. Pentru a beneficia de această prestaţie, lucrătorul trebuie să fie îndreptăţit să lipsească de la muncă, chiar dacă angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Pensionarii şi beneficiarii de prestaţii, inclusiv beneficiarii de indemnizaţii sau asistenţă pentru şomaj.Membrii de familie sau curatorii responsabili de persoanele menţionate anterior, soţii, orfanii şi cei aflaţi în intreţinere şi emigranţii spanioli, ca şi alte grupuri recunoscute de lege. Scopul indemnizaţiei temporare pentru incapacitate este de a acoperi lipsa venitului care apare când un angajat se găseşte în incapacitate temporară de muncă şi are nevoie de îngrijiri de securitate socială pentru sănătate, datorită bolii sau a unui accident.

Sunt considerate situaţii de incapacitate temporară:
Situaţiile datorate bolilor obişnuite sau profesionale şi accidentelor, provenite în timpul muncii sau nu, atunci când lucrătorul se află în incapacitate de muncă şi beneficiază de îngrijiri medicale. Perioadele de observare pentru boală profesională pe parcursul cărora este acordat concediu medical.

Dreptul la prestaţie
În caz de îmbolnăvire trebuie să vă prezentaţi la un centru de sănătate. Medicul va determina dacă sunteţi în stare să desfăşuraţi o activitate profesională sau nu ,şi în cel din urmă caz, vă va da un certificat medical care trebuie prezentat la locul de muncă. În caz de boală obişnuită sau accident provenit în afara muncii, dreptul la prestaţii medicale va începe din a 4-a zi de la data încetării activităţii. Indemnizaţia acordată va acoperi cel puţin 60% din câştigurile medii ale lucrătorului. În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se acordă din ziua imediat următoare incetării activităţii, angajatorul fiind responsabil cu plata întregului salariu din ziua încetării activităţii. În mod normal întreprinderea plăteşte lucrătorului indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă, pe care i-o rambursează apoi securitatea socială. Durata maximă este de 18 luni, după care urmează reevaluarea situaţiei.

Prestaţii familiale şi de maternitate
Prestaţia de maternitate constă într-o indemnizaţie care se acordă lucrătorilor care îşi iau concediu datorită maternităţii, adopţiei sau încredinţării unui copil.

Situaţii protejate: cazurile acoperite de concedii medicale pentru următoarele situaţii:

 • Maternitatea biologică,
 • Adoptarea sau încredinţarea unui copil, chiar şi anterior adopţiei.

Cerinţe:
Persoana trebuie să fie înregistrată, să fie asigurată sau într-o situaţie echivalentă
Să fi contribuit 180 de zile în perioada ultimilor 5 ani anteriori datei naşterii sau a datei începerii concediului medical, dacă aceasta este anterioră, sau de la data deciziei administrative sau judecătoreşti de încredinţare a copilului sau a hotărârii judecătoreşti prin care se stabilea adopţia.
În cazul naşterii unui copil, dacă mama lucrătoare nu îndeplineşte condiţia privind respectiva perioadă de contribuţie, tatăl va putea primi indemnizaţia pentru întreaga perioadă de concediu permisă, minus 6 săptămâni.
Concediul de maternitate este de 16 săptămâni, dintre care de 4 săptămâni se poate beneficia înaintea naşterii. Acest concediu este plătit cu 100% din salariu.
Prestaţiile familiale acoperă responsabilităţile familiale existente şi naşterea copiilor în următoarele cazuri:

 • Prestaţii financiare pentru copilul aflat în întreţinere
 • Prestaţii financiare pentru naşterea celui de al treilea copil, sau oricărui copil ulterior
 • Prestaţii financiare pentru naşterea multiplă
 • Prestaţii non-financiare pentru copil aflat în întreţinere ;Cuantumul : Între 291 şi 2910 euro, în funcţie de numărul de copii aflaţi în întreţinere şi de nivelul veniturilor.

             PENSII:
I.Pensia ordinara(pensia pentru limita de varsta)
Beneficiaza persoanele care sunt incluse in Regimul General ,afiliate sau inregistrate,care intrunesc conditiile cerute privind varsta si perioada minima cotizata.

VÂRSTE DE PENSIONARE:

Anul Stagiu de cotizare Vârsta de Pensionare
2013 35 ani și 3 luni 65 ani
Sub  35 ani și 3 luni 65 ani și 1 luni
2014 35 ani și 6 luni 65 ani
Sub  35 ani și 6 luni 65 ani și 2 luni
2015 35 ani și 9 luni 65 ani
Sub  35 ani și 9 luni 65 ani și 3 luni
2016 36  ani 65 ani
Sub  36 ani 65 ani și 4 luni
2017 36 ani și 3 luni 65 ani
Sub  36 ani și 3 luni 65 ani și 5 luni
2018 36 ani și 6 luni 65 ani
Sub  36 ani și 6 luni 65 ani și 6 luni
2019 36 ani și 9 luni 65 ani
Sub  36 ani și 9 luni 65 ani și 8 luni
2020 37  ani 65 ani
Sub  37 ani 65 ani și 10 luni
2021 37 ani și 3 luni 65 ani
Sub  37 ani și 3 luni 66 ani
2022 37 ani și 6 luni 65 ani
Sub  37 ani și 6 luni 66 ani și 2 luni
2023 37 ani și 9 luni 65 ani
Sub  37 ani și 9 luni 66 ani și 4 luni
2024 38  ani 65 ani
Sub  38 ani 66 ani și 6 luni
2025 38 ani și 3 luni 65 ani
Sub  38 ani și 3 luni 66 ani și 8 luni
2026 38 ani și 3 luni 65 ani
Sub  38 ani și 3 luni 66 ani și 10 luni
din  2027 38 ani și 6 luni 65 ani
Sub  38 ani și 6 luni 67 ani

Varsta: sa fie impliniti  65 de ani
Perioada minima cotizata:
– perioada de cotizare generica
: 15ani
perioada de cotizare specifica : 2 ani inclusi in perioada de cotizare generica de 15 ani,imediat anteriori datei de solicitare)
Prestatia baneasca a persoanei solicitante se determina aplicand baza regulatoarein procentajul ce corespunde anilor cotizati (ultimele 180 de luni lucrate impartite la 210 a bazei de cotizare).
Actualizarea bazei de cotizare a ultimelor 24 de luni lucrate efectiv, se vor calcula la valoarea sa nominala, in acord cu evolutia Indicelui de Consum al Preturilor pana la a 25 -a luna cotizata, luna care marcheaza inceputul calculului bazei de cotizare luata la valoarea sa nominala.
Procentajele sunt variabile in functie de anii cotizati.Se incepe pe o scala de 50% aplicata la 15 ani cotizati ajungand 100% la 35 de ani cotizati.
Daca solicitantul are varsta mai mare de 65 de ani si 35 de ani cotizati,procentajului de 100% i se adauga o valoare aditionala de 2% pentru fiecare an cotizat ce depaseste vartsa de 65 de ani.
Produc efecte anii cotizati in:

 • regim General al Securitatii Sociale;
 • diferite regimuri speciale de Asigurari Sociale;
 • vechile regimuri de asigurari de batranete,invaliditate si/sau mutualism laboral;
 • alte entitati de asigurari sociale care substituie regimul Asigurarilor Sociale;
 • regimul claselor pasive ale statului;
 • administratii publice si alte organisme dependente de acestea mai vechide 1-1-1959 in care personalul administrativ ce nu indeplinea conditia de functionar.

EFECTE ECONOMICE:
 muncitori activi : icepand cu ziua urmatoare prezentarii cererii sau in functie de situatia de care se trateaza;
 muncitori pasivi:incepand cu ziua urmatoare prezentarii cererii.
Incompatibilitati:
Primirea retributiilor banesti este incompatibila cu realizarea de alte activitati lucrative (ce exceptia pensionarii partiale sau flexibile).
Realizarea de alte activitati lucratice (cu exceptia pensionarii partiale sau flexibile)produce urmatoarele efecte:
 suspendarea pensiei pentru limita de varsta , precum si asistenta sanitara aferenta conditiei de pensionar;
 angajatorul are obligata sa inregistreze si totodata sa achite sumele reprezentand cotizatia corespondenta perioadei lucrate.
Incetarea prestatiei banesti se produce odata cu decesul pensionarului. Pensia in bani se achita lunar , adaugandu-se doua plati extraordinare in lunile iunie si noiembrie. Pensionarul are garantate cote minime in functie de varsta si situatia familiara.Pensia inclusiv cota minima,va fi recalculata la inceputul fiecarui an,in de acord cu Indicele de consum al Preturilor prevazut pentru anul respectiv.
II. Pensia anticipata:
1. Pot cere pensionarea anticipata persoanele care au indeplinit varsta de 60 de ani si au cotizat la una din „mutualitati laborale” ale muncitorilor angajati inaintea datei de 1-1-1967 sau la o data echivalenta in sectorul muncii.
Indeminizatia cuvenita se reduce cu 8% pentru fiecare an sau fractiune anuala ce lipseste solicitantului pentru a implini varsta de 65 de ani. Acest procent de reducere,va fi inferior pentru muncitorii care au cotizat mai mult de 30 de ani si au solicitat pensionarea anticipata.
2. Pot cere pensionarea anticipata persoanele care au implinit varsta de 61 de ani dar care apartin regimului general al industriei miniere si carbunelui, indeplinind urmatoarele conditii:
 au implinint varsta de 61 de ani;
 au cotizat 30 de ani in sistemul asigurarilor sociale;
 sa fie inregistrati la biroul de munca cu cel putin 6 luni inainte de prezentarea cererii de solicitare;
 ultimul contrat de munca detinut sa inceteze din cauze ce nu pot fi imputate solicitantului.
Pot cere pensionarea anticipata, beneficiarii ajutorului de somaj,care indeplinesc conditiile cererii de pensionare precum si persoanle care au implinit varsta de 52 de ani.
Coeficientii de reducere a pensiei: se va aplica un coeficient de reducere asupra indemnizatiei banesti, pentru fiecare an anticipat, pana la implinirea varstei de 65 de ani a solicitantului astfel:
ani cotizati:      procent de reducere:
pana la 30 de ani      8%
Intre 31 si 34 de ani  7,5%
Intre 35 si 37 de ani  7%
Intre 38 si 39 de ani  6,5%
40 de ani si mai mult  6%
3.Pensionarea speciala la 64 de ani:
Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru a solicita pensionarea speciala sunt: implinirea varstei de 64 de ani si indeplinirea tuturor conditiilor privind pensionarea la limita de varsta(pensionarea ordinara).
4. Pensionarae anticipata in cazuri speciale pe motivul apartenentei grupului sau activitatii profesionale:
 -pensionarea muncitorilor din sectorul minier (aplicarea statutului minier);
 -pensionarea personalului aviatic si auxiliari aerieni;
 -pensionarea muncitorilor feroviari;
 -pensionarea artistilor;
 -personalului din industria taurina.
5. Pensionarea anticipata pe motiv de incapacitate
Se aplica persoanei angajate care pe perioada prestarii activitatii lucrative, prezinta un grad de incapacitate superior de 65% .Varsta de pensionare (de 65 de ani) se reduce prin aplicare unui coeficient de 0,25 asupra perioadei lucrate.
III. Pensionarea partiala:
Implinirea varstei de 60 de ani si detinerea unui contract cu timp partial de munca, ofera dreptul la obtinerii pensionarii anticipate.
Beneficiarii sunt muncitorii angajati care sunt inregistrati in Regimul asigurarilor sociale si care detin un contract de munca cu timp partial.Prestatiile salariale sunt reduse intre 25% minim si 85% maxim.
Cererea va fi adresata Institutului National de Asigurari Sociale (exceptie fac muncitorii maritimi )indicand deasemeni data inceperii noului contract de munca cu timp partial.Cererea va fi depusa la Institutului National de Asigurari Sociale cu 3 luni inainte de implinirea varstei de 60 de ani.
Compatibilitati: Pensionarea partiala este compatibila cu orice tip de activitate lucrativa,numai atunci cand beneficiarul este angajat si nu desfasoara activitati in sistem lucrativ propriu(asociatii familiare,S.R.L.etc)
Incompatibilitati: Pensionarea anticipata este incompatibila cu incapacitatea permanenta absoluta sau/si invaliditate.
Pensionarea partiala inceteaza odata cu :
 decesul pensionarului;
 indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensionarii la limita de varsta sau pensionare anticipata;
 obtinerea pensiei de incapacitate permanenta.
Baza de calcul se plica asupra perioadei de cotizare.
IV. Pensionarea flexibila:
Este o derivatie a pensionarii partiale, de acest drept beneficiind persoanele care au un contract de munca cu timp partial. Solicitantul are obligatia sa informeze institutia competenta, inainte de producerea efectelor noului contract de munca cu timp partial, in caz contrar, plata retributiilor banesti se suspenda pe perioada desfasurarii activitatii lucrative.
Pensionarii care au avut suspendata plata retributiei in data de 28-11-2002 pot opta pentru pensionarea flexibila.
Odata cu inceperea activitatii lucrative se va recalcula, baza de calcul regulatoare,aplicandui-se astfel noile cotizatii.
Documentele care trebuie sa insoteasca cererea de solicitare:
Ptr strainii rezidenti in Spania:
 cardul de rezidenta;
 pentru cetatenii statelor membreale Uniunii Europene:buletinul de identitate sau pasaportul;
 procura pentru reprezentare legala(unde este cazul);
 certficatul de inregistrare al ultimei societati unde s-a desfasurat activitatea,
 justificarea platilor cotizate;
 daca solicitantul beneficiaza de ajutor de somaj,certificatul emis de Serviciul Public de Munca
 certificatul de casatorie si libretul de familie (daca solicitantul este casatorit).

Adresele Institutelor Naționale de Asigurări Sociale unde se pot cere informații despre pensiile și indemnizațiile corespunzătoare în urma decesului unei persoane apropiate
Alava.- c/ General Alava, 10. 01005 Vitoria.                                    Tel.:  945 14 22 20
Albacete.- Avda. de España, 25. 02006 Albacete.                           Tel.:  967 22 43 50
Alicante.- c/ Pintor Lorenzo Casanova, 6. 03003 Alicante.          Tel.:  96 513 01 41
Almería.- c/ Hnos. Machado, 11. 04004 Almería.                             Tel.: 950 25 79 66
Asturias.- c/ Sta. Teresa, 15. 33005 Oviedo.                                     Tel.: 98 525 63 94
Avila.- Pº San Roque, 17. 05003 Avila.                                            Tel.: 920 21 22 63
Badajoz.- Avda. de Colón, 6. 06005 Badajoz.                                 Tel.: 924 24 13 54
Baleares.- c/ Ciudad Queretaro, s/n. 07006 Palma de Mallorca. Tel.: 971 46 40 40
Barcelona.- Travesera de Gracia, 303-311. 08041 Barcelona.     Tel.: 93 401 30 21
Burgos.- c/ Alférez Provisional, 4. 09005 Burgos.                       Tel.: 947 22 99 44
Cáceres.- Avda. General Primo de Rivera, 9. 10001 Cáceres.    Tel.: 927 21 55 22
Cádiz.- c/ Acacias, 2. 11007 Cádiz.                                              Tel.: 956 28 85 00
Cantabria.- c/ Vargas, 53. 39010 Santander.                                Tel.: 942 37 55 99
Castellón.- Pº Ribalta, 3. 12004 Castellón de la Plana.               Tel.: 964 24 03 10
Ceuta.- c/ General Yagüe, 1. 11701 Ceuta.                                  Tel.: 956 51 30 13
Ciudad Real.- Avda. Alarcos, 24. 13005 Ciudad Real.                Tel.: 926 21 05 46
Córdoba.- Avda. Conde de Vallellano, s/n. 14004 Córdoba.      Tel.: 957 45 02 67
Coruña, La.- c/ San Andrés, 162, 3º. 15003 La Coruña.             Tel.: 981 20 27 23
Cuenca.- c/ Alicante, 6. 16004 Cuenca.                                    Tel.: 969 23 04 26
Girona.- Avda. Jaime I, 41. 17001 Girona.                               Tel.: 972 2119 66
Granada.- c/ Faisán, s/n. Edif. La Caleta. 18014 Granada.       Tel.: 958 24 26 46
Guadalajara.- Pza. Fernando Beladiez, 1. 19001 Guadalajara.    Tel.: 949 21 38 85
Guipúzcoa.- Pº Podavines, 1. 20010 San Sebastián.                 Tel.: 943 46 73 66
Huelva.- Avda. Hispanoamérica, 9. 21001 Huelva.                     Tel.: 959 22 58 56
Huesca. Avda. Santo Grial, 2. 22003 Huesca.                        Tel.: 974 22 37 08
Jaén.- Pº Estación, 30. 23007 Jaén.                                        Tel.: 953 25 81 00
León.- Avda. José Antonio, 1. 24001 León.                    Tel.: 987 23 43 70
Lleida.- Avda. de Cataluña, 2. 25002 Lleida.                      Tel.: 973 28 16 32
Lugo.- Ronda de la Muralla, 58. 27003 Lugo.                     Tel.: 982 24 61 21
Madrid.- c/ Bretón de los Herreros, 41. 28003 Madrid.        Tel.: 91 441 15 00
Málaga.- Pza. de Babel, 2. 29006 Málaga.                               Tel.: 952 34 56 90
Melilla.-c/ Pablo Vallesca, 8. 29801 Melilla.                            Tel.: 952 68 33 93
Murcia.- Avda. General Primo de Rivera, s/n. 30008 Murcia.     Tel.: 968 24 74 62
Navarra.- Travesía Monasterio de Cilveti, 4. 31011 Pamplona.  Tel.: 948 27 40 31
Orense.- Parque de San Lázaro, 14. 32003 Orense.                 Tel.: 988 23 12 12
Palencia.- Avda. Simón Nieto, s/n. 34005 Palencia.             Tel.: 979 70 14 88
Las Palmas de Gran Canaria- c/ Luis Doreste Silva, 65. 35004  Tel.: 928 24 22 45
Pontevedra.- Avda. Cánovas del Castillo, 18. 36202 Vigo.        Tel.: 986 43 06 29
Rioja, La.- Avda. Pío XII, 33. Logroño. 26003 Logroño.            Tel.: 941 25 63 45
Salamanca.- c/ Dimas Madariaga, 3. 37005 Salamanca.         Tel.:  923 25 99 71
Segovia.- Avda. Fernández Ladreda, 31. 40002 Segovia.         Tel.: 921 43 05 83
Sevilla.- Pza. de España, Puerta de Aragón. 41013 Sevilla.        Tel.: 95 423 23 93
Soria.- c/ Vicente Tutor, 6. 42001 Soria.                                      Tel.: 975 22 73 12
Tarragona.- c/ Canyelles, 4. 43001 Tarragona.                        Tel.: 977 22 28 08
Teruel.- Pza. de la Catedral, 9. 44001 Teruel.                            Tel.: 978 60 03 37
Toledo.- c/ Carlos V, 5. 45001 Toledo.                                     Tel.: 925 22 33 59
Valencia.- c/ San Vicente Mártir, 83-85. 46007 Valencia.           Tel.: 96 351 89 38
Valladolid.- c/ Santuario, 6. 47002 Valladolid.                   Tel.: 983 20 95 40
Zamora.- Pza. de Alemania, 3. 49014 Zamora.                 Tel.: 980 51 34 48
Zaragoza.- Pº Fernando el Católico, 63-65. 50009 Zaragoza.

Actualizat Februarie 2020

101 Comentarii

 • Buna seara. As fi vrut sa pun o intrebare insa nu stiu pe unde sa intru… Asa ca voi incerca pe aici.
  Sunt nascuta pe 20 martie 1960, am muncit ca asistenta medicala din septembrie 1979 si pana in vara lui 1998 aproape fara intrerupere (cred ca am un total de 19 ani cotizati in tara) iar din 2000 muncesc in Spania tot fara intrerupere. Am cateva nelamuriri in ce priveste pensionarea:
  -Daca as cumpara 5 ani de vechime in munca si as plati de acum inainte lunar cota aceea de 200-300 lei pentru pensie, cum ar influienta pensionarea mea?
  -Exista vreo posibilitate sa ma pensionez anticipat fie si partial?
  -Daca aduc vechimea din Spania (aici sunt mediator social in Crucea Rosie), as avea mai mult de 40 de ani munciti, insa e rentabil sa renunt la pensia de aici pentru pensia din Romania? (Am muncit aproape toata viata in ture si nu ma vad muncind pana la 65 sau 66 de ani in acest ritm ).
  -La ce varsta as putea sa ma pensionez in Romania?
  Va multumesc anticipat

 • Buna seara, am si eu o intrebare, cei care au doar 10 ani cotizati in Spania vor beneficia de ceva cand au sa ajunga la varsta pensionarii?

  • Stimată Larisa Craiu, stagiul minim de cotizare necesar pentru accesarea pensiei din Spania este 15 ani, dar la stabilirea acestui stagiu se adaugă și alte stagii realizate în UE inclusiv cel realizat în România.

   • BUNA ,am o nelamurire daca sotul meu are vechime în muncă 27 de ani in Romania si s-a pensionat la împlinirea vârstei de 65 de ani, are lucrați si in Spania 9 ani si 9 luni poate beneficia de pensie si din Spania sau trebuie sa aduca vechimea din Spania in Romania ?? Unde ne putem adresa pentru rezolvarea situației?Va multumesc anticipat

    • Stimată Lavinia Haiduc, vă mulțumesc pentru vizită și pentru încrederea acordată. In acest caz soțul dumneavoastră va primi , incepand cu implinirea varstei de 67 ani, pensie comunitară din Spania. Pentru detalii va rog sa scrieți la contact@europensie.ro .

 • Buna , as dorii sa ma informati cum sa procedam dupa urmatoarele:
  Familia mea sa stabilit in Spania de 3 ani , parinti mei pensionari au transferat contul ca sa primeasca pensia aici Spania, in Romania nu mai avem adresa nici familie . Mama mea a decedat in Decembrie ,se poate cere si primii ajutorul de deces in Spania fara a merge in Romania,cum?

  • Stimată Cojocaru Silvia, ultimul drept cuvenit pensionarului este ajutorul de deces ce se acorda conform HG 257/2011, care în cazul mamei dumneavoastră este 4162 lei. Dosarul pentru acest drept poate fi depus în România prin intermediul unei persoane mandatate în România de către persoana îndreptățită să solicite acest ajutor sau se poate depune dosarul la o sucursală de pe raza domiciliului din Spania a Institutului Național de Asigurări Sociale. Acest ajutor se poate solicita în maxim 3 ani de la data decesului. Pentru detalii legate de dosar sau informații, scrieți la contact@europensie.

 • Buna ziua. Am lucrat in Romania 5 ani (cotizati). Acum sint rezident in Spania si am 11 ani cotizati. Doresc a ma intoarce definitiv in Ronania (continuind sa lucrez in Romania pina la virsta pensionarii) si asi dori sa stiu daca trebuie sa am un minim de ani cotizati (in Spania ) pentru a beneficia de pensie din Spania la virsta de pensionare din Romania? Pot primi o pensie din Romania si una din Spania , conform cu anii cotizati in fiecare tara sau doar o singura pensie din Romania , insumindu-se anii cotizati in ambele tari ? Va multumesc. Daca e posibil asi dori sa primesc raspuns la urmaroarea adresa de e-mail;

  • Stimate Adrian, în Spania stagiul minim de cotizare este 15 ani, însă deoarece atât România cât și Spania sunt membre UE, stagiile de cotizare realizate în cele 2 țări se recunosc reciproc. Urmare nu este necesar să aveți 15 ani în Spania pentru a primi o pensie din statul iberic. Astfel că la data implinirii condițiilor de varsta veți primi cate o pensie din fiecare stat. Pentru mai multe detalii scrieți la contact@europensie.ro .

   • Buna ziua,

    Va rog sa ma ajutati cu o clarificare privind ieșirea la pensie in Romania si in Spania.

    Avem următoarele date:

    – am varsta de 61 de ani si 9 luni
    – am lucrat in Romania vechime pe carnet 22 ani si 6 luni(din care gr II 20 si 11 luni, spor vechime 5 ani de la grupa)
    – in momentul de față sunt in Spania si beneficiez de ajutor de somaj fix contributiv până la 65 de ani
    – am lucrat/ cotizat in Spania 15 ani si 9 luni

    As dori sa ma întorc in Romania si sa ma pensionez.

    Am următoarele intrebari:

    – care ar fi cea mai buna varianta de a ma pensiona, sa depun solicitare in Ro sau in Spania?
    – cum as putea sa estimez cuantumul pensiei valorice din Ro, respectiv Spania?
    – daca depun dosarul acum primesc imediat pensie din Ro dar si din Spania?

    Va multumesc anticipat

    • Stimate Nicu Constantinescu, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și alegerea serviciilor oferite de http://www.europensie.ro .
     Analizând cele expuse de dumneavoastră vă pot informa că:
     – pensionarea în România se poate accesa de la 60 ani și 6 luni, deoarece 20 de ani realizați 100% în grupa 2 vă aduc o reducere a vârstei standard de pensionare cu 4 ani și 6 luni, dacă aveți realizat un stagiu total de minim 35 ani. Dumneavoastră aveți peste 40 de ani realizați.
     – Pensionarea în România trebuie demarată în cel mai scurt timp, deoarece retroactiv nu primiți nimic.
     -Pensionarea în Spania se face de la 65 de ani.
     Depunerea dosarele se poate realiza numai în țara în care aveți domiciliul stabil, indiferent de pensia pe care o veți solicita ( din Spania sau România).
     Se poate calcula pensia din România și de asemenea estima valoarea celei din Spania. Pentru detalii legate de momentul cel mai oportun și accesarea serviciilor de calcul pensii comunitare vă rog să reveniți la contact@europensie.ro sau calcul@europensie.ro, deoarece aceste demersuri solicită un volum de muncă și informații mai mare.
     Oricare ar fi decizia dumneavoastră sper ca aceste informații să vă fie de folos.

 • Buna locuesc in Spania din anul 2000 in perioada 2005 2009 cotizind in spania am cotizat si in romania la casa de pensii in anul2014 miam depus actele pentru pensionare la limita de virsta in romania beneficiind de 7 ani de grupa 1 care miau corespuns cind am primit decizia a rezultat ca cei 4 ani cotizati in romania respectiv 2005 2009 nu au fost luati in calcul pe motiv ca exista o lege europeana comunitara care prevede ca nu poti cotiza in acelas timp in doua tari comunitare si perioada ce am cotizat in romania 2005 2009 am pierduto intreb daca exista oasemenea lege si care este

  • Stimate Rus Emil, perioadele de cotizare suprapuse nu se pierd, practic Romania introduce in calculul pensiei TOȚI ani in care ați cotizat, dar la stabilirea perioadei de cotizare, in cazul anilor care se suprapun pentru principiul de calcul al pensiei comunitare prorata temporis s-a stabilit, prin Regulamentul 987/2009, art 12 aliniat 3, ca in cazul anilor de cotizare simultana la stabilirea stagiului realizat in fiecare tara sa se ia in considerare stagiul realizat prin contract de munca in defavoarea celui realizat prin cotizare voluntară ( Contract de Asigurare Socială). De asemenea la calculul perioadelor de cotzare nu se valorifica stagiul suplimentar primit pentru activitatea desfășurată în grupe superioare de muncă. Revin si subliniez: cotizarea din cei 4 ani s-a valorificat la stabilirea punctajului pentru pensia comuitara la limita de varsta redusă plătita de România. Pentru detalii sau un calcul al pensiei puteți scrie la contact@europensie.ro .

 • Bună seara! Mă numesc Dragomir ,din Buzău. La nr. de telefon pt. Navarra afișat de d-voastră nu răspunde nimeni. Am rugămintea dacă mai aveți un alt nr. de telefon pt Navarra sau o adresă de ymail să -mi transmiteți și mie. Încerc să-mi recuperez decizia de pensionare din Spania( returnată de Poșta română )Mulțumesc!

  • Stimată Mioara Dragomir, voi cere detalii suplimentare pentru telefoanele de contact din Spania( de la INSS) și voi revizui, dacă este cazul, numerele de telefon afișate inclusiv la Navarra.

 • Bună ziua, încerc și la dumneavoastră dacă se poate să mă lămuriți cum pot obține anii mei lucrați în țară și baza de cotizație pentru cei 21.7ani lucrați pentru a putea să mă pensionez parțial în Spania.Mentionez ca s.a făcut solicitarea pe 20 mai de catre INSS Spania la Casa Națională de Pensii Publice București și după 5 luni nu am primit nici un răspuns. Mulțumesc

 • Ioana Badea 25 10 2019 As vrea daca se poate sa primesc un răspuns avizat ! Soțul meu a muncit 36 de ani si 4 luni in România a ieșit la pensie la 66 decani si4 luni A muncit si inSpania 5 ani si 6 luni ! Amdepus vidalaboral la casa de pensiii sector 2 si așteptam de 6 luni un răspuns . Are dreptul la pensie din Spania ? Precizez ca locuim in Spania de 11 ani cu acte . Va multumesc mult .

  • Stimată Ioana Badea, vă mulțumesc pentru vizită și pentru încrederea acordată. În acest caz sunt câteva precizări de făcut:
   1 Pensionarea din România trebuia făcută de la 65 de ani , deoarece pensie retroactiv nu se primește.
   2 Dacă locuiți în Spania cu acte (rezidență permanentă) atunci pensia ce va fi plătită de Regatul Spania trebuia solicitată de la INSS Spania conform Regulamentului EU 297/2009.
   Cu siguranță veți primi pensie din Spania, detalii referitoare la stadiul dosarulul îl veți putea primi de la serviciul pensii internaționale din cadrul Casei de Pensii Sector 2 București, acolo unde ați depus solicitarea. Desigur la sucursala INSS Spania din zona de rezidență puteți solicita informații referitoare la stadiul dosarului pe baza numărului de asigurare socială pe care îl aveți în Spania, dacă dpsarul a fost înaintat către Spania. Pentru alte detalii scrieți la contact@europensie.ro .

 • Multumesc mult pentru precizări dar soțul meu a ieșit la pensie la 66 de ani si 4 luni de un an . Acum are 68 aproape ! Noi nu am știut ca putem depune actele in Spania așa ca așteptam răspuns ! Mii de mulțumiri !

 • Buna ziua, cautand informatii despre pensie v am descoperit tocmai acum si fiindca suntem mai mult decat preocupati eu si sotul meu, si va explic de ce, va rog frumos sa mi raspundeti si mie fiindca observ deasupra o data recenta, 27 octombrie si poate ma veti ajuta deoarece avem mare nevoie.Va intreb pentru sotul meu, care a implinit in octombrie 2019 varsta de 64 de ani.Din decembrie 1999 lucreaza in Spania cu contract de munca legal, iar inainte a lucrat in Romania avand calculati, dupa inscrierea cartii de munca 26 de ani .Deci s au adunat mai mult de 40 de ani de munca. In luna MAI 2019 a depus la Seguridad Social cerere de pensionare anticipata deoarece din 2017 e diagnosticat cu leucemie si munca a devenit o povara greu de dus pana la capat adica pana la implinirea varstei de 65 de ani, cand automat putea lua pensie de varsta.Segur Social a trimis in tara documente si cereri de confimare oficiala a vechimii in munca, am primit raspuns si noi si Segur Social in luna noiembrie 2019.De atunci sotul meu asteapta sa fie chemat la Segur Social pentru a urma preavizul la locul de munca si ce mai e de indeplinit desigur, legal. Sotul meu a raspuns si la hartiile trimise din tara in vederea obtinerii pensiei anticipate si din tara . Acuma, va precizez ca sotul meu vrea pensiile separate, cea din Spania si cea din Romania,pe de parte, pe de alta parte este ingrijorat si derutat de faptul ca din jur afla tot felul de lucruri legate de pensie.Ca daca cere pensia din Spania trebuie sa ramanem definitiv in Spania ca altfel statul spaniol i o taie, ca sa aiba grija cand va fi chemat la Segur Social cum vorbeste ,adica sa ceara pensie prin precizarea ca se intoarce in Romania definitiv, ca pensia ii va fi impozitata in Romania fiindca va intra intr un cont de banca din Romania si va fi considerata venit extern…In primul va intrebam cat mai dureaza in Spania decizia de pensionare anticipata dupa primirea din Romania a raspunsului oficial, si apoi sa ne indrumati care e calea corecta a situatiei in care este sotul meu, care, repet,asteapta sa se pensioneze anticipat in Spania si totodata va cere apoi pensie anticipata si Romania fiindca dupa aprobarea deciziei de pensionare anticipata in Spania vrem sa ne intoarcem in tara definitiv.Va multumesc frumos si va rog sa ma scuzati daca nu am expus tocmai concret situatia, dar cel mai mult pe mine, sotia, ma preocupa sa se rezolve fiindca sotul a facut toate demersurile legale si din cauza bolii ii este tot mai dificil sa reziste zi de zi la munca.

  • Stimată doamnă, în primul rând vă doresc tuturor multă sănătate. Atât România cât și Spania îi vor acorda soțului dumneavoastră câte o pensie funcție de stagiul de cotizare realizat in fiecare stat, chiar dacă statele EU recunosc stagiile de cotizare realizate către soțul dumneavoastră.
   Nu este obligatoriu să fiți rezidenți în Spania, dar impozit veți prlăti numai în statul în care vă declarați domiciliul fiscal. Trebuie de asemenea știut că dacă statul Spaniol vă plătește o sumă de bani sub formă de ajutor social el va fi achitat numai pe durata șederii în Spania și numai dacă veniturile lunare totale (România+ Spania ) se situează sub un anumit nivel. Pentru detalii scrieți la contact@europense.ro .

   • Va multumesc pentru raspuns dar va mai intreb, apropo de detalii, pe adresa de email imi veti raspunde la ceea ce v am expus mai sus, fiindca in raspunsul dat aici nu rezulta tocmai ce asteptam.De ex. Nu este obligatoriu să fiți rezidenți în Spania, dar impozit veți plăti numai în statul în care vă declarați domiciliul fiscal. – v am citat.Adica inteleg eu ca sotul va putea incasa pensia din Spania fara sa i fie impozitata din Romania?

 • v am trimis si eu comentariu care astepta moderarea, acum nu mai exista aici, daca nu a fost in regula cu ceva, va cer scuze si va rog atunci sa mi spuneti cum trebuie sa va intreb,unde am gresit in formulari?

 • Buna seara,va rog frumos daca puteti sa ma lamuriti cum e cu pensia daca am lucrat in Romania 16 ani in grupa a2 a si 4 ani grupa a1a ,acum la varsta de 59 de ani as avea dreptul la pensie din Romania.Memtionez ca actualmente sunt in spania si am cotizat 11 ani dupa acea am ramas fara munca si sunt in ajutor pentru persoane mai mari de 52 de ani. Intrebarea este ; Unde ma pot adresa pentru pensia din Romania ? Daca solicitand pensie pierd ajutorul? Acest ajutor contribue la pensionarea anticipata din Spania? Va multumesc anticipat.

 • Buna seara, am 58 ani am lucrat în România 24 ani din care
  11 ani grupa 1. Acum lucrez în Spania și am o vechime de
  14 ani aici. La cati ani m-aș putea pensiona.
  Vă mulțumesc.

  • Stimată Elena Dana Ichim, in aceste condiții aveți posibilitatea de a vă pensiona imediat prin pensie comunitară la limită de varsta redusă, deoarece cei 11 ani e muncă realizați în condiții 100% de grupa a I-a vă reduc varsta standard de pensionare cu 5 ani si 6 luni. Pentru un calcul al pensiei precum și pentru alte servicii cum sunt completarea si depunerea dosarului vî rog să reveniți la contact@europensie.ro .

 • Buna ziua ,as dori sa stiu daca ma pot pensiona anticipat din Spania unde am lucratiaproape 16 ani.Din Romania sunt pensionar militar cu 34ani3luni . VA MULTUMESC.

  • Stimate Dan Profir, problema nu este locația de unde accesați pensia ci condițiile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea pensiei anticipate în România. Pentru detalii vă aștept cu informații suplimentare legate de anii efectiv munciți în perioada de militărie la contact@europensie.ro .

 • Bună ziua as avea o întrebare am cerut în România pensie de invaliditate am lucrați 10 ani și 8 luni am cerut și din Spania unde am lucrați 4 ani și 7 luni oare qm dreptu momentan locuiesc în romania

  • Bună ziua numele meu este Tamas Nicolae am 44 de ani am fost operat de cancer de colon și de ficat precizez ca locuiesc în România, din octombrie anul trecut sunt în pensie de invaliditate gradul 2 am trimis dosarul și în Spania unde am lucrați 4ani și 8 luni, în România am 11ani, nu am primit nici un răspuns din Spania oare am dreptul și din Spania sau nu?

   • Stimat Tamaș Nicolae, fiecare stat în care ați cotizat trebuie să vă ofere drepturile cuvenite pentru fiecare tip de pensionare prevăzut în legislația statului respectiv, în acest caz Regatul Spania. Pentru alte detalii scrieți la contact@europensie.ro . Urmare statul spaniol trebuie să vă plătească o pensie de invaliditate conform legislației spaniole în domeniul pensiilor de invalidicate .

 • Bună seara. Eu lucrez in Spania și am 13 ani și jumătate cotizați,momentan lucrez,eventual dacă intru în șomaj de care beneficiez,adica1 an și 6 luni,continui cu ajutorul de șomaj până la 61 de ani. Întrebarea mea este dacă mă pot pensiona anticipat,Menționez că am vârstă de 59 de ani. Mulțumesc.

 • Buna ziua, tatal meu a implinit varsta de 65 de ani in luna martie 2020, in romania a iesit la pensie si mai are 8 si cateva luni, lucrati in Spania in domeniul agricol.
  Spaniolii i-au respins de 2 ori solicitarea de pensionare depusa anul acesta pe motiv ca nu indeplineste limita de varsta.
  Din tabelul prezentat de dumneavoastra am vazut ca in anul 2020 varsta de pensionare in Spania este de 65 de ani si 10 luni, iar el ar implini aceasta varsta in luna ianuarie 2021.
  Trecand in anul urmator va trebui sa astepte pana la varsta de 66 de ani adica inca 2 luni pentru a solicita drepturile contributive, fiindca am inteles ca sub 15 ani de cotizatie nu se poate discuta de pesie?

  A doua nelamurire ar fi legata de un zvon pe care el l-a auzit de la un amic conform caruia, persoaneele care au desfasurat activitate in domeniul agricol (sezonier), ar trebui sa astepte pana la varsta de 67 de ani pentru a putea primi acele drepturi de „pensionare”?
  Multumesc anticipat!

 • Buna seara! Soțul este născut în 15 iunie 1956. Are 27 de ani și 2 de grupă II lucrați în România. În Spania lucreaza din 2002, cu acte în regulă de 15 ani, în regim general. În iunie dorim să depună dosarul de pensie in Spania, poate să faca acest lucru prin însumarea anilor. Intrebarea nr.1): care sunt actele necesare ptr întocmirea dosarului de pensie comunitară și mai precis, care din ele trebuiesc traduse, traduse și apostilate.
  2) care ar fi estimativ pensia pe care ar trebui să o primească?
  Depunerea acestui dosar ne dă mari emoții , auzim tot felul de zvonuri, informatii de pe net, care mai de care….
  În speranța că nu v-am cerut prea mult, multumim anticipat!

  • HRISTOS A INVIAT !
   Stimata Florica, va putem ajuta la intocmirea dosarului de pensionare si la calculul pensiei. Pentru detalii scrieți la calcul@europensie.ro. E adevarat că demersul de a primi o pensie comunitară poate fi unul dificil, totul depinde de modul in care este intocmit dosarul si de actele conținute, altfel prima pensie, cu noroc, se poate vedea la 6 luni, rar mai repede.

 • Buna ziua. Sotul meu a lucrat 7 ani in Spania iar in Romania are inca 15 ani vechime. La data de 18.02.2021 a decedat. Se poate solicita pentru copil pensie de urmas din Spania? Pentru Romania am primit decizia de pensie de urmas care este in cuantum de 250 lei. Multumesc.

  • Stimata Iuliana Zavoianu, pensia de urmaș din Romania va fi de minim 800 lei dacă locuiți în România. Pentru pensia de urmas din Spania va voi scrie pe adresa de e-mail.

 • Buna seara . Sant Muresan H Marinel si sant pensionar din Spania si am venit acasa de cateva luni si acum trebuie sa trimit un certificat Fe De Vida si nu stiu de unde sa imi fac rost de formularul necesar,va rog daca ma puteti ajuta in aceasta privinta. Va multumesc !!

 • Bună ziua, am 16 ani lucrați în Spania și nici un an cotizat in România , întrebarea mea este:la ce vârstă voi putea solicita pensia dacă mă întorc definitiv în România? Mulțumesc mult.

 • am lucrat in Romania 20 ani grupa 2, am varsta de 55 ani , am lucrat in Spania 4 ani , acuma sunt in pensie de invaliditate gradul II, locuiesc in Romania , pot să solicit la Casa de pensii din Romania si pensia de invaliditate din Spanoia?

 • Ce acte trebuie sa prezint la casa de pensii din România pentru a beneficia de pensia de invaliditate din Spania?

 • Bună ziua. Am lucrat 5 ani cu acte legale în Spania și am o pensie de 68 euro ,am vârsta de 71 ani . Întrebarea este dacă este corectă pensia sau e o greșeală.

 • Buna ziua am urmarit comentriile anterioare sì amore fost multumita de raspunsuri, am si eu o problema , am 74 de Ani si inca mai lucrez in Spania , in Romania am ieșit la pensie la 57 ani și 6 luni in Spania am lucrat 7 ani cu contract și mai am 6 luni in Germania tot cu contract ,de unde am primit o dovada ca mi se poate Adaugă la anii de pensie ,A-și dori sa va întreb dacă pot primi pensie pentru perioada lucrata in Spania și ce trebui sa fac, momentan Șanț in Spania ! Mulțumesc!

 • Buna ziua ma numesc Marcel,am 52 de ani.As dori sa pun o intrebare.Am certificat de discapacidad de 42% in Spania,in urma unui accident in armata in romania in 1992 incadrat la vrea respectiva in gradul 2.Am parasit tara in anul 2000 ,10 ani lucrati in Romania si 20 de ani in Spania.Doresc sa ma intorc in romania ,daca mi se acorda pensia de invaliditate in Romania pot solicita pensie de invaliditate statului spaniol?dupa cei 20 de ani lucrati.Se sumeaza cele doua cotizati.
  Va multumesc

 • Buna ziua,numele meu este gavrila si in iulie implinesc 63 de ani,am lucrat in romania 18 ani si 7 luni,cu armata cu tot,din care 14 ani in grupa-doua de munca,acum lucrez in spania unde am cotizati 11 ani,intrebarea mea este cand pot sa ma pensionez in romania,va multumesc pentru timpul acordat.

  • Stimat NAGY GAVRILĂ, în cazul dumneavoastră se impune de urgență verificarea dosarului de pensionare deoarece pentru cei 14 ani realizați în grupa a II-a varsta de pensionare se reduce cu 4 ani si 8 luni ( 65- 4 ani si 8 luni) . Mai trebuie verificat ca stagiul total de cotizare realizat în România si Spania să ajunga la 35 ani. În acest stagiu intra inclusiv perioada serviciului militar obligatoriu si vechime suplimentară primită pentru munca efectuata in grupa a II-a ( 3luni/an). În cazul in care doriți sa apelati la serviciile noastre dedicate pensiilor comunitare srieți-ne la calcul@europensie.ro .Oricare ar fi decizia dumneavoastră vă doresc o pensie cât mai mare !

 • Am urmarit raspusurile pe care le dati si sunt multumita Eu am varsta de 68 de ani
  .Am depus actele de pensie in Spania unde am cotizat doar 8 si in Romania am cotizat 22 de ani Pana acum nu primesc pensie de la niciun stat pot beneficia de pensie in Spania neavand domicilul in Romania

 • Bună seara! am o nelamurire vă rog frumos! oficial rezidenta este in Spania oficial lucrati din ianuarie 2004 -octombrie 2018 Din octombrie 2018 si pînă in prezent doi ani șomaj si acum subsidio pentru maiori de 52 ani deci ar fi 18 ani Spania pentru că se cotizeaza la Ss si din somaj si din subsidio. In Ro am iesit la pensie la 60 de ani pentru 24 de ani gr 2 de muncă cu ani de muncă din Spania Luna martie 2022 am 63 virstă aș dori să ies anticipat ! intrebarea mea este :care 2 ani din Spania se vor lua in calcul din moment ce di oct 2018 si pînă in prezent sunt in șomaj

  • Stimat Ion Malaescu, perioada de cotizare realizzată în România este recunoscută de Regatul Spania grație Regulamentului CCE 987/2009, urmare nu trebuie să vă faceți griji în legătura cu stagiul de cotizare realizat în Spania. Pentru alte informații vă rog să reveniți la contact@europensie.ro.

 • Am citit toate mesajele. Multumesc mult pentru aceasta pagina si petru toate informatiile!

  Cazul meu:

  Mama mea este rezident in Spania si a plecat de foarte mult timp din Romania. Ea are 13 ani si 2 luni de vechime in munca in Spania, si 1 an si 12 luni in Romania. Adica ii trebuie vechimea din Romania ca sa ajuga la cei 15 ani.

  Recent, a implinit virsta ca sa poata sa ceara pensia in Spania (in present 66 ani si 2 luni).

  In Romania perioadele de cotizare sunt dinainte de 89, adica singura dovada pe care o are este cartea de munca. Mama s-a nascut in Romania, insa parinti ei erau din URSS, asa ca doar dupa 89 a reusit sa capete cetatenia romana (pe vremea lui Ceausescu daca parintii erau straini, tot strain ramineai). Din acest motiv, in cartea de munca sunt mici diferente la prenume fata de prezent si apare cu un certificat de nastere URSS, care nu-l mai are si nici nu stim daca e posibil sa mai faca rost de un exemplar.

  Asa cum ati explicat aici, cererea de pensie trebuie facuta in Spania la INSS si apoi INSS-ul o sa ceara la CNPP confirmarea/recunoasterea de vechimea din Romania.

  Exista vreo cale ca vechimea din Romania si fie inregistrata si recunoscuta la CNPP *inainte* de a prezenta cererea in Spania?

  Am vazut pe net ca aproximativ in perioada 2006-2011 la CNPP s-au scanat si inregistrat cartile de munca care acopereau perioade pre-2001. Insa n-am gasit nicio informatie sa existe asa procedura si in prezent. O cunostinta a intrebat la CNPP mai de mult, si i-au zis ca nu, ca numai cand se cere pensia. Este intradevar asa?

  Am vazut ca demersul de recunoastere de vechime „inter-european” cand ceri pensia poate sa ia 6 luni-1 an si chiar mai mult, si ne este teama ca dupa un 1 an de asteptare sa primim o respingere sau vreo cerere de acte suplimentare de la CNPP (din causa micelor „diferente” din cartea de munca).

  Adica idea este sa garantam cumva ca nu o sa fie probleme la CNPP si in caz ca este vreo problema, s-o putem rezolva direct la CNPP si nu prin telefonul fara fir INSS-CNPP-INSS.

  Multumesc!

  • Stimat Anton, mama dumneavoastra va avea 2 pensii, una din România și un din Regatul Spania. Pentru a nu avea surprize ca după 6 luni -1 an ca dosarele să fie respuinse vă stăm la dispozitie, inclusiv pentru recuperarea perioadei muncite înainte de 1989. Vă rog să reveniți pentru detalii la contact@europensie.ro.

 • Buna ziua, vreau sa stiu daca ma puteti ajuta in legatura cu pensionare anticipata pentru mama mea, are varsta de 55 de ani, 8 ani vechime in Spania si 20 de ani in Romania.

 • Bunà ziua domnule Covaciu. Anul naşterii 1960 luna August iar ìn iunie voi iasi la pensie la limită de vârstă. Am 20 ani in Romània din care 12 la Grupo a ll-a, 3 ani in Spania şi vreo 5 un UK. Întrebarea mea este dacà anii luctați inafarà se cumuleazà cu anii din Romània la pensie. Vă mulţumesc anticipat!

 • buna ziua
  ma numesc vasile am 65 de ani impliniti in aprilie am lucrat17ani si 7 luni in rominia iar in spania am lucrati21 ani ,acuma sunt in somaj,potcere pensie in rominia daca sunt in somaj care ar fi pensia in cele doua tari va multumesc

 • Buna ziua,nascut 1958,in septembrie 2015 iesit la pensie la limita de varsta in Romania la 57 ani (16 ani si 10 luni grupa 1)cu 38 de ani si o luna de contributie in tara.Din mai 2008 lucrez in Spania si conform videi laboral am 11 ani si 5 luni contributie Spania,timp in care am beneficiat si de somaj ce este luat in calcul la contributie. Ajutorul de somaj nu mi-a fost luat in calcul,mentionez ca la cererile pentru ajutor aveam peste 52 de ani impliniti,iar perioada acumulata ar depasi 2 ani.Am aflat recent ca celor ce beneficiaza de ajutor si au peste 52 de ani perioada este luata in calcul la contributie(mayores de 52 años).
  Cum pot rezolva aceasta situatie de recuperare a celor 2 ani,cred ca ceva nu a fost corect trecut in cererea de solicitare care se completa bineinteles cu ajutorul personalului din birou,nestiind bine limba spaniola la acea vreme.
  Pot solicita iesirea la pensie in septembrie 2022, cand voi implini 64 de ani,bineinteles daca am acest drept, iar pana la solutionarea dosarului sa pot lucra.
  Cu cat timp inainte va pot transmite actele pentru depunerea dosarului de pensie,am toate pregatite.
  Va multumesc.

 • Buna seara.Tatal meu are 65 de ani si 10 luni.La varsta de 65 de ani a solicitat pensia comunitara in Spania.El are 37 de ani cotizati in Romania si 16 ani, 3 luni in Spania.Asteapta un raspuns de la INSS din data de 1 oct 2021 si suntem in 23 august 2022. Recent a fost informat ca nu are suficiente zile cotizate la Seg Social si ca ii lipsesc 122 de zile pentru a putea solicita pensia comunitara.
  Imi consta faptul ca la seg social a cerut in Romania ,situatia tatalui meu ,inclusiv formularele E 205, E 210….
  Daca el nu indeplineste conditiile pt pensionare,de ce nu i se comunica direct??? De ce ei continua demersurile si cer din Romania aceste documente???
  Vreau sa stiu daca tatal meu are dreptul sa se pensioneze sau nu indeplineste conditiile !
  Suntem disperati si nu stim incotro sa mergem si sa intrebam !!!
  Va multumesc anticipat !!!!

  • Stimată Andreea Milea, tatăl dumneavoastră va primi pensia din Regatul Spania cu siguranță. Procedura de calcul al pensiei comunitare prevede ca mai intâi să se calculeze pensia numai cu perioada cuprinsă în Vida Laborall, apoi după principiul prorata temporis fiindu-i acordată cea mai mare valoare dintre cele două valori rezultate. Constat că pentru primul calcul nu se poate oferi o valoare deoarece stagiul de cotizare realizat în Spania este mai mic decât cel minim solicitat pentri această formă de pensionare, ca urmare va primi pensia comunitară după criteriul prorata temporis în care se ia in considerare si perioada de cotizare din România. În fond va primi două pensii, una din România și una din Spania. Pentru alte detalii scrie la contact@europensie.ro.

 • Stimate d le Covaciu!Felicitari pt .consultatiile si altruismul dvs! Sant pensionat in Romania pt .limita de barata (65 Ani) cu 30 Ani 11 luni si ceva zile de contributie. In Spania sant rezident de15 Ani cu 12 Ani si un pic.Am cerut la I NSS Burgos pensionarse EI mi au facut solicitarles un scris catre CP Braila Evident m su intrebat Cati ani am in Romania si mi a zis ca ma pot pensiona on Spanish la 65 Ani pt ca insumati trece de 38ani.Dupa multe lumi de asteptare Braila mía trimis o Noua decizie de pensionarse práctica cu aceiasi valoareca ca a deciziei initiale de pensionarse fin tara.de asemenea certificatul de vista .Astept raspunsul de la INSS Burgos ! Intrebare! Pt ca n am15 Ani in Spanish imi vor da mínima de 721 soltero(necasatorit) Sau anii dintara ma vor ajuta SA iauintre cele doua pensii ceva mai mult .Un tara am 1808lei adicta. la cursul actual 361.60 €.care i algoritmul de cálculo la asemenea pensii?.Multimesc fin suflet! !Scuzati greselile fin texto dar telefonul meu are menú in spaniola.sanatate si pace un tara!

  • Stimat Victor, mulțumesc pentru felicitări !
   In acest caz Regatul Spania va va oferi o pensie a carei valoare adunată la cea din România nu va fi mai mică de 721 euro.

 • Revin anii fin tara ma vor ajusta SA iau cumulat Ceva mai multa decat 721€ Cat e mínimo pot necasatorit fara persoane minore un intretinere.Scuzati unele greseli dar telefonul meu are menú spaniol si are tendinta sobre Castilla a .multimesc

 • Buna ziua . Va rog f. mult sa-mi da-ti si mie niste inf. Sint pensionata in Ro de la 61 de ani . In Spania am lucrat cu acte 4 ani si 7 luni . As dori sa stiu daca pot beneficia de pensie pt acesti ani si la ce virsta ? Va multumesc anticipat pt raspuns .

 • Buna seara,eu personal multumesc ptr raspunsurile acordate.Ne sunt de mare folos.Daca e posibil sa ma lamuriti ….acum sunt in ayuda de mayores 55 año,care cotizeaza ptr tine pina la pensie.Daca renunt la el,ptr a pleca in tara,la virsta pensionarii se va mai tine cont de el,daca l am intrerupt? Am lucrati 8 ani,acest ajutor 3 ani.La momentul pensionarii pot zice ca as avea 11 ani?

 • Buna ziua ,va rog frumos daca imi puteti da o inform atie.Mama mea primeste pensie de urmas in Spania ,dupa decesul tatalui meu care a lucrat in Spania. As vrea sa stiu daca mama mea cand implineste varita de pensionare ,ea a lucrat 25 de ani in Romania, poate primii pensie in Romania fara sa i afecteze cea de urmas din Spania .Va multumesc.

 • Am vârstă de 54 ani am cotizati circa 10 ani munciti in agricultura în Spania pot sa solicit ajutorul de șomaj acela de 1 an si 6 luni ? Mulțumesc!

 • Buna ziua,
  Am si eu cateva nelamuriri daca nu deranjez prea mult.Am inteles ca pentru a obtine pensie pentru limita de varsta din Romania, pot sa depun actele in Spania, unde am domiciliul stabil ,( formularul de cerere E 202, formularul E 207, declarația pe propria răspundere,  copie dupa actul de identitate românesc, carnetul de muncă, livretul militar si  diploma de studii )
  Eu inteleg ca trebuie sa prezint actele originale,sau trebuie copii certificate?
  Formularele E 202 , E 207 ,si declaratia pe propria raspundere, cine le completeaza si unde le gasesc daca trebuie sa le completez eu.
  Si ultima intrebare, banca si nr de cont bancar din Spania, unde voi primi pensia, cum se pot trimite in Romania la casa de pensii?

  Multumesc frumos! si Un an nou fericit!

 • Buna seara, recunosc ca acesta pagina este destul de interesanta, dar ce m-a uimit mai mult ,este rapiditatea cu, care raspundeti la fiecare persoan si explicatiile clare pe care le dati. Va felicit!
  Eu am decat o intrebare la care cu siguranta cu ajutorul d-voastra o voi afla.
  – Sotul, a lucrat in Ro la o fabrica din Craiova ( Electroputere) care in acel moment nu a recunoscut la multi muncitori grupa de munca. Dupa ani de zile, in urma unui proces aceea grupa i- a fost recunoscuta. Problema este ca noi am plecat din tara de 25 ani, in cartea de munca recunosterea aceste grupe nu apare, o avem decat intr-o decizie judecatoreasca, De trecut no se poate trece pana la data pensionarii, iar daca actele de pensionare se vor realiza in SP, cum reusim sa trecem acei ani care acum lipsesc? Un cordial salut si multumesc cu anticipare.

  • Stimată Narcisa, vă mulțumesc pentru apreciere. Fac și eu cât pot..cât de mult se poate așa de peste 20 de ani în domeniul pensiilor (Nu am muncit in sistem).
   Situația descrisă nu ar trebui să vă îngrijoreze, deoarece hotărârea din instanță nu trebuuie trecută în carnetul de muncă în schimb trebuie să aveți o copie a sentinței la dosar. Important este să cunoașteți din timp conditiile de pensionare ale sotului dumneavoastra. după caz reveniti la calcul@europensie.ro pentru detalii.

 • Buna ziua…ma numesc Gavrila Laura …am 55 ani…beneficiez de pensie pe caz de boala si din Rom si din Spania…am grad incapacitate permanenta totala…dar am fosy penalizata pt faptul ca nu locuiesc in Spania …intrebare daca as avea si cetatenie spaniola mi ar da pensia integrala …locuind in Romania….am 10 ani de rezidenta spaniola …va multumesc frumos….

 • Buna ziua, domnule Covaciu. Eu sunt inca „tanara” (50 de ani), am muncit in Romania 30 de ani, iar recent m-am mutat si muncesc in Spania. Cand inca eram in Romania, mi-am facut cont online pe CNPP si ulterior am observat ca nu imi apar toti anii de cotizare, asa cum imi apar in cartea de munca (mai exact nu apar online anii lucrati din noiembrie 1994 pana la 1 aprilie 2001). Am sunat la Casa de Pensii Bucuresti si le-am expus situatia, iar ei mi-au raspuns ca „la un moment dat” au externalizat serviciul de inregistrare a dosarelor contribuabililor si ca probabil firma respectiva a „omis” sa introduca in baza de date si acea perioada, dar sa nu imi fac griji caci daca ii am in Cartea de Munca, atunci se vor adauga cand depun dosarul de pensionare. Intrebarile mele sunt:
  1. avand in vedere ca la momentul pensionarii dosarul il voi depune in Spania, exista riscul ca CNPP sa le comunice celor de la INSS datele eronate, in sensul ca aproape 7 ani de munca (nov.1994-aprilie 2001) nu apar in baza de date a CNPP? Sa mai insist sa depun la CNPP copie a Cartii de Munca, ca sa-mi adauge in baza de date si anii neinregistrati inca (desi ei mi-au spus telefonic ca nu ajuta la nimic, pentru ca acum nu se mai ocupa nimeni de inregistrarea dosarelor in baza de date), sau va fi suficient sa includ Cartea de Munca in documentatia pe care o voi depune la INSS si ei vor regla direct cu CNPP?
  2. anii lucrati in Spania (de acum incolo) se vor adauga la cei 30 de ani lucrati in Romania, astfel incat sa pot solicita peste 8 ani (cu 5 ani inaintea limitei de varsta) pensionarea anticipata partial (cu minimul de 35 de ani de cotizare indeplinit cumulat)?
  Multumesc anticipat pentru raspuns si va doresc (tot anticipat) sarbatori de iarna fericite!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.