Pensia în Cehia, condiții, timpuri de pensii, documente necesare, Formulare, varsta de pensionare standard, Instituții.

Care sunt pensiile ce se acorda de catre statul Ceh ?

În Republica Cehia sunt stabilite următoarele forme de pensionare:

1. Pensia pentru Limită de Vârstă
2. Pensia de Invaliditate
3. Pensia anticipată , anticipată redusă și
4. Pensia de urmaș sau de văduvă/văduv;

Pensiile se acordă doar la cerere și nu se primesc automat, urmare solicitanții vor trebui să se adreseze instituției ( sucursalelor) care gestionează sistemul public de pensii din Cehia.
Cererile însoțite de documentele suport pentru forma de pensionare solicitată se depun direct de către beneficiar fizic sau on-line precum si de catre persoana împuternicită de către beneficiar. Vezi aici formular imputernicire Formular Imputernicire pensie Cehia.
Potrivit legii, cererea de pensionare trebuie procesată în termen de 90 de zile. Durata procesării depinde în primul rând de dacă CSSA deține toate documentele necesare pentru o decizie de pensionare. Dacă procedura durează mai mult, puteți solicita o verificare folosind formularul de contact de pe site-ul CSSZ (CESKA SPRAVA SOCIALNIHO-ZABEZPECENI) .
Decizia de pensionare cuprinde data de la care sau stabilit si se vor plăti drepturile bănești precum și date referitoare la perioadele de cotizare care fac obiectul formei de pensionare primite. În cazul în care nu sau îndeplinit condițiile de pensionare se emite o decizie de respingere în care sunt enumerate motivele pentru care pensionarea a fost respinsă.
La fel ca și în România decizia de pensionare poate fi contestată în maxim 30 de zile de la primire. Contestația se depune în scris prin poștă fizică sau electronică. Doar în cazul în care răspunsul primit de la CSSZ nu este acceptat se poate înainta o acțiune în instanța judecătorească.
Atenție un conținut considerat ofensator de către CSSZ vă poate aduce o amendă de 50 mii coroane cehe. Răspunsul la contestație este oferit în maxim 30 de zile și numai în cazuri fortuite acesta poate avea un timp de maxim 60 zile.

PLATA PENSIILOR

Plata pensiilor în Republica Cehă nu diferă față de alte state, pensiile fiind plătite prin cont bancar sau poștă. Diferența față de România este că plata prin poștă nu este scutită de taxe. Taxă pentru achitarea prin poștaș este alocată pensionarului ce achită 29 de coroane, spre deosebire de România unde cheltuielile cu plata pensiilor prin poștă este asigurată de stat.

STAGII DE COTIZARE

Perioadele care se valorifică la stabilirea pensiilor ce se achită de către statul ceh sunt:
• Perioadele in care solicitantul a realizat venituri într-o activitate profesională pentru care a fost obligatorie plata la sistemul de asigurări sociale de stat.
• Perioadele în care solicitantul a cotizat voluntar la sistemul public de pensii și
• Perioadele pentru care nu este obligatorie plata contribuției( de inlocuire) la sistemul public de pensii sau se achită parțial dar pe care statul le valorifică la stabilirea pensiei.

Perioadele de scutire a cotizării la sistemul public de pensii

Perioade de înlocuire care se socotesc integral sau parțial sunt:
• Îngrijirea unui copil până la vârsta de 4 ani
• Serviciul militar obligatoriu
• îngrijirea unei persoane cu dizabilități care a fost recunoscută ca fiind dependentă de ajutorul unei alte persoane în gradele II până la IV sau o persoană cu handicap sub 10 ani care este dependentă de ajutorul unei alte persoane în gradele I până la IV.
Perioadele de asigurare înlocuitoare care sunt socotite doar parțial sunt, în special, perioadele de șomaj, primirea pensiei de invaliditate pentru invaliditate de gradul trei și perioada de studii obținută înainte de 2009.
Perioadele in care se poate cotiza voluntar ( Contract de Asigurare Socială) sunt cele în care solicitantul se află în perioade de asigurare înlocuitoare ( asimilate) mai puțin perioada serviciului militar obligatoriu. De asemenea se poate cotiza voluntar si pentru perioadele de timp in care solicitantul a muncit intr-o altă țară după 01.01.1996.
Se pot cotiza maxim 15 ani perioade de cotizare voluntară.
Cotizația minimă lunară este calculată ca fiind 28% din o pătrime a salariului mediu brut pe economie (Ex 2724 Coroane pentru anul 2022);

PENSII

Pensia pentru limită de vârstă

Pentru a putea solicita o pensie la limită de vârstă trebuie să îndepliniți 2 condiții:
– stagiu minim de cotizare
– varsta standard de pensionare
Stagiul complet de cotizare este 35 de ani atât pentru bărbați cât și pentru femei. Varsta standard de pensionare este 65 de ani atât pentru barbații și femeile născuți după 01.01.1972. Pentru cei născuți înainte de 01.01.1972 vârsta standard de pensionare se face în funcție de data nașterii conform tabelului de mai jos:

 

Anul
nașterii
Vârsta de pensionare este u

bărbați

a femeilor cu numărul de copii crescuţi

0

1

2

3 – 4

5 și mai mult

1936

60 ani + 2 luni

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1937

60 ani + 4 luni

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1938

60 ani + 6 luni

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1939

60 ani + 8 luni

57 ani + 4 luni

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1940

60y+10m

57 ani + 8 luni

56 ani + 4 luni

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1941

61 de ani

58 de ani

56 ani + 8 luni

55 ani + 4 luni

54 de ani

53 de ani

1942

61 ani + 2 luni

58 ani + 4 luni

57 de ani

55 ani + 8 luni

54 ani + 4 luni

53 de ani

1943

61 ani + 4 luni

58 ani + 8 luni

57 ani + 4 luni

56 de ani

54 ani + 8 luni

53 ani + 4 luni

1944

61 ani + 6 luni

59 de ani

57 ani + 8 luni

56 ani + 4 luni

55 de ani

53 ani + 8 luni

1945

61 ani + 8 luni

59 ani + 4 luni

58 de ani

56 ani + 8 luni

55 ani + 4 luni

54 de ani

1946

61 ani + 10 luni

59 ani + 8 luni

58 ani + 4 luni

57 de ani

55 ani + 8 luni

54 ani + 4 luni

1947

62 de ani

60 de ani

58 ani + 8 luni

57 ani + 4 luni

56 de ani

54 ani + 8 luni

1948

62 ani + 2 luni

60 ani + 4 luni

59 de ani

57 ani + 8 luni

56 ani + 4 luni

55 de ani

1949

62 ani + 4 luni

60 ani + 8 luni

59 ani + 4 luni

58 de ani

56 ani + 8 luni

55 ani + 4 luni

1950

62 ani + 6 luni

61 de ani

59 ani + 8 luni

58 ani + 4 luni

57 de ani

55 ani + 8 luni

1951

62 ani + 8 luni

61 ani + 4 luni

60 de ani

58 ani + 8 luni

57 ani + 4 luni

56 de ani

1952

62y+10m

61 ani + 8 luni

60 ani + 4 luni

59 de ani

57 ani + 8 luni

56 ani + 4 luni

1953

63 de ani

62 de ani

60 ani + 8 luni

59 ani + 4 luni

58 de ani

56 ani + 8 luni

1954

63 ani + 2 luni

62 ani + 4 luni

61 de ani

59 ani + 8 luni

58 ani + 4 luni

57 de ani

1955

63 ani + 4 luni

62 ani + 8 luni

61 ani + 4 luni

60 de ani

58 ani + 8 luni

57 ani + 4 luni

1956

63 ani + 6 luni

63 ani + 2 luni

61 ani + 8 luni

60 ani + 4 luni

59 de ani

57 ani + 8 luni

1957

63 ani + 8 luni

63 ani + 8 luni

62 ani + 2 luni

60 ani + 8 luni

59 ani + 4 luni

58 de ani

1958

63y+10m

63y+10m

62 ani + 8 luni

61 ani + 2 luni

59 ani + 8 luni

58 ani + 4 luni

1959

64 de ani

64 de ani

63 ani + 2 luni

61 ani + 8 luni

60 ani + 2 luni

58 ani + 8 luni

1960

64 ani + 2 luni

64 ani + 2 luni

63 ani + 8 luni

62 ani + 2 luni

60 ani + 8 luni

59 ani + 2 luni

1961

64 ani + 4 luni

64 ani + 4 luni

64 ani + 2 luni

62 ani + 8 luni

61 ani + 2 luni

59 ani + 8 luni

1962

64 ani + 6 luni

64 ani + 6 luni

64 ani + 6 luni

63 ani + 2 luni

61 ani + 8 luni

60 ani + 2 luni

1963

64 ani + 8 luni

64 ani + 8 luni

64 ani + 8 luni

63 ani + 8 luni

62 ani + 2 luni

60 ani + 8 luni

1964

64y+10m

64y+10m

64y+10m

64 ani + 2 luni

62 ani + 8 luni

61 ani + 2 luni

1965

65 de ani

65 de ani

65 de ani

64 ani + 8 luni

63 ani + 2 luni

61 ani + 8 luni

1966

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

63 ani + 8 luni

62 ani + 2 luni

1967

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

64 ani + 2 luni

62 ani + 8 luni

1968

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

64 ani + 8 luni

63 ani + 2 luni

1969

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

63 ani + 8 luni

1970

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

64 ani + 2 luni

1971

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

65 de ani

64 ani + 8 luni

Puteți solicita o pensie pentru limită de vârstă nu mai devreme de patru luni înainte de data de la care doriți să primiți pensia. Mai târziu este posibil în orice moment. De asemenea, este posibil să solicitați o pensie retroactiv. În acest caz, pensia dumneavoastră poate fi plătită în termen de maximum 5 ani retroactiv din ziua în care ați depus cererea.

Documente necesare

Documentele care sunt necesare nu diferă mult de cele solicitate în România, astfel că, actele care arata perioada de activitate profesională, cele legate de starea civilă , studii, serviciul militar se regasesc printre principalele acte necesare.
Alte documente pe care CSSS vi le poate solicita:
• Documente care confirmă creșterea sau îngrijirea copiilor – certificate de naștere ale copiilor sau extrase din registrul de naștere sau documente privind adopția sau încredințarea copilului în îngrijire (dacă CSSA nu poate verifica în sine datele în sistemul de evidență a populației).
• Documente despre perioade de asigurare sau perioade de înlocuire pe care CSSS nu le are în evidență (de exemplu, perioada de înregistrare la biroul de muncă, perioada de îngrijire a unei persoane aflate în dependență de îngrijirea unei alte persoane etc.).
Odată primită pensia pentru limită de vârstă, aceasta poate fi cumulată cu salariul, perioada suplimentară realizată vă majorează valoarea pensiei putând solicita recalcularea pensiei după 1 an de cotizare suplimentara, verzi aici formular:Formular recalculare PLV Cehia

Pensionarea anticipată

Este posibilă pentru asigurații care au realizat stagiul de cotizare complet( 35 de ani) si au varsta de peste 60 de ani.

1. Pensia de pensionare anticipată este redusă , astfel încât veți primi mai puțini bani decât dacă ați merge la o pensie obișnuită. Această reducere este permanentă. Câți mai puțini bani primiți depinde de câte zile înainte de pensionare vă pensionați.
o 360 de zile sau mai puțin se reduce cu 0,9% din baza de calcul pentru fiecare 90 de zile calendaristice care au început
o pentru 361 până la 720 de zile , se reduce cu 1,2% din baza de calcul pentru fiecare 90 de zile calendaristice care au început
o pentru 721 de zile sau mai mult , se reduce cu 1,5% din baza de calcul pentru fiecare 90 de zile calendaristice care au început
2. Chiar și la pensionare anticipată, aveți posibilitatea de a câștiga în plus, dar până la atingerea vârstei de pensionare puteți face numai activități care nu sunt supuse contribuțiilor la asigurările de pensie (de exemplu, un acord de a presta muncă cu o recompensă de până la 10.000 CZK per fiecare). lună, un acord de a lucra cu un venit mai mic de 3.500 CZK pe lună sau mai puțin de 4.000 CZK pe lună din ianuarie 2023). În cazul unei activități normale remunerate, nu ați avea dreptul la o plată de pensie anticipată, ceea ce ar duce la o plată în exces pe care ar trebui să o returnați. Prin urmare, dacă începi să lucrezi înainte de a împlini vârsta de pensionare, trebuie să anunți CSSA.

Pensia de Invaliditate

O pensie de invaliditate poate fi acordată dacă medicul legist vă recunoaște invaliditate de gradul I, II sau III și, în același timp, aveți perioada de asigurare necesară înainte de apariția invalidității, sau invaliditatea dumneavoastră a apărut ca urmare a unui accident de muncă sau profesional. boala. Este posibil să primiți o pensie de invaliditate cel mai devreme de la data invalidității.
Invaliditatea este determinată de procentul cu care aveți un nivel redus de capacitate de muncă pe termen lung. Aceasta înseamnă că nu poți lucra parțial sau deloc din cauza unor probleme de sănătate pe termen lung. O scădere a capacității de muncă de 35% până la 49% înseamnă invaliditate de gradul I, 50% până la 69% invaliditate de gradul doi și 70% sau mai mult invaliditate de gradul trei. (De remarcat că gradele de invaliditate sunt gradate invers fata de România, astfel că dacă în România veți fi încadrat în gradul I de invaliditate iar in Cehia in gradul III nu trebuie să vă îngrijorați deoarece sunt un si același lucru).
Prin urmare, înainte de a vă depune cererea, asigurați-vă că medicul dumneavoastră generalist are toate cele mai recente rapoarte, deoarece acestea oferă medicului legist constatări obiective cu privire la starea dumneavoastră medicală. De asemenea, puteți trimite rapoarte medicale și constatări pe care le considerați importante . De asemenea, veți primi un așa-zis chestionar profesional de la instituția de asigurări sociale, în care veți furniza informații despre calificările dumneavoastră și locurile de muncă anterioare. Evaluarea dacă sunteți invalid, când a apărut dizabilitatea și ce grad de invaliditate este implicat poate fi efectuată numai de un medic legist al administrației raionale de asigurări sociale. Evaluarea se bazează în primul rând pe rapoartele medicale furnizate. Prin urmare, evaluarea invalidității poate avea loc chiar și fără prezența dumneavoastră.
Acordarea pensiei de invaliditate este condiționată de existența unei perioade cotizare la sistemul public de asigurări sociale conform tabelului de mai jos numai în cazul unui accident sau boală ce nu au legătură cu activitatea profesională.

Vârstă Perioada de asigurare necesară
până la 20 de ani mai puțin de 1 an (adică chiar și 1 zi este suficientă)
20-22 de ani cel putin 1 an
22-24 de ani cel putin 2 ani
24-26 ani cel putin 3 ani
26-28 de ani cel putin 4 ani
peste 28 de ani cel puțin 5 ani în ultimii 10 ani anteriori

apariția dizabilității

peste 38 de ani • FIE cel puțin 5 ani în ultimii 10 ani înainte de debutul invalidității,

• SAU cel puțin 10 ani în ultimii 20 de ani anteriori declanșării invalidității

Pensie de văduvie

Condiții de eligibilitate

Poți primi o pensie de văduvă sau de văduv (se numesc pensie de urmaș) dacă ai fost căsătorit și soțul sau soția ta a murit. Pensia de văduvă este o pensie primită de soția supraviețuitoare a unui soț decedat. Pensia de văduv este o pensie pe care un soț supraviețuitor o primește de la o soție decedată. Pensia de urmaș vă aparține de la data decesului soțului dumneavoastră.

Pensia de văduv(ă) se primește indiferent de durata căsătoriei cu condiția ca să nu fie înregistrat divorțul îninte de decesul soțului/soției.

Puteți primi o pensie de urmaș dacă soțul dumneavoastră decedat primea deja o pensie pentru limită de vârstă (chiar anticipată) sau de invaliditate sau dacă a îndeplinit condiția perioadei de asigurare obligatorie pentru dreptul la pensie de invaliditate sau condițiile pentru dreptul la o pensie de invaliditate. -pensie de varsta. Obținerea perioadei de asigurare necesară nu este necesară doar dacă soțul/soția a decedat în urma unui accident de muncă.

Documente

Actele de stare civilă: căsătorie, deces si cartea de identitate a solicitantului.

În cazul în care persoana decedată nu a primit încă pensie, trebuie să prezentați și documentele acestuia, care se depun la cererea pentru pensie pentru limită de vârstă sau invaliditate. Acestea sunt în principal documente despre perioadele de asigurare ale persoanei decedate, pe care CSSA nu le are în evidențele sale.

Pensie de orfani

Condiții de eligibilitate

Pensia de orfan este și pensie de urmaș. Pensia de orfan aparține copiilor orfani care sunt așa-ziși aflați în întreținere.

Documente de care veți avea nevoie pentru a solicita o pensie de orfan:

 •  dovada identității (carte de cetățean, pașaport sau permis de ședere) a persoanei care solicită pensia de orfan

În plus, sunt necesare documente referitoare la părintele decedat (adoptiv) și la copilul aflat în întreținere:

 • certificat de naștere sau extras din registrul de naștere al unui copil aflat în întreținere, sau un alt document care dovedește relația copilului cu persoana decedată (de exemplu, hotărârea judecătorească privind adopția sau încredințarea copilului în îngrijire)
 • (dacă administrația raională de asigurări sociale nu poate verifica ea însăși datele în sistemul de înregistrare
 • rezident)
 • certificatul de deces al părintelui (adoptiv)
 • (dacă administrația raională de asigurări sociale nu poate verifica ea însăși datele în sistemul de evidență a populației)
 • în cazul unui copil care a terminat deja școala obligatorie, depuneți și documente care dovedesc lipsa acestuia, de exemplu un certificat de studii sau de învățare, un certificat de sănătate, un certificat de conducere în registrul solicitanților etc.
 • pentru a plăti o pensie într-un cont bancar, trebuie să depuneți un formular completat și confirmat de bancă
 • în cazul în care părintele decedat (părintele adoptiv) nu a primit încă pensie, solicitantul unei pensii de orfan depune și documente referitoare la decedat, care se depun la solicitarea unei pensii pentru limită de vârstă sau de invaliditate (în special, documente privind asigurarea). perioade ale persoanei decedate, pe care CSSS nu le are în evidențele sale)

Cuantumul pensiei de orfan

Pensia de orfan constă dintr-o sumă de bază și una procentuală. Suma de bază este aceeași ca și pentru alte pensii. Suma procentuală este de 40% din valoarea procentuală a pensiei pe care persoana decedată o primea sau la care ar fi avut dreptul la data decesului.

Dacă un copil își pierde ambii părinți și sunt îndeplinite condițiile specificate, acesta primește pensie de orfan pentru fiecare dintre ei. În acest caz, evaluarea de bază și procentuală se datorează integral din venitul mai mare și doar evaluarea procentuală din venitul mai mic.

Beneficiarul unei pensii de orfan trebuie să prezinte un certificat de studii în următoarele situații:

 • la începerea studiilor după terminarea şcolii obligatorii
 • în timpul studiilor la liceu sau la universitate (confirmarea duratei studiului)
 • când reîncepe să studieze după o întrerupere a studiilor
 • când CSSA îi cere să facă acest lucru

Beneficiarul unei pensii de orfan trebuie să raporteze aceste situații în scris la CSSA în termen de 8 zile:

 • termină sau întrerupe studiile mai devreme decât a fost menționat în confirmarea studiului
 • schimbă forma de studiu (de la normă întreagă la altă formă)
 • începe să desfășoare o activitate lucrativă în măsura în care se stabilește participarea la asigurarea de pensie (dacă este o formă de studiu diferită de normă întreagă)
 • începe să primească ajutor de șomaj sau sprijin pentru recalificare de la biroul de ocupare a forței de muncă (dacă este o formă de studiu diferită de normă întreagă)
 • i se acordă pensie de invaliditate pentru invaliditate de gradul III

Pentru date si informații suplimentare scrie la contact@europensie.ro


Autorități din domeniul pensiilor

Česká správa sociálního zabezpečení
Czech Social Security Administration
Křížová 25
CZ – 225 08 Praha 5
Tel.: +420 257 062 860
E-mail: posta[at]cssz.cz
Website

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministry of Labor and Social Affairs
Na Poříčním právu 1
CZ – 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
E-mail: posta[at]mpsv.cz
Website

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

Správa služeb zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1359/1
CZ -128 00 Praha 28

Postal address: Na Poříčním právu 1
CZ -128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
E-mail: kontaktni.centrum[at]mpsv.cz
Website

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Ministry of Labour and Social Affairs
Mr. Matěj Gregárek
Na Poříčním právu 1
CZ – 128 01 Praha
 2
Tel.: +420 221 922 253
E-mail: matej.gregarek@mpsv.cz
Website

Datele se actualizează..

04.01.2023

www.europensie.ro

2 Comentarii

 • Buna ziua,
  Multumesc pentru raspuns, deja sunt pensionar in Romania, as dori sa accesez, in functie de conditiil minime din Cehia o pensie suplimentara.
  Ce ar insemna o pensie comunitara in cazul meu?
  Eu am domiciliul in Romania.

  • Stimate Florian Darmina, pentru un răspuns concret trebuie cunoscut stagiul de cotizare realizat în România pentru a stabili dacă aveți realizat stagiul minim necesar in Cehia pentru o formă de pensionare. Vă rog să trimiteți aceste date la contact@europensie.ro .

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.