HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011;

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotatare.
Articol unic
Se aproba Aranjamentul administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012. Vezi aici Acord Romania Israel

ARANJAMENT ADMINISTRATIV pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale

In conformitate cu articolul 19 paragraful d) din Acordul dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data de 24 Adar I 5771 din calendarul ebraic, denumit in continuare „Acord”, autoritatile competente ale partilor contractante au convenit dupa cum urmeaza:

Partea I – Prevederi generale

Articolul 1
Termenii utilizati in prezentul aranjament administrativ vor avea acelasi inteles ca cei din Acord.

Articolul 2

1. Organismele de legatura mentionate in articolul 1 paragraful k) si articolul 19 paragraful d) din Acord vor fi:
a) pentru Romania:
Casa Nationala de Pensii Publice pentru pensiile pentru limita de varsta, invaliditate si urmas, precum si pentru ajutoarele de deces; ( Vezi date de contact mai jos).
– Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala pentru alcoatiile pentru copii;
b) pentru Israel: Institutul National de Asigurari, Ierusalim.
Adresele si celelalte date de contact ale organismelor de legatura sunt prevazute in anexa 1 la prezentul aranjament administrativ.
2. Organismele de legatura desemnate in paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordului si a prezentului aranjament administrativ.
3. Organismele de legatura isi pot comuncia reciproc informatii si prin posta electronica.
1. In cazul in care legislatia unei parti contractante este aplicabila in conformitate cu oricare din prevederile articolelor 7-9 ale Acordului, institutia competenta a acelei parti contractante va elibera un certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei legislatii. Acest certificat va constitui dovada ca persoana angajata sau lucratorul independent este exceptat de la contributiile de securitate sociala ale celeilalte parti contractante.
2. Certificatul la care se face referire in paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat:
a) in Romania: de catre Casa Nationala de Pensii Publice;
b) in Israel: de catre Institutul National de Asigurari, Ierusalim.
3. Institutiile indicate in paragraful 2 al prezentului articol isi vor furniza reciproc o copie a certificatului

Partea III – Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestatii
Pensii pentru batranete, de urmas si de invaliditate

Articolul 4
1. In cazul prestatiilor prevazute la litera B paragraful 1 al articolului 2 din Acord, prin „pensii pentru limita de varsta” se intelege: pensiile pentru limita de varsta, pensiile anticipate si pensiile anticipate partiale.
2. Institutia competenta a unei parti contractante care primeste o cerere pentru prestatii platibile in baza legislatiei celeilalte parti contractante va mentiona pe aceasta data primirii cererii si va trimite de indata cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legatura al fiecarei parti contractante.
3. Impreuna cu formularul de cerere, institutia competenta va transmite orice documentatie, inclusiv orice documentatie medicala disponibila, care poate fi necesara institutiei competente a celeilalte parti contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestatie.
4. Datele personale privind o persoana, continute in formularul de cerere, vor fi certificate in mod corespunzator de catre institutia competenta. Transmiterea formularului certificat in ceea ce priveste datele personale va scuti institutia competenta de transmiterea documentelor originale catre cealalta parte contractanta.
5. Fiecare institutie competenta va transmite institutiei competente a celeilalte parti contractante un formular care atesta perioadele de asigurare realizate in baza propriei legislatii.
6. Fiecare institutie competenta va determina ulterior daca o persoana poate beneficia de o prestatie si va notifica cealalta institutie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.
7. Fiecare institutie competenta va stabili drepturile solicitantului in baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord si va notifica persoana vizata cu privire la decizie, indicand modalitatile legale si termenele-limita pentru apeluri, si va transmite o copie a deciziei si formularul convenit in acest scop institutiei competente a celeilalte parti contractante.
8. In momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie sa informeze institutia competenta in legatura cu locul de domiciliu, banca si numarul de cont unde trebuie platite prestatiile a se vedea Acord Romania Israel transfer pensie în Israel.
9. Plata se face fara nicio deducere pentru costurile administrative. Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt in sarcina beneficiarului.
10. In situatia in care beneficiarul primeste pensie de la institutia competenta a uneia dintre partile contractante si are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, acesta trebuie sa transmita institutiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atesta ca persoana este in viata. Certificatul va fi transmis beneficiarului de catre institutia competenta, pentru a fi completat si semnat in fata unei autoritati pe teritoriul celeilalte parti contractante, care va certifica faptul ca documentul a fost semnat personal de catre beneficiar. Certificatul va fi returnat institutiei competente in perioada solicitata.
11. In situatia in care certificatul mentionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, plata pensiei va fi suspendata pana la primirea acestuia.

Ajutorul pentru deces

Articolul 6
1. Pentru a primi un ajutor de deces in baza legislatiei unei parti contractante, beneficiarul al carui domiciliu este pe teritoriul celeilalte parti contractante poate depune cererea la institutia competenta sau la institutia de la locul de domiciliu cu conditia ca cererea sa fie trimisa institutiei competente responsabile pentru plata prestatiilor.
2. Documentele necesare conform legislatiei aplicate de catre institutia competenta trebuie anexate cererii.
3. Informatiile furnizate de catre solicitant trebuei sa fie sustinute prin documente oficiale originale, anexate cererii, si/sau documente certificate de catre institutia de la locul de domiciliu.

Partea IV – Asistenta si informatii
Articolul 6
1. Institutia competenta a unei parti contractante va furniza, la cerere, institutiei competente a celeilalte parti contractante informatiile medicale si documentele care sunt disponibile in ceea ce priveste solicitantul sau beneficiarul, cu conditia ca solicitantul sa semneze o declaratie de renuntare la confidentialitatea medicala in cazul in care este necesar.
2. In cazul in care institutia competenta a unei parti contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante sa fie supus unui control medical suplimentar; un astfel de control va fi organizat de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante in conformitate cu regulile institutiei care organizeaza controlul medical si pe cheltuiala institutiei care il solicita.
3. Institutia competenta a unei parti contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, dupa primirea unei declaratii detaliate a costurilor suportate.

Articolul 7
Daca Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, in cazul in care institutia competenta a unei parti contractante solicita asistenta administrativa referitor la drepturile si obligatiile in baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante, o astfel de asistenta va fi acordata fie prin intermediul organismelor de legatura, fie direct de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante pe al carui teritoriu solicitantul sau beneficiarul isi are domiciliul sau sederea. O astfel de asistenta va fi gratuita.

Partea V – Dispozitii diverse
Articolul 8
Daca Acordul nu prevede altfel, prestatiile in bani care sunt datorate beneficiarilor care isi au domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante vor fi platite direct acestor beneficiari.

Articolul 9
1. Organismele de legatura si institutiile competente ale partilor contractante pot utiliza limba engleza pentru aplicarea Acordului.
2. Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi in ambele limbi oficiale ale partilor contractante.
3. In scopul aplciarii Acordului si a prezentulu aranjament administrativ, prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, alte cereri si documente nu vor fi respinse pe motiv ca sunt redactate in limba oficiala a celeilalte parti contractante.

Articolul 10
Organismele de legatura vor face anual schimb de date statistice privind platile care au fost efectuate in baza Acordului.

Articolul 11
Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat, in scris, prin acordul reciproc al autoritatilor competente. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 12 al prezentului aranjament administrativ.

Articolul 12
Prezentul aranjament administrativ va intra in vigoare la data ultimei notificari, trimisa pe cale diplomatica, care confirma ca procedurile interne necesare pentru intrarea sa in vigoare au fost indeplinite. Acesta va ramane in vigoare pe durata Acordului.

Semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, care corespunde cu 28 Elul 5773, in doua exemplare originale, in limbile romana, ebraica si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, va prevala textul in limba engleza.

ANEXA 1
ROMANIA
Casa Nationala de Pensii Publice
Str. Latina nr. 8, sectorul 2
Bucuresti
Romania
Telefon 0040213118047

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala
Bd. Panduri nr. 22, sectorul 5
Bucuresti
Cod postal: 050659
Romania
Telefon: 0040213136047
E-mail: anps@prestatiisociale.ro
Web: www.prestatiisociale.ro

STATUL ISRAEL
Institutul National de Asigurari
Birou central
Bd. Weizman nr. 13
Ierusalim 91909
Israel
Telefon: 972-2-6709753

August 2018 Datele se actualizează..

13 Comentarii

 • Buna ziua ma numesc Cristian Grapan tatal meu Marian Grapan a murit in Israel intrun atentat cu bomba in 3 martie 1996 lucra cu contract la o firma Pina sa plece la lucru am mers la bucuresti si eu si mama sa NE faca firma respectiva o asigurare de viata pe numele tatalui meu si beneficiari sau ceva de genul asata nu imi amintesc foarte bine eu aveam 13 anii Infine rezulta ca mama mea Maria Grapan are o pensie sau nu stiu cum sa o numesc de 1200 de dolari pe luna toata viata Intrebarea mea ieste De ce eu nu am nici macar un dolar din acai 1200 pe care ii is mama Eu nu stiu unde sa merg sa intreb daca am primit ceva cit timpa am fost minor mama mea spune ca sunt bani ei Asa am ajuns sa plec din rominia de 16 ani nu pot sa afu nimic de la ia .,,:;;; asi vrea sa stiu ce sa intimplat sa stiu adevarullll

  • Stimate Cristian, îmi pare rău pentru pierderea suferită. În cazul descris de dumneavoastră înțeleg că a fost vorba despre o asigurare de viață, asigurare care este diferită față de pensia publică unde pensiile de urmaș sunt definite de lege și nu de către cel care încheie contractul de asigurare. Înainte de orice va trebui să cunoașteți prevederile acelui contract de asigurare, altfel dacă beneficiar în caz de deces a fost trecută mama dumneavoastră atunci nu mai puteți face nimic. Dacă în schimb are drept de a primi partea dumneavoastră până la majorat, atunci puteți cere intrarea în drepturi de la societatea de asigurare care achită suma asigurată ( plata lunară de 1200 dolari).

 • Buna seara,
  Ma numesc Murtezan Elena si lucrez in Israel din 15 /10/2003.
  In 2013 s a încheiat acord in domeniul asigurărilor si protectiei sociale intre Romania si Israel pentru muncitorii români care lucrează în Israel.
  Pana in ianuarie 2019 o parte dintre persoanele care au depus dosarul de pensie au primit pensie din Israel, alta parte nu au primit.
  Din ianuarie 2019 statul Israel nu vor să mai dea pensie,pe motiv că nu avem rezidență,dar ,nici cei care primesc nu au avut rezidență.
  Ei spun că s ă modificat acordul.Noi am trimis email la CNPP si la Ministerul Muncii sa ne spuna ce stiu despre aceste modificari si nu am primit nici un răspuns.
  Va rugam sa ne spuneti unde sa apelăm sa fim ajutati.Avocatii spun că autoritățile române trebuie sa se implice.Va multumesc.

  • Stimată Murtezan Elena, singura situație pentru care anumite venituri asociate pensiilor nu se acordă sunt cele legate de rezidență cum ar fi indemnizația care asigură un venit minim lunar, indemnizație de care o acorda fiecare stat dor cetățenilor care au rezidența permanentă pe teritoriul său. Legat de modificările aduse acordului dintre cele 2 state, vă voi da un răspuns după ce mă edific asupra situației de fapt. răspunsul îl veți primi pe adresa de e-mail și după caz voi publica pe site modificările acordului.

 • Domnule Covaliu,noi nu avem rezidență ca ei nu dau rezidență,dar noi avem o adresa unde stam.De 16 ani am aceeasi adresa.Viza de lucru o am de 16 ani la aceeași adresă.
  Acordul nu este semnat pentru rezidenți este pentru muncitori.
  Pe 12februarie a fost proces aici si judecătorul a spus că Israelul nu are bani să dea pensie ,pe lângă motivul rezidenți.
  Domnule Covaliu,sunt persoane care primesc pensie din Israel, pentru acele persoane nu s apus problema rezidenți.Ei spun că s a facut o greseala.7 ani de zile este o greseala???
  Cei de la Bituah Leumi(asigurările sociale Israel)au primit dosare au spus că vom lua pensie,si de un an și ceva ne spun sa dam in judecata.
  Va rog frumos ajutati ne sa se deblocheze situatia de fata.
  Va multumesc frumos,

 • Buna ziua! Mama mea lucreaza legal in Israel din 2011. Este din R. Moldova. Are cetatenie romana din 2012. Doreste sa isi depuna dosarul pentru pensie, dar nu am gasit exact ce acte trebuie expediate celor din Ierusalim. Va rog frumos, daca e posibil, sa imi spuneti ce acte trebuie sa depuna precum si formularele care trebuie completate. Am uitat sa specific ca ea nu a avut loc de munca in Romania si in consecinta nici asigurare sociala pe teritoriul Romaniei. Acest aspect ii permite sa beneficieze de pensie?
  Va multumesc anticipat

  • Stimat Ion, înainte de a depune dosarul pentru pensie internațională, mama dumneavoastră trebuie să cunoască dacă îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie din Israel. Apoi trebuie cunoscut că documentația specifică se va depune la instituția care gestionează dosarele de pensii de pe raza domiciliului stabil al mamei dumneavoastră. Pentru mai multe detalii vă rog să scrieți la contact@europensie.ro .

 • Mă numesc Mihai Pocovnicu, și am lucrat în Israel în perioada 6 decembrie 1998 până la 21 decembrie 2000, ca inginer de șantier, plecat cu contract de muncă și viză în cadrul unui contract între firma angajatoare din România, și firma ORCOM building LTD Tel Aviv.
  Întrebarea este dacă am dreptul la pensie din partea statului Israel pentru această perioadă. Pentru acea perioadă respectiv anul 1999 am plătit prin soția mea lunar la firma din Romania o sumă de bani, pentru vechime în muncă, pentru al doilea an firma din Romania nu a vrut să mai primească contribuția lunară.

 • Buna ziua!Ma numesc Ivan Doina si am lucrat in Israel iñ perioada 2002-2011 .Am inteles ca nu se pot calcula anii pentru pensie din Israel atat timp cat nu s.a oprit in perioada sus mentionata contributie la pensie?Eu am lucrat cu Bituah Leumi cu acte in regula,multumesc!

  • Stimată Doina, anii care se calculează la pensie sunt cei în care s-a contribuit la pensie. Dacă perioada de muncă..cu acte in regula din Israel arată contribuție la sistemul public de pensii al statului evreu, atunci se valorifică pentru pensia ce va fi plătită de Istrael si se recunoaste de către România.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.