Pensia din Austria, pensie de invaliditate, indemnizație pentru reconversie profesională, pensii de urmaș, creșterea varstei de pensionare, Calculul pensiei.

Pensiile sunt multiplicate, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu factorul de ajustare. Baza factorului de ajustare este criteriul de referință. Indicatorul de referință pentru ajustarea pensiilor ar trebui stabilit astfel încât majorarea pensiilor rezultate din ajustare să fie conformă cu criteriul de referință al creșterii prețurilor de consum.
Valoarea de referință pentru anul 2018 este de 1.016. În 2018, cu toate acestea, se va face o ajustare diferită a  pensiilor. Majoritatea covârșitoare a pensionarilor va primi mai mult decât compensația pentru inflație în 2018 ca creștere a pensiei. Consiliul de Miniștri a fost de acord cu această regulă. În urma acordului, legea relevantă a fost adoptată în parlament cu majoritate. În total, peste 1,7 milioane de persoane primesc o creștere a pensiilor de 2,2%. Pe de altă parte, puțin peste 10.000 de funcționari publici cu o pensie foarte înaltă trebuie să accepte o rundă de ajustare zero.

Venitul total al pensiilor trebuie să crească    cu 2,2%, dacă nu este mai mare de 1.500 de euro pe lună   în jurul valorii de 33 euro, dacă depășește suma de 1.500 euro până la 2.000 euro lunar    cu 1,6% dacă depășește 2.000 euro până la 3.355 lunar  un procent care scade liniar între valorile de mai sus de la 1,6% la 0%, dacă este de peste 3,355 euro până la 4,980 euro lunar. Nici o majorare dacă venitul total al pensiilor depășește 4.980 Euro pe lună. În Austria se utilizează, în general, termenul de pensie pentru pensia de retragere din activitate şi nu de rentă , cum este în Germania.

Pensia la limită de vârstă:

Vârsta legală de pensionare (vârsta standard de pensionare)

În funcție de anul nașterii, se aplică cerințe diferite de eligibilitate pentru o pensie la limită de vârstă.

Începând cu 1 ianuarie 2024, vârsta actuală de pensionare pentru femei (60 de ani) va crește cu șase luni pe an până în 2033 (65 de ani). Pentru prima dată, femeile cu o dată de naștere de la 2 decembrie 1963 (60 de ani și șase luni) sunt afectate. Pentru femeile născute la sau după 2 iunie 1968, vârsta generală de pensionare este de 65 de ani.

Creșterea vârstei de începere pentru femei
Data naşterii Vârsta de pensionare Retragere
până la 01.12.1963 60,0 până la 01.12.2023
02.12.1963 – 01.06.1964 60,5 01.07.2024 – 01.12.2024
02.06.1964 – 01.12.1964 61,0 01.07.2025 – 01.12.2025
02.12.1964 – 01.06.1965 61,5 01.07.2026 – 01.12.2026
02.06.1965 – 01.12.1965 62,0 01.07.2027 – 01.12.2027
02.12.1965 – 01.06.1966 62,5 01.07.2028 – 01.12.2028
02.06.1966 – 01.12.1966 63,0 01.07.2029 – 01.12.2029
02.12.1966 – 01.06.1967 63,5 01.07.2030 – 01.12.2030
02.06.1967 – 01.12.1967 64,0 01.07.2031 – 01.12.2031
02.12.1967 – 01.6.1968 64,5 01.07.2032 – 01.12.2032
din 02.06.1968 65,0 din 01.07.2033

Persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1955: femeile începând de la 60 ani şi bărbaţii de la 65 ani. Trebuie făcută dovada că lucrătorul a realizat, în cursul ultimelor 360 luni calendaristice, 180 de luni de asigurare sau că a acumulat în timpul acestei perioade 180 de luni de contribuţie (prin eliminarea perioadelor şcolare sau de studii, de ex.) sau să cumuleze în total 300 de luni, fără condiţionare de timp.
Persoanele născute după 1 ianuarie 1955: femeile începând de la 60 ani(până în 2024) sau începând de la 65 ani(din 2033) şi bărbaţii de la 65 ani. Condiţia de acordare este: să aibă cel puţin 180 luni de contribuţii. (http://www.help.gv.at)
Pentru a beneficia de pensie trebuie să faceţi o cerere corespunzătoare la casa de asigurări de pensie. Cuantumul pensiei depinde atât de contribuţiile plătite, cât şi de vârstă.


Buna ziua .
Vă mulțumesc mult pt sprijinul și sfaturile pe care mi le-ați oferit.
Apreciez efortul dumneavoastră și vă respect pt.ceea ce faceți. ( Lidia F. 04.10.2022)


Bonus pentru pensionarea târzie

În cazul în care, în pofida îndeplinirii perioadei de calificare sau a perioadei minime de asigurare, pensia pentru limită de vârstă este solicitată numai după împlinirea vârstei standard de pensionare (în prezent 60 de ani pentru femei, 65 de ani pentru bărbați), prestația pentru lunile de utilizare ulterioară se majorează cu 4,2 la sută pe an(0,35% /lună). Majorarea se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.

Ca sprijin suplimentar pentru a rămâne mai mult timp în viața profesională, cota angajatului și a angajatorului din contribuția de asigurări de pensii se reduce la jumătate în perioada de amanare, ceea ce crește venitul net lunar. Cu toate acestea, bazele complete de contribuții sunt încă utilizate pentru creditarea în contul de pensii în calculul ulterior al pensiei.

Pensiile de urmaș

Drepturile de pensie ale urmașilor persoane aflate în întreținere derivă din drepturile pe care defunctul le-ar avea împotriva sistemului de asigurări de pensii. Prin urmare, defunctul trebuie să fi dobândit anumite perioade de asigurare în funcție de vârsta lor.

Pensia de văduvă sau pensia de văduv

Pensia văduvei sau văduvului este o prestație destinată să garanteze securitatea socială a soției sau soțului supraviețuitor. Aceasta înseamnă că, în momentul decesului partenerului, trebuie să fi existat o căsătorie. În circumstanțe speciale (de exemplu, plățile obligatorii de întreținere către fostul soț), soții divorțați sunt, de asemenea, eligibili.

Toate descrierile făcute pentru pensia de văduv sau văduv se aplică mutatis mutandis și partenerilor înregistrați.

În cazul în care perioada minimă de asigurare (perioada de calificare) nu este îndeplinită și cel puțin o lună de contribuții a fost dobândită de către defunct, există dreptul la o plată unică de separare.

Pensia de orfan

Pensia de orfan este o prestație care garantează securitatea socială pentru copiii supraviețuitori după decesul unui părinte asigurat. Copiii primesc o pensie pe jumătate orfană în cazul în care un părinte a decedat sau o pensie completă de orfan în cazul în care ambii părinți au decedat.

Cererea de pensie de orfan trebuie depusă la instituția de asigurare la care defunctul a fost asigurat în principal în ultimii 15 ani.

Pensii de urmaş, valori:

Pensia la care are dreptul un urmaş a unui asigurat vizează garantarea unui sprijin financiar. Acordarea acestei pensii este condiţionată de o contribuţie la asigurarea de pensie pentru o perioadă minima care depinde de vârstă.
Pensia de văduv/văduvă : cuantumul pensiei de văduvă sau vaduv este cuprins între 0 şi 60% din pensia asiguratului decedat

Pensia de orfan :
Cuantumul pensiei de orfan se ridică la 40% din pensia de văduf/văduvă pentru orfanii de tată sau de mamă şi de 60% pentru orfanii de ambii părinţi.Cererea de pensie de văduv/văduvă ca şi cea de orfan  trebuie făcută la organismul de asigurări unde persoana decedată a fost asigurată ultimii 15 ani. În caz de accidente de muncă şi de boli profesionale, o pensie de invaliditate sau o pensie de văduv/văduvă sau o pensie de orfan poate fi cerută ca urmare a unei asigurări de accident la un organism de asigurări contra accdidentelor (Unfallversicherungsanstalt).

Pensia progresivă :
Acest sistem permite reducerea vârstei de pensionare la 40-60% din timpul de lucru, fără a trebui să renunţaţi la drepturile dvs de pensie. Serviciul public de ocupare (Arbeitsmarktservice – AMS) îşi asumă o parte din remuneraţia acordată până atunci, cuprinsă între 70% şi 80% din remuneraţia anterioară. Vârsta minimă pentru pensia progresivă era în 2006 de 51,5 ani la femei şi 56,5 ani la bărbaţi.

Pensia de Invaliditate -Incapacitatea de muncă:

În cadrul asigurării de pensii, incapacitatea de muncă este dată de Berufsunfähigkeit (incapacitate profesională) dacă este vorba de un lucrător angajat funcţionar, de Invalidität (invaliditate) dacă este vorba de un muncitor şi de Erwerbsunfähigkeit (incapacitate de muncă) dacă este vorba de un lucrător independent. Aceşti termeni diferiţi sunt altfel definiţi, după cum urmează :
Incapacitate profesională : capacitatea de muncă a angajatului asigurat este redusă cu mai mult de jumătate în raport cu un asigurat în bună condiţie de sănătate care dispune de o formare profesională comparabilă sau de cunoştinţe şi aptitudini echivalente.
Invaliditate : capacitatea de lucru a muncitorului a scăzut la mai mult de jumătate în raport de cea a unui asigurat în bună stare de sănătate care dispune de o formare similară sau de cunoştinţe şi  aptitudini echivalente într-o profesie comparabilă.
Incapacitate de muncă : când un lucrător independent care nu a împlinit 50 ani nu mai este în măsură să exercite o activitate profesională din cauza stării sale de sănătate Cuantumul pensiilor depinde atât de contribuţiile vărsate, cât şi de vârsta la care asiguratul iese la pensie. Organismele competente în materie de pensii sunt  Pensionsversicherungsanstalt (casele de asigurări de pensii) sau pentru lucrătorii independenţi Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft (organismul care administrează contribuţiile sociale pentru profesiile din industrie, comerţ, meşteşugari şi profesii liberale).

Noutăți

În cazul în care o persoană este cu handicap temporar sau atât de grav bolnavă încât se află în incapacitate temporară de muncă, aceasta primește indemnizație de reabilitare și urmează să fie reintegrată în procesul de lucru. Cei care nu-și mai pot practica profesia pentru care sunt calificați sunt recalificați și primesc bani de reconversie profesională. Numai în caz de invaliditate permanentă sau în cazul în care reconversia profesională nu este oportună sau rezonabilă, se acordă o pensie de invaliditate, de invaliditate sau de invaliditate. Scopul este de a se reintegra pe piața forței de muncă.

Condiții pentru o pensie de invaliditate

Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, la cerere se va acorda o pensie de invaliditate, de invaliditate sau de invaliditate:

 • Invaliditatea permanentă, dizabilitatea profesională sau dizabilitatea profesională sunt confirmate medical.
 • Condițiile pentru o pensie pentru limită de vârstă nu au fost încă îndeplinite.
 • Perioada de calificare (perioada minimă de asigurare) a fost îndeplinită.
 • Măsurile de reabilitare profesională sunt inadecvate sau nerezonabile.

Cererea pentru pensia de invaliditate,

Cei afectați trebuie să se adreseze mai întâi medicului curant. În primul rând, o cerere trebuie depusă la instituția de asigurare. Se verifică dacă handicapul, handicapul profesional  sunt susceptibile de a fi permanente. Ulterior, se depune o cerere de acordare a pensiei de invaliditate. Această cerere are prioritate ca o cerere de prestații de reabilitare, inclusiv indemnizația de reabilitare.

Dreptul legal la reabilitare profesională

De la 1 ianuarie 2017, există un drept legal la reabilitare profesională pentru acele persoane care, din cauza stării lor de sănătate, îndeplinesc cerințele pentru o pensie de invaliditate sau vor face acest lucru în viitorul apropiat.
Asigurații au dreptul la măsuri de reabilitare profesională dacă:

 • cel puțin 90 de luni de muncă remunerată într-o ocupație calificată sau semicalificată ca lucrător manual sau angajat a fost exercitată în ultimii 15 ani înainte de data de referință și
 • îndeplinesc, sunt susceptibile să îndeplinească sau vor îndeplini condițiile pentru o pensie de invaliditate ca urmare a stării lor de sănătate.

Dreptul există chiar dacă cele 90 de luni de asigurare obligatorie necesare nu sunt disponibile la data de referință, dar

 • în ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei de referință în cel puțin douăsprezece luni de asigurare obligatorie sau
 • în cel puțin 36 de luni de asigurare obligatorie în ultimele 180 de luni calendaristice anterioare datei de referință, un loc de muncă remunerat a fost exercitat într-o ocupație calificată sau semicalificată ca lucrător manual sau angajat.

Calculul pensiei

Pensia este un substitut pentru veniturile realizate în activitatea profesională prin pensionare. Cuantumul pensiei este proportional cu cuantumul veniturilor obtinute in timpul vietii profesionale.

Numărul de luni de asigurare dobândite și vârsta la începutul pensionării joacă, de asemenea, un rol important în calcularea cuantumului pensiei.

Contul de pensie

Începând cu anul 2014, pensiile pentru toate persoanele născute la sau după 1 ianuarie 1955 au fost calculate cu ajutorul contului de pensii. Toate perioadele de pensie dobândite până la 31 decembrie 2013 se înregistrează în contul de pensii ca „credit de cont inițial”. Iar din acest moment, perioadele de asigurare curg în contul de pensii în fiecare an sub formă de credite parțiale și formează creditul total cu creditele parțiale modernizate din anii precedenți. Valoarea pensiei se calculează din creditul total la începutul pensionării.

O valoare estimativă a pensiei se poate obține de aici  pentru pensia națională, dar trebuie cunoscut că se realizează și un calcul al pensiei comunitare în cazul în care aveți realizat stagiu de cotizare și în alte state membre sau asociate EU, după criteriul prorata temporis.

Drepturi de pensie în mai multe țări

Orice persoană care lucrează în mai multe țări și, prin urmare, dobândește perioade de asigurare de pensie într-o altă țară din UE sau într-o țară cu care există un acord în domeniul asigurării de pensie poate solicita drepturi de pensie în mai multe țări.

Formularele europene
Au ca scop simplificarea cererii de acordare a prestaţiilor de securitate socială în străinătate. Aceste formulare sunt standardizate în toată UE şi pot fi obţinute de la toate casele/fondurile de asigurări sociale din ţara unde sunteţi asigurat. Când veţi ajunge în altă ţară, trebuie să prezentaţi formularele adecvate la instituţiile de securitate socială, astfel încât cererea dvs de acordare a prestaţiilor sa fie luată imediat în considerare.

Autorități din domeniul pensiilor

De la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea asigurărilor sociale la 1 ianuarie 2020, în prezent există trei instituții de asigurări de pensii:

Instituția de Asigurări de Pensii (PVA), ASVG, este cea mai mare instituție de asigurări și include angajați.

Instituția de Asigurare a Angajaților Publici, Căilor Ferate și Mineritului (BVAEB), Zona ASVG. De la 1 ianuarie 2020, BVA și VAEB au fost combinate în BVAEB.

Asigurarea socială pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă (SVS), Zona GSVG, FSVG și BSVG. La 1 ianuarie 2020, fosta Instituție de Asigurări Sociale pentru Comerț și Industrie (SVA) și Instituția de Asigurări Sociale pentru Fermieri (SVB) au fost transformate în Instituția de Asigurări Sociale pentru persoanele care desfășoară activități independente (SVS). Astfel, comercianții, noii independenți și fermierii sunt asigurați cu noul SVS.

CONTACT

Ministerul Afacerilor Sociale / Serviciul pentru cetateni
Stubenring 1, 1010 Viena (chiar lângă intrarea principală) de luni până vineri: 8 am la 4 pm

Informații la telefon

Telefon: 0800 201 611
de luni până vineri: între orele 8 și 16

Informații prin poșta fizică

Ministerul Afacerilor Sociale / Serviciul pentru cetățeni
Stubenring 1, 1010 Viena
buergerservice@sozialministerium.at

Website

AUTORITĂȚI ÎN DOMENIUL PENSIILOR

Web: SVS

 

01.01.2023 www.europensie.ro


Pentru detalii legate de  documentele necesare la dosar sau intocmirea dosarului scrie aici: contact@europensie.ro .

15 Comentarii

 • Buna ziua! ma numesc Nicoleta Cosma si am urmatoarea situatie: Am lucrat in Romania 28 de ani si acum lucrez cu PFA in Austria in domeniul ingrijire batrani la domiciliu.Patesc ptr Pensie din decembrie 2014 de cand am inceput aceasta activitate. Este o suma standard impusa de legile austriece. In curand voi renuta la aceasta activitate si doresc sa revin in tara. Cum trebuie sa procedez? Vreau sa fructific aceasta perioada lucrata si platit la zi contributia ptr pensie! va multumesc anticipat!

  • Stimată Cosma Nicoleta, veți cere un extras cu situația dumneavoastră privind cotizația de la autoritățile in domeniu din regiunea in care munciți. Aceasta va sta la baza cererii de pensie in Austria la data la care veți ideplini condiția de varsta in Austria, este vorda de pensie comunitară. Pentru mai multe scrieți la calcul@europensie.ro .

 • Bună ziua,
  Am 60 de ani și lucrez de 9 ani în Austria.
  Aș vrea să mă întorc în țară, România, pot beneficia de pensie comunitară ( Austria)?
  Menționez că în toată această perioadă am lucrat cu forme legale. Contract de muncă pe termen nelimitat.
  Mulțumesc,

 • Am si eu o intrebare. Am primit decizia de pensionare- pensie comunitară. În România am 9ani si cîteva luni vechime, în Portugalia 7 ani si in Austria 4 ani si jumatate. Valoarea totală 373. Întrebare: Ce am vechime în Portugalia și Austria o sa primesc separat ?

 • Mă numesc Corchi Cristita și lucrez ca îngrijitoare independentă în Austria. Pentru că am primit recent pensie din Austria, obligația mea de a contribui conform BMSVG a încetat din 31octombrie2022. Cum procedez dacă vreau să plătesc în continuare contribuții la beneficiile pentru activități independente? Trebuie să trimit în scris? Și dacă da, unde? Multumesc anticipat pentru răspuns!

  • Stimată Cristina, continuarea activității profesionale după pensionare este supusă plății obligatorii față de sistemul de pensii, urmare pensia dumneavoastră va fi recalculată primind o pensie mai mare. Pentru alte detalii scrieti la contact@europensie.ro.

 • Buna ziua! Pentru dosarul de pensie internationala(in cazul ingrijitoarelor de batrani ) este nevoie neaparat de noul e-card cu foto? Mentionez ca anul acesta doamna vrea sa depuna actele pentru pensie si nu mai vine la munca! Va multumesc anticipat pentru un eventual raspuns!

 • Bună ziua sunt pensionar in Romania din anul 2021 pensie comunitara limită de vârstă am lucrat în Austria 10 ani și 4 luni când pot primi pensie din Austria sunt născut în 02 11 1963. Din octombrie 2022 sunt bolnav de cancer pot beneficia de pensie de handicap.va mulțumesc.

 • Bună am pensie militară din R. Moldova, dețin cetățeni a românească și acum lucrez legal în Austria, e posibil să primesc aici pensia?

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.