Schema slovacă de pensii se bazează pe trei paliere:

1- asigurarea de pensie este obligatorie pentru toţi cetăţenii care au vârsta de lucru şi angajatorii lor au obligaţia să deducă din salarii contribuţiile pentru plată către Agenţia de Asigurări Sociale în zona unde locuieşte.
2- economiile de pensionare-acesta este un palier privat de economii administrat de societăţi private de pensii. Cuantumul contribuţiilor este neschimbat dar este împărţit între Agenţia de Asigurări Sociale administrată de stat şi o societate privată de pensii care va investi fondurile din conturile individuale.
3-este opţional şi constă din plata unei sume la discreţia fiecăruia la o societate de pensie suplimentară

Următoarele prestaţii sunt plătite din fondul shemei de pensii la îndeplinirea condiţiilor:

Ce este o pensie de bătrânețe?

Pensia pentru limită de vârstă este o prestație de pensie care se plătește din asigurarea pentru limită de vârstă și are ca scop asigurarea unui venit pentru limită de vârstă.

Am dreptul la pensie de bătrânețe?

 • Aveți dreptul  cel mai devreme din ziua în care împliniți vârsta de pensionare.
 • Aveți dreptul la o prestație dacă ați primit cel puțin 15 ani de cotizare. Fie ți-a dedus angajatorul, dacă ai avut o relație de muncă obișnuită sau ai plătit-o ca persoană care desfășoară activități independente, fie ai plătit-o singur, fie statul ți-a dedus-o, în anumite cazuri.

Femeile care au crescut cel puțin un copil au o vârstă mai mică decât cea generală de pensionare. Vârsta de pensionare se reduce cu șase luni pentru fiecare copil crescut. În cazul în care pentru femeie nu este posibil să se țină seama de creșterea copilului, pentru bărbatul care a crescut copilul i se naște dreptul de a lua în considerare creșterea copilului și o vârstă de pensionare redusă.

Cei care au lucrat într-o categorie de muncă privilegiată pot obține o vârstă de pensionare mai devreme – dreptul la o vârstă de pensionare redusă se menține după ce au lucrat un anumit număr de ani în categoria I. de muncă, sau I./II. categorie de funcții.

Vârsta de pensionare

Persoana asigurată are dreptul la pensie mai întâi la împlinirea vârstei de pensionare.

În prezent, vârsta de pensionare a asiguraților care s-au născut înainte de 1967 este cunoscută și este trecută într-un tabel de prezentare (este atașat la Legea asigurărilor sociale).

Vârsta de pensionare a asiguraților născuți după 1966 va fi cunoscută cu cinci ani înainte de vârsta de pensionare a asiguratului și este determinată de o măsură a Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă.

Anul nașterii asiguratului Vârsta de pensionare
bărbați a femeilor cu numărul de copii crescuţi
0 1 2 3 sau 4 5 și mai mult

1943 și mai puțin

60 de ani

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1944

60 ani 9 luni

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1945

61 ani 6 luni

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1946

62 de ani

57 de ani

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1947

62 de ani

57 ani 9 luni

56 de ani

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1948

62 de ani

58 ani 6 luni

56 ani 9 luni

55 de ani

54 de ani

53 de ani

1949

62 de ani

59 ani 3 luni

57 ani 6 luni

55 ani 9 luni

54 de ani

53 de ani

1950

62 de ani

60 de ani

58 ani 3 luni

56 ani 6 luni

54 ani 9 luni

53 de ani

1951

62 de ani

60 ani 9 luni

59 de ani

57 ani 3 luni

55 ani 6 luni

53 ani 9 luni

1952

62 de ani

61 ani 6 luni

59 ani 9 luni

58 de ani

56 ani 3 luni

54 ani 6 luni

1953

62 de ani

62 de ani

60 ani 6 luni

58 ani 9 luni

57 de ani

55 ani 3 luni

1954

62 de ani

62 de ani

61 ani 3 luni

59 ani 6 luni

57 ani 9 luni

56 de ani

1955

62 de ani 76 de zile

62 de ani 76 de zile

62 de ani 76 de zile

60 ani 3 luni

58 ani 6 luni

56 ani 9 luni

1956

62 ani 139 zile

62 ani 139 zile

62 ani 139 zile

61 de ani

59 ani 3 luni

57 ani 6 luni

1957

62 ani 6 luni

62 ani 6 luni

62 de ani

61 ani 6 luni

60 de ani

58 ani 3 luni

1958

62 ani 8 luni

62 ani 8 luni

62 ani 2 luni

61 ani 8 luni

60 ani 9 luni

59 de ani

1959

62 ani 10m

62 ani 10m

62 ani 4 luni

61 și 10 m

61 ani 4 luni

59 ani 9 luni

1960

63 de ani

63 de ani

62 ani 6 luni

62 de ani

61 ani 6 luni

60 ani 6 luni

1961

63 ani 2 luni

63 ani 2 luni

62 ani 8 luni

62 ani 2 luni

61 ani 8 luni

61 ani 3 luni

1962

63 ani 4 luni

63 ani 4 luni

62 ani 10m

62 ani 4 luni

61 și 10 m

61 ani 7 luni

1963

63 ani 6 luni

63 ani 6 luni

63 de ani

62 ani 6 luni

62 de ani

61 ani 11 luni

1964

63 ani 8 luni

63 ani 8 luni

63 ani 2 luni

62 ani 8 luni

62 ani 2 luni

62 ani 2 luni

1965

63 ani 10 m

63 ani 10 m

63 ani 4 luni

62 ani 10m

62 ani 4 luni

62 ani 4 luni

1966

64 de ani

64 de ani

63 ani 6 luni

63 de ani

62 ani 6 luni

62 ani 6 luni

Anul nașterii asiguratului Vârsta de pensionare a bărbaților, cu numărul copiilor crescuți
1 2 3 și mai mult

1957

62 de ani

61 ani 6 luni

61 de ani

1958

62 ani 2 luni

61 ani 8 luni

61 ani 2 luni

1959

62 ani 4 luni

61 și 10 m

61 ani 4 luni

1960

62 ani 6 luni

62 de ani

61 ani 6 luni

1961

62 ani 8 luni

62 ani 2 luni

61 ani 8 luni

1962

62 ani 10m

62 ani 4 luni

61 și 10 m

1963

63 de ani

62 ani 6 luni

62 de ani

1964

63 ani 2 luni

62 ani 8 luni

62 ani 2 luni

1965

63 ani 4 luni

62 ani 10m

62 ani 4 luni

1966

63 ani 6 luni

63 de ani

62 ani 6 luni

Atunci cînd persoana asigurată a atins vârsta de pensionare în baza legislaţiei slovace dar nu au acumulat anii suficienţi de asigurare pentru a îndeplini condiţiile de pensionare, perioadele de asigurare realizate într-un alt stat membru UE se vor lua în calcul la stabilirea dreptului. Aceste perioade pot fi luate în considerare numai în baza Formularului 205. Totuşi, un solicitant care nu a realizat cel puţin un an de asigurare în Slovacia nu îndeplineşte condiţiile de  pensionare în baza legislaţiei slovace.

2. Pensia anticipată
O pensie anticipată se bazează pe conceptul că atunci cînd persoana asigurată îndeplineşte condiţiile pensionării anticipate va primi pensia indiferent de anii /zilele pe care îi mai are până la împlinirea vârstei de pensionare.

3. Pensia de urmaş
Scopul acestei pensii este de a oferi soţului/soţiei persoanei decedate un venit urmare decesului.
4.Pensia de orfan
Este destinată să asigure un venit unui orfan în cazul decesului unui părinte/părinte adoptiv.
5. Pensia de invaliditate
Este destinată să asigure persoanei asigurate în cazul pierderii capacităţii de muncă datorită unei boli de lungă durată

Cum aflu dacă perioadele de activitate sunt inregistrate ca stagiu de cotizare ?

Pentru a verifica ce perioade de asigurare de pensie aveți în dosar, vizitați Contul dumneavoastră electronic al Asiguratului , care conține Contul dumneavoastră individual al Asiguratului (aceste servicii se află în eServices ale Companiei de Asigurări Sociale). În contul individual al persoanei asigurate, puteți verifica perioadele individuale ale asigurării dumneavoastră de pensie și astfel verificați dacă toate perioadele sunt înregistrate aici pentru pensia dumneavoastră.

De asemenea, puteți verifica evidențele perioadelor de asigurare de pensie solicitând un extras din contul individual al asiguratului și din Informații privind modificările stării contului individual al asiguratului prin:

Față de documntele cunoscute necesare pentru pensionare așa cum sunt și în România, trebuie observat că numărul copiilor poate aduce o pensionare, inclusiv in cazul bărbaților,  mai timpurie astfel aceste informatii sunt de folos:

 • Certificate de naștere pentru copii, dar numai:
  • dacă sunteți străin sau dacă copiii s-au născut în străinătate și nu au fost înscriși într-un registru special, de atunci datele care sunt date în certificatul de naștere pot să nu fie incluse în registrul persoanelor fizice și, prin urmare, este necesar să se depună certificatele de naștere ale copiilor în plus,
  • dacă ați luat copilul în îngrijire înlocuind îngrijirea părinților, trebuie să completați decizia autorității competente de preluare a copilului,
  • în cazul decesului unui copil înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, aveți nevoie de un certificat de deces sau un extras din registru și numai dacă sunteți străin sau copilul a decedat în străinătate și copilul nu a fost înscris într-un registru special. , întrucât datele despre decesul acestuia pot să nu figureze în registrul persoanelor fizice ,
  • în cazul în care copilul a fost în grija unei alte persoane sau a unei instituții, este, de asemenea, necesar să prezentați un document care să ateste durata unei astfel de perioade (doar dacă solicitați recunoașterea îngrijirii copilului sau creșterea unui copil – se aplică femeilor și pentru acei bărbați/alți asigurați care doresc să țină cont de îngrijirea bebelușului).

Suplimentar faţă de contribuţiile pentru pensia de bătrâneţe, angajatorii deduc şi contribuţiile pentru asiguararea contra accidentelor de muncă folosite la plata următoarelor prestaţii de accidente demuncă:
• Supliment de accident, renta de accident, o plată cumulată sau sumă forfetară compensatoare (indemnizaţie)
• Prestaţia de reabilitare, alocaţia de reabilitare, compensarea costului tratamentului
• Compensare pentru durere cronică şi compensare pentru integrare socială.
Pentru mai multe informaţii despre pensii sunaţi la 0800 123 123 (fără costuri)

Exemplu de calcul pensie

Asiguratul a îndeplinit condițiile pentru dreptul la pensie pentru limită de vârstă  la 1 ianuarie 2022. Din acea zi a cerut și pensie pentru limită de vârstă.

Valoarea punctului său de salariu personal mediu este  de 1,0012  (aceasta înseamnă că a avut o bază de evaluare în perioada decisivă în medie la aproximativ nivelul salariului mediu din economia Republicii Slovace).

Notă: se poate constata că sistemul de calcul este similar cu cel din România și Germania, în sensul că la stabilirea punctajului se utilizează valoarea venitului brut lunar realizat care se imparte la salariul mediu brut llunar pe economie

La 1 ianuarie 2022, a primit 15.942 de zile din perioada de asigurare a pensiei, care, convertite în ani, reprezintă  43,6768 ani  din perioada de asigurare a pensiei (15.942 : 365 = 43,6768).

Valoarea actuală a punctului de pensie pentru 2022 este de  15,1300 euro.

Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă datorată de  la 1 ianuarie 2022  se va determina după cum urmează:

 • 1,0012 x 43,6768 x 15,1300=  661,70 euro pe lună  (după rotunjirea la 10 euro cenți).

Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă va crește ulterior (conform art. 82 din Legea nr. 461/2003, cu modificările ulterioare) de  la 1 ianuarie 2023  cu procentul creșterii anuale a prețurilor de consum pentru pensionari. gospodăriilor stabilite de Oficiul de Statistică al Republicii Slovace pentru prima jumătate a anului calendaristic 2022, adică cu 1,3% din valoarea pensiei lunare, care este  de 8,70 euro  pe lună până la  670,40 euro  pe lună.

Mai sus este sistemul de indexare al pensiilor.

DATE DE CONTACT

KOSICE   https://www.socpoist.sk/pobocka/kosice 

Mihailovce:  https://www.socpoist.sk/pobocka/michalovce

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Central Office for Labour, Social Affairs and Family – Subsidies for self-employed persons
Špitálska ulica č. 8
SK – 812 67 Bratislava
Tel.: +421 2 2046 3053
E-mail
Website

Birou de legătură pentru lucrători detașați

National Labour Inspectorate
Masarykova 10
040 01 Kosice

Mr. Rastislav Haluška
Mr Miroslava Skičková,
E-mail: rastislav.haluska@ip.gov.sk 
miroslava.skickova@ip.gov.sk
Tel.: +421 / 55 79 79 937
+421 / 55 79 79 945
Fax: +421 / 55 79 79 935
+421 / 55 79 79 904

Pentru alte date si informatii scrie la contact@europensie.ro

Actualizat 31.12.2022

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.