Ultimele pensii (valoare netă) calculate 12.03.2023:

 • Anticipată Parţială Comunitară (ROU-POR): 1436 lei
 • Pensie de Invaliditate Comunitară gr.: 0000 lei
 • Pensie Comunitară la Limită de Vârstă( ROU-POR): 1780 lei

Condiții de accesare

Pensiile din sistemul public portughez

Pensia pentru limită de vârstă

Atribuie beneficiarului care, la data depunerii cererii, are:

 • Vârsta  împlinită
  • 66 de ani și 4 luni în 2023
  • 66 de ani și 4 luni în 2024

– contribuție minimă 15 ani calendaristici, continui sau întrerupți, cu ștat de plată (perioadă de asigurare).
În anumite condiţii, vârsta de acces la pensionare poate fi anticipată în următoarele situaţii :
– situaţie de şomaj involuntar de lungă durată
– activităţi profesionale cu protecţie deosebită
– situații care determină măsuri de protecție specifice pentru anumite activități sau întreprinderi din motive conjuncturale.

Reducerea vârstei de acces la pensia pentru limită de vârstă

La data la care beneficiarul împlinește vârsta de 60 de ani, vârsta normală de acces la pensie se reduce cu patru luni pentru fiecare an calendaristic care depășește 40 de ani de carieră contributivă cu evidența câștigurilor relevante pentru calcularea pensiei, precum și reducerea. nu poate avea drept rezultat accesul la o pensie pentru limită de vârstă înainte de această vârstă.

Cumul pensie cu venituri de natură salarială

Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată  cu:

 • Venituri din muncă realizate în țară sau în străinătate, cu excepția cazului în care pensia pentru limită de vârstă rezultă din conversia unei pensii de invaliditate absolută.
 • Pensii din alte regimuri obligatorii naționale și străine sau din regimuri facultative
 • Prevedere socială pentru incluziune

Plata pensiei

Pensia pentru limită de vârstă se acordă din:

 • data depunerii cererii respective sau
 • data indicata de beneficiar pentru începerea pensiei, in cazul depunerii cererii, cu un avans de maxim 3 luni in raport cu data la care doriți începerea pensiei.

Pensie provizorie pentru limită de vârstă

Suma acordată în scopul prevenirii situațiilor temporare de lipsă de protecție, dacă beneficiarul îndeplinește condițiile de atribuire a pensiei pentru limită de vârstă, la data depunerii cererii.

Sume suplimentare – Indemnizații de vacanță și Crăciun

În lunile iulie și decembrie ale fiecărui an, pensionarii au dreptul să primească, pe lângă pensia lunară corespunzătoare, o sumă suplimentară egală cu valoarea pensiei.

Pensia minimă

De la 1 ianuarie 2023, pensiei pentru limită de vârstă în regim general sunt garantate următoarele sume minime în funcție de cariera contributivă a pensionarului:

 

Perioadă
contributivă în carieră

Valoarea minima

Mai puțin de 15 ani 291,48 €
  15 până la 20 de ani 305,77 €
  21 până la 30 de ani 337,41 €
  31 și peste 421,75 €

Pensia de urmaş

Atribuită membrilor de familie de mai jos, dacă beneficiarul defunct satisfăcea termenul de asigurare de 36 luni cu ștat de plată:
– soţ şi fost soţ;
– persoană care a trăit cu defunctul mai mult de 2 ani într-o situaţie identică aceleia dintre soţi;
– descendenţi, inclusiv copii pe cale să se nască şi copii adoptaţi, până la 18 ani, sau până la 27 de ani în măsura în care nu exercită activităţi protejate de sistemul de securitate socială obligatoriu şi satisfac anumite condiţii ;

fără  limită de vârstă dacă este vorba de persoane care au un handicap, în măsura în care au drept la prestaţii pentru persoane aflate în grijă ;
– acendenţi în grija beneficiarului decedat, dacă acesta nu avea soţ, fost soţ sau descendenţi care să aibă drept la această pensie.
Alocaţia de deces:
Este atribuită membrilor de familie ai beneficiarului decedat desemnaţi ca beneficiari ai pensiei de urmaş, fără să se ceară un termen de asigurare. În absenţa acestora va fi atribuită altor rude ale beneficiarului, rude prin alianţă sau echivalenţi în linie directă sau până la al 3-lea grad în linie colaterală în măsura în care au avut grijă de defunct la moartea sa.
Protecţia pentru invaliditate
Protecţia pentru invaliditate destinată beneficiarilor regimului general de securitate ia forma următoarelor prestaţii :
pensie de invaliditate, supliment de dependenţă, supliment de pensie pentru soţ aflat în grijă.

Pensia de invaliditate
Acordată lucrătorilor care prezintă o incapacitate permanentă de lucru confirmată de către organismul de verificare a incapacităților a căror cauză nu este profesională şi posterioară înscrierii la securitatea socială. Pentru a avea drept la aceasta, lucrătorii trebuie să-şi prezinte documentele de plată la securitatea socială pentru 5 ani civili, continui sau întrerupți.
Supliment pentru dependenţă
Acordat pensionarilor regimurilor de securitate socială aflaţi în situaţie de dependenţă, adică aceia care nu pot efectua în deplină autonomie acte indispensabile satisfacerii nevoilor de bază ale vieţii cotidiene. Acordarea acestui supliment, ca şi a cuantumului, depinde de diferitele grade de dependenţă.
Supliment de pensie pentru soţ aflat în grijă 

Acordat titularilor unei pensii de invaliditate care au soţ în grijă, în măsura în care debutul vărsămintelor este anterior anului 1994.
Accidente şi boli profesionale
Accidente profesionale
Sistemul de securitate socială nu acoperă riscurile de accident de muncă. Lucrătorii sunt protejaţi împotriva accidentelor de muncă prin contracte de asigurare obligatorii realizate între angajatori şi companiile de asigurare.
Boli profesionale
Boală inclusă pe lista bolilor profesionale care se referă la un lucrător care a fost expus unui risc precis datorat naturii ramurei industriale, activităţii sau condiţiilor de lucru, mediului şi tehnicilor de lucru obişnuite.
Persoanele afectate de boli profesionale, recunoscute de centrul naţional pentru protecţie împotriva riscurilor profesionale au acces la anumite prestaţii financiare şi în natură.
Formularele europene – E
Puteţi primi, în Portugalia, alocaţiile de şomaj la care aveţi dreptul în ţara dumneavoastră. Acestea nu vă vor fi acordate decât dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă, pe parcursul unei perioade limitate de timp şi conform anumitor condiţii:
– trebuie să fiţi la dispoziţia serviciilor publice de ocupare care acordă alocaţiile de şomaj, în ţara de origine, pentru o perioadă de cel puţin 4 săptămâni după pierderea locului de muncă ; totuşi, această perioadă poate fi redusă de serviciile în cauză ;
– în 7 zile de la sosirea dumneavoastră în Portugalia, trebuie să vă înscrieţi la serviciul public portughez pentru ocupare (IEFP) şi la securitatea socială ; urmaţi instrucţiunile care figurează pe formularul E corespunzător ;
– trebuie să corespundeţi procedurilor de control aplicate de către IEFP şi securitatea socială din Portugalia.
Astfel veţi putea continua să beneficiați de prestații pentru o perioada de maxim 3 luni. Dacă nu reușiți să vă gasiţi de lucru în Portugalia în această perioadă, nu veți putea continua să vă primiți alocațiile de şomaj decât în ţara unde aţi avut ultimul loc de muncă, dacă vă întoarceți acolo înaintea celor 3 luni în cauză. Dacă nu vă întoarceți decât după această scadență, fără o autorizație prealabilă explicită din partea serviciilor de ocupare ale acestei ţări, vă veţi pierde toate drepturile la prestaţii. Dispozițiile comunitare în privința securității sociale vă permit să beneficiați de protecție socială în alt stat al UE şi să vă puteţi exporta un anumite prestații în celelalte state ale UE.
Înainte de a pleca, contactaţi serviciile de securitate socială din ţara în care vă aflaţi pentru a obţine informaţii şi formularele E necesare.
Dat fiind că toate aceste formulare sunt personale, trebuie să le cereţi pentru dvs şi, după caz, pentru toţi membri familiei care călătoresc cu dvs.

Autorități din domeniul pensiilor

Centro Nacional Pensões
National Pensions Centre
Campo Grande, 6 – 8 º
PT – 1749-001 Lisboa
Tel.: +351 30 051 13 00
Fax: +351 30 051 08 51
E-mail: cnp-pensoes[at]seg-social.pt
Website

Caixa Geral de Aposentações
Civil Service Pension Fund
Av. 5 de Outubro, 175
PT – 1054-001 Lisboa
Tel.: +351 21 780 78 07 (Dias úteis das 08:30 às 16:30)
Fax: +351 21 845 68 85
E-mail: cga[at]cgd.pt
Website

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
Institute for Employment and Vocational Training
Rua de Xabregas, 52
PT – 1949-003 Lisboa
Tel.: 808 200 670 (disponível para chamadas nacionais, nos dias úteis das 08:00 às 20:00)
Tel.: +351 21 861 41 00
Fax: +351 21 861 46 12
E-mail
Website

Bolsa de Emprego Público
Public Employment Exchange
Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
Av. 24 de Julho, 80 – 80J
PT – 1249-084 Lisboa
Tel.: +351 21 391 53 00
Fax: +351 21 390 01 48
E-Mail: bep.helpdesk[at]dgaep.gov.pt
Website

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
Avenida Casal Ribeiro, n.º 18-A
PT – 1000-092 Lisboa 

Tel.: +351 21 330 8700
Fax: +351 21 330 8706
E-mail: dsaai.mail@act.gov.pt
Website

Instituto da Segurança Social, I.P (local centre from the region where your company is located)

Tel.: + 351 300 502
Websiteportuguês português

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.