Oficiul national de Pensii administreaza, in Belgia, sistemul oficial de asigurare de pensii. Acest organism are un departament de „conventii internationale” pentru beneficiarii care au lucrat in cel putin doua tari.

Putem distinge, in mare, 4 regimuri de pensii: regimul salariatilor, regimul independentilor, al functionarilor din serviciile publice si regimul fostilor angajati care au lucrat in colonii sau intr-o tara care nu e membra a UE. Valoarea pensiei este plafonata si este determinata in functie de cariera profesionala, salariu si  situatia familiala. Distingem pensia de familist si pensia de persoana singura. Exista,de asemenea, un regim de pensie de urmas. Partenerii separati au parte de un regim specific.
Exista, de asemenea, un regim specific pentru lucratorii frontalieri si sezonieri. 

Pe de alta parte, exista regimuri speciale pentru mineri, marinari, piloti si ziaristi. Valoarea pensiei depinde de regim. Este posibil, de asemenea, de a avea dreptul la o pensie combinata de la mai multe regimuri. Nu exista pensie in cazul contractelor de munca de scurta durata. Daca veniti in Belgia ca sa lucrati in cadrul unui contract de scurta durata, este posibil ca dreptul constituit in cursul acestei perioade sa nu fie luat in calcul, din cauza valorii prea scazute pentru compensatia internationala.
Varsta de pensionare este de 65 de ani . Este posibil de a iesi la pensie anticipata, incepand cu luna ce urmeaza  celei de-a 60-a aniversari, in cazul in care cel care face cererea indeplineste exigentele fixate in ceea ce priveste vechimea in munca.

Alte regimuri de pensie sunt:

Pre-pensie: acest regim este constiutit dintr-o indemnizatie de somaj belgian, la care se adauga o suma platita de catre angajator. Pre-pensia poate fi inceputa la varsta de 60 ani, in functie de sistemul national de CCT, sau la o varsta inferioara, daca acest punct este prevazut in CCT-ul specific sectorului sau intreprinderii, sau in caz de  restructurare.
Un sistem fiscal este aplicabil economisirilor de pensie: cotizatiile varsate in fiecare an dau dreptul la  deduceri fiscale. Din ce in ce mai des, intreprinderile fac asigurari grupate, la firmele de asigurari comerciale, ce pot  cuprinde indemnizatii de pensie complementare.

Fondurile de securitate socială aloca şi mici sume complementare.

Salariatii pot continua sa lucreze si dupa indeplinirea varstei de 65 de ani, daca angajatorul lor isi da acordul pentru aceasta. Functionarii sunt obligati sa iasa la pensie la varsta prevazuta. Independentii pot continua sa lucreze atata timp cat doresc, chiar dupa varsta legala de pensionare.
Lucratorii care au iesit la pensie nu pot castiga mai mult de o anumita suma, care depinde de statutul lor, de situatia familiara, de varsta lor si de natura pensiei de care beneficiaza.
Trebuie numai sa introduca o cerere in tara de domiciliu, chiar daca a lucrat in mai multe tari ale SEE( Spațiului Economic European).

Cererea de pensionare

Cererea trebuie introdusa cu un an inainte de iesirea la pensie( minim 3 luni), la Oficiul national de pensii. Este recomandat de a veni cu dovezi ale vechimii si slujbelor ocupate.
Adresa principala este urmatoarea: Office National des Pensions (ONP), Tour du Midi, 1060 Bruxelles, tél. +32 (0)2 529 21 11

Formularele

Formularele E301 si 303, pentru transferul sau acordarea de prestaţii de somaj, pot fi cerute la ONEM (Oficiul national al ocupării forţei de muncă)


Ultima valoarea calculată (30.06.2023):

Pensie comunitara la limita de varsta ROU-BE: 1350 lei

Pensia comunitară anticipat parțială ROU-BE: 1253 lei


Vârsta legală de pensionare

În Belgia, vârsta legală de pensionare sau pensia la limită de vârstă este de 65 de ani. Această va crește gradual până la 67 de ani conform tabelului de mai jos:

Perioada Vârsta legală de pensie

Până la 01.01.2025

65 de ani

De la 01.02.2025  la  01.01.2030

66 de ani

Din 01.02.2030

67 de ani

 

În calitate de angajat, trebuie să vă informați angajatorul dacă doriți să vă luați pensia. Contractul tău de muncă nu încetează automat la împlinirea vârstei legale de pensionare. Contactați departamentul de personal pentru mai multe informații.

În principiu, toate persoanele care au lucrat în Belgia în baza unui contract de muncă sunt asigurate pentru prestații pentru limită de vârstă. Există norme speciale pentru personalul casnic cu fracțiune de normă.

Pensionarea anticipată

Pentru accesarea pensiei trebuie îndeplinite 2 condiții, funcție de vârsta împlinită:

Vârsta și perioada de cotizare

60 de ani și 44 de ani de cotizare
61 de ani și 43 de ani de cotizare
62 de ani și 43 de ani de cotizare
63 de ani și 42 de ani de cotizare

Sunt exceptați de la această regulă minerii, marinarii și personalul de bord al liniilor aeriene civile, care se pot pensiona anticipat mai timpuriu.

Primul lucru ce trebuie făcut pentru pensionare este  să notificați Oficiul Național de Pensii (Office national des pensions/Rijksdienst voor Pensioenen – ONP/RVP) prin scrisoare recomandată. De asemenea, trebuie să informații angajatorul, tot prin scrisoare recomandată, cu privire la faptul că primiți pensie. Pentru informații  suplimentare, contactați Oficiul Național de Pensii.
În cazul persoanelor care desfășoară activități independente se pot aplica dispoziţii speciale. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la contact@europensie.ro sau Oficiul Național de Pensii din Belgia.
De asemenea, puteți consulta Anexa privind protecția socială a lucrătorilor independenți, întocmită de MISSOC.

Ce se asigură?
Prestaţiile includ:
▪ o pensie pentru limită de vârstă (pension de retraite/rustpensioen) pentru angajați;
▪ o alocaţie de încălzire (allocation de chauffage/verwarmingstoelage) pentru minerii pensionaţi;
▪o indemnizaţie de concediu (pécule de vacances/vakantiegeld) şi o indemnizaţie de concediu suplimentară (pécule de vacances complémentaire/aanvullend vakantiegeld).
Cuantumul pensiei dumneavoastră pentru limită de vârstă depinde atât de perioada de ocupare a unui loc de muncă în Belgia (inclusiv concediul de odihnă plătit, absenţa pe motiv de boală şi eventualele perioade de şomaj), cât şi de veniturile dumneavoastră din acea perioadă, indexate în funcţie de costul vieţii la momentul în care vă  este calculată pensia.
Atât în cazul bărbaţilor, cât şi al femeilor, pensia pentru limită de vârstă se calculează prin aplicarea, pentru  fiecare an de activitate, a celei de 45-a părţi din rata integrală a pensiei. În cazul marinarilor şi minerilor sunt  aplicabile condiţii speciale.
Pensia are un cuantum de până la 60% din salariul dumneavoastră mediu de-a lungul vieţii dumneavoastră active  și de 75% în cazul în care aveţi soţ/soţie aflat în întreţinere.
Pensia minimă garantată pentru limită de vârstă (pension minimum garantie/gewaarborgd minimumpensioen)
pentru întreaga carieră este de 16 310,21 EUR (pentru o familie) sau de 13 052,28 EUR (pentru o persoană  singură) pe an, calculată proporţional în cazul în care cariera echivalează cu cel puţin două treimi dintr-o carieră completă.
Pensia maximă depinde de plafonul anual al veniturilor. Pensia maximă pentru un angajat (o persoană singură) este în cuantum de 24 782,40 EUR.
Cum puteţi obţine prestaţii pentru limită de vârstă?
Cererile de pensionare trebuie depuse la administraţia municipală din locul dumneavoastră de reşedinţă. Dacă locuiţi într-un alt stat membru al UE, cererea trebuie trimisă instituţiei locale de pensii din ţara respectivă. Pentru a evita întârzierile în procesarea dosarului dumneavoastră, vă recomandăm să depuneţi cererea cu un an
înainte de a împlini vârsta de pensionare.
Pensia dumneavoastră poate fi plătită prin mandat poştal, care vă poate fi trimis la domiciliu, sau prin transfer către oficiul poştal căruia îi sunteţi arondat sau în contul dumneavoastră bancar.

Când aveţi dreptul la prestaţii de urmaş?
Soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare a(l) unui angajat asigurat are dreptul la pensie de urmaş (pension de survie/overlevingspensioen) începând de la vârsta de 45 de ani.
Nu există limită de vârstă atunci când soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare are un copil aflat în întreţinere sau un grad de incapacitate de muncă de cel puţin 66%, sau dacă decedatul a lucrat în mină timp de 20 de ani. În plus, căsătoria trebuie să fi durat cel puţin un an sau să fi produs un copil sau decesul trebuie să fi fost provocat de un accident sau o boală profesională apărută după data căsătoriei sau soţul/soţia trebuie să fi avut, la momentul decesului, un copil aflat în întreţinere pentru care primea prestaţii familiale.
Soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare trebuie să fi încetat orice activitate cu excepţia celei autorizate. În cazul persoanelor sub 65 de ani care primesc doar pensie de urmaş, când pensia a început să fie acordată începând din 2011, cumulul cu alte venituri din muncă este autorizat dacă veniturile profesionale anuale nu depăşesc 17.280 EUR pe an pentru un angajat (salariu brut). Acest cuantum este mărit la 21 600 EUR în cazul în care există un copil aflat în întreţinere. Înainte de a începe lucrul ca pensionar, trebuie să notificaţi Oficiul Naţional de Pensii (Office national des pensions/Rijksdienst voor Pensioenen – ONP/RVP) prin scrisoare recomandată. De  asemenea, trebuie să informaţi angajatorul, tot prin scrisoare recomandată, cu privire la faptul că primiţi pensie. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Oficiul Naţional de Pensii.
De asemenea, soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare trebuie să nu se fi recăsătorit.

Condiţiile pentru soţul/soţia divorţat(ă) sunt următoarele: să nu îşi fi pierdut autoritatea părintească, să nu fi fost condamnat(ă) pentru tentativă de omor asupra soţului/soţiei sau să nu se fi recăsătorit. Alte condiţii (vârstă, cumul etc.) sunt similare celor privind pensia pentru limită de vârstă. Partenerul supravieţuitor nu primeşte prestaţii.
De asemenea, nu veţi primi pensie de urmaş timp de până la 12 luni dacă beneficiaţi deja de prestaţii de boală, invaliditate sau şomaj involuntar în baza legislaţiei de securitate socială din Belgia sau din alte ţări sau dacă beneficiaţi de o alocaţie pentru încetarea activităţii sau de o alocaţie suplimentară în regim de şomaj cu supliment de la companie (régime de chômage avec complément d’entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).
În cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente se pot aplica dispoziţii speciale. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi instituţiile competente.
De asemenea, puteţi consulta Anexa privind protecţia socială a lucrătorilor independenţi, întocmită de MISSOC.

Ce se asigură?
Soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare are dreptul la 80% din pensia reală sau ipotetică pentru limită de vârstă a asiguratului, calculată la rata corespunzătoare unui cuplu căsătorit în care soţul/soţia se află în întreţinere.
În cazul soţului/soţiei divorţat(e), pensia este calculată ca pensie pentru limită de vârstă, dar numai pe baza unui procent de 62,5% din venituri, minus venitul personal.
Perioadele din afara căsătoriei şi perioadele acoperite de o pensie personală nu sunt luate în considerare.
Pensia minimă garantată de urmaş (pension de survie minimum garantie /gewaarborgd minimum-overlevingspensioen) pentru întreaga carieră este de 12 847,07 pe an, calculată proporţional în cazul în care cariera echivalează cu cel puţin două treimi dintr-o carieră completă.
Pensia maximă depinde de plafonul anual al veniturilor. Pensia maximă pentru soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare a(l) unui angajat se ridică la 24 782,40 EUR, ceea ce corespunde pensiei maxime pentru limită de vârstă pentru o persoană singură.
În cazul unui văduv/unei văduve care nu are sau nu mai are dreptul la pensie de urmaş, se poate acorda sau menţine, pentru o anumită perioadă de timp, o pensie temporară (pension de survie temporaire/tijdelijk overlevingspensioen). În special, se poate acorda o indemnizaţie pe o perioadă de 12 luni pentru soţii care nu au dreptul la pensie de urmaş. De asemenea, pensia poate fi menţinută pe o perioadă maximă de 12 luni
atunci când, având vârsta sub 45 de ani, soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare nu mai are dreptul la acordarea anticipată a pensiei de urmaş. În acest caz, după 12 luni se plăteşte o pensie în cuantum redus.
Ajutor de deces
Atunci când decesul unei persoane asigurate nu are legătură cu viaţa sa profesională, se acordă un ajutor de înmormântare (allocation pour frais funéraires/uitkering voor begrafeniskosten). Acesta este o prestaţie forfetară care nu se calculează în funcţie de indicele preţurilor de consum şi care are, în prezent, un cuantum de 148,74 EUR.
Pentru ajutoarele de deces legate de accidentele de muncă şi bolile profesionale, consultaţi secţiunea despre accidentele de muncă şi bolile profesionale.
Cum puteţi obţine prestaţii de urmaş?
Cererile de pensionare trebuie depuse la Oficiul Naţional de Pensii (Office national des pensions/Rijksdienst voor Pensioenen – ONP/RVP) sau la administraţia municipală din locul dumneavoastră de reşedinţă. Dacă aveţi reşedinţa într-un alt stat membru al UE, cererea trebuie trimisă instituţiei locale de pensii din ţara respectivă.
O cerere pentru pensie temporară de urmaş trebuie depusă în termen de 12 luni de la data decesului soţului/soţiei. Notă: soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare a(l) unui pensionar nu are obligaţia de a solicita o pensie de urmaş sau o pensie temporară, deoarece una dintre cele două îi va fi acordată automat.

Pensia poate fi plătită prin mandat poştal, care poate fi trimis la domiciliu, sau prin transfer către oficiul poştal căruia îi sunteţi arondat sau în contul dumneavoastră.

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

Flemish Region
VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

VDAB Hoofdzetel – Keizerslaan 11
BE – 1000 Brussel
Tel: +32 2 508 38 11 / 0800 30 700
E-mail: info[at]vdab.be
Website

Walloon Region
FOREM – l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
Carnet d’adresses du FOREM
Website

German Community
ADG – Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Public employment services
Arbeitsamt der DG
Hütte 79
BE – 4700 Eupen
Tel: +32 87 638900

Arbeitsamt der DG
Vennbahnstr. 4/2
BE – 4780 St. Vith
Tel: +32 80 280 060
E-mail: info[at]adg.be
Website

Brussels-Capital Region

ACTIRIS – Office Régional Bruxellois de l’Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Boulevard Anspach 65
BE – 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 505 14 11 ; +32 2 505 77 77
E-mail: chercheursemploi[at]actiris.be
Website
Birou de legătură pentru lucrători detașați
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale des Relations individuelles du Travail Division de la réglementation des relations individuelles du travail
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen
1, Rue Ernest Blerot
BE – 1070 Bruxelles

Tel: +32 2 233 48 22
Fax: +32 2 233 48 21
E-mail: rit@employment.belgium.be;  iab@werk.belgie.be
Website

Autorități din domeniul pensiilor

Office National des Pensions (ONP)
Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP)
National Office for Pensions
Tour du Midi
BE – 1060 Bruxelles
Website
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed
BE – 1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 546 42 11
Fax: +32 2 511 21 53
E-mail info[at]rsvz-inasti.fgov.be
Website

06.08.2023 www.europensie.ro

20 Comentarii

 • Buna ziua
  Asi vrea sa stiu ce acte imi trebuiesc pentru dosarul de pensie si càt ma costa sa va ocupati dumneavoastra de facerea dosarului. Eu am domicilul in Belgia.
  Multumesc !

  • Stimată Ionița Elena, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru alegerea servciilor dezvoltate de http://www.europensie.ro. Da avem în portofoliu si serviciul de intocmire dosar de pensie, națională, comunitară sau internațională. Detalii privind aceste servicii veți primi pe adresa de e-mail.

 • Va rog frumos sa-mi spuneti in ce conditii am dreptul la pensie sau la returnarea banilor proveniti dintr-o contributie la pensie de 3 ani din 2002-2005 cand am fost salariat in Belgia. Multumesc!

 • Am lucrat cu contract in Belgia intre anii 1990-1994.Vreau sa ma pensionez la 60 ani,pt ca am lucrat in Romania 37 de ani.Care e procedura ca sa beneficiez de pensie dupa munca in Belgia,si unde ma adresez.Multumesc.

 • Am lucrat cu contract in Belgia intre anii 1990-1994.Vreau sa ma pensionez la 60 ani,pt ca am lucrat in Romania 37 de ani.Care e procedura ca sa beneficiez de pensie dupa munca in Belgia,si unde ma adresez.Multumesc.

  • Stimată Gina, vârstaa legală de pensionare în Belgia este de 65 ani, însă dacă ați realizat minim 42 de ani stagiu de cotizare se poate accesa pensia de la 63 de ani, la calculul perioadelor ce se valorifică pentru pensionarea anticipată în Belgia nu se adaugă perioada studiilor superioare. Detalii aici.

 • Buna ziua ! Lucrez de 9 ani in Belgia , am si 24 de ani lucrati in Romania, pot solicita pensie la 60 de ani aici in Belgia ? Tinand cont de faptul ca aici am resedinta . Va multumesc.

 • Bună ziua, am lucrat 8ani în România, 7ani în Belgia și acum sunt în șomaj de 8ani, sunt născută pe 11august 1961, am cetățenie Belgiana, aș dori să știu cum e bine să am 2 pensii ? Sau aștept să ies la 65 din Belgia? Mulțumesc!

  • Stimată Lungu Natalia, în 11.09.2023 veți putea accesa pensia din România deoarece aveți realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, apoi la 65 de ani veți putea solicita și pensia din Belgia. Pentru ajutor scrie-ne la contact@europensie.ro.

 • Buna ziua, in urma acordului guvernului federal belgian privitor la pensia minima garantata care seva aplica din ianuarie 2024, va rog sa ma lamuriti si pe mine cu urmatoarele:
  Cariera completa de 45 de ani se refera la anii munciti doar in Belgia sau se aduna cu cei din Romania, tara ce face parte din UE? Condtiile ptr pensia minima sunt sa fi lucrat cel putin 30 de ani, 2/3 din 45, asta doar in Belgia?
  Situatia mea este: am iesit la pensie in Romania dupa 32,4 ani, la limita de varsta, in Belgia am aproape 8 ani de munca, anul iesirii la pensie in belgia va fi 2026, fiind nascuta in 1960 , atunci cand voi face 10 ani de munca. 32 ro+10 be=42 de cariera in cele doua tari, am dreptul la pensia minima garantata? As vrea sa va ocupati dvs de dosarul meu de pensie daca se poateatunci cand va fi cazul, multumesc ptr un ev entual raspuns!

 • Buna ziua.
  Am 56 de ani si am lucrat in Romania 22 de ani ,iar in Belgua 17 ani. Cand pot iesi la pensie?
  Multumesc anticipat

 • am 62 de ani,am lucrat in Romania 29 de ani si in BELGIA 4 ani cu contract? momentan am alocatie de handicap ?si vreau sa ma pensionez anticipat la 63 de ani,pot?MULTUMESC

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.