Vârsta AOW crește

Vârsta de acces pentru  pensia de stat până în 2027 este fixă:

 • În 2023, vor fi 66 de ani și 10 luni.
 • În 2024, 2025, 2026 și 2027, vârsta de pensie de stat va fi de 67 de ani.

După aceea, vârsta de pensie de stat poate continua să crească, pentru că olandezii îmbătrânesc în medie. Vârsta de pensie de stat este cunoscută cu 5 ani înainte.


Pentru ajutor si informatii la zi cere detalii la contact@europensie.ro . Sau la TF 0742 603 022.

Mai multe aici


Sistemul de pensie olandez este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai performante din Europa, şi asta datorită diversității surselor de finanțare, a acurateței în calcularea costurilor contribuțiilor şi distribuirii echitabile a acestora. Actualmente, vârsta de pensionare în Olanda este de 67 de ani, însă aceasta va creste gradual la:
68 de ani.

Începând cu anul 2022 vârsta de pensionare este corelată cu indicele speranței de viață. Venitul celor cu vârsta peste 67 de ani este format în special din pensia de stat pentru limită de vârstă  şi o pensie complementară de la locul sau locurile de muncă anterioare.

Este de asemenea posibilă pensionarea anticipată, această opțiune necesitând însă o perioadă mai mare de contribuție. Există de asemenea sisteme de pensii pentru rudele supraviețuitoare şi o aşa-numită pensie de invaliditate. Informații despre diversele tipuri de pensii sunt disponibile la Banca de Asigurări Sociale (Sociale Verzekeringsbank) şi de la companiile ce administrează sisteme de pensii.
Pensia de stat, sau pensia AOW (basispensioen) se plătește începând cu vârsta de 65 de ani şi este un sistem de plată de bază care poate ajunge lunar până la 70% din valoarea salariului minim pe economie. Suma care se acordă în cadrul acestui pilon depinde de valoarea contribuțiilor pe care le-ați virat către statul olandez şi de perioada în care ați fost angajat.
Pentru fiecare an în care o persoană a fost asigurată în cadrul sistemului național de pensii, aceasta va primi 2% din valoarea pensiei acordată de stat.
Este important de știut faptul că pensia de stat asigură resurse financiare limitate, iar acestea trebuie suplimentate cu sume din Pilonul 2, Pilonul 3 sau ambele. Pensia de stat (AOW) se plătește prin intermediul Băncii de Asigurări Sociale, iar informații suplimentare se pot obține accesând site-ul instituției, la adresa www.svb.nl.

Transferul pensiilor în Olanda
Aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunţarea la clauzele de reședință (ședere obișnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European (SEE). Potrivit legislaţiei comunitare în vigoare, persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislației române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE, SEE şi Elveția.
De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE şi Elveţia şi nici nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plăţii drepturilor cuvenite din sistemul public şi pe teritoriul statelor extracomunitare.În vederea asigurării exportului prestațiilor pe teritoriul statului de domiciliu (de ședere permanentă), titularul drepturilor de pensie fie transmite detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară – BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, fie completează declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoțită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă. Transmiterea declarației de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoțesc se poate face prin poștă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.
Formularele necesare în vederea realizării transferului pensiei în Olanda, pot fi descărcate de pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, https://www.cnpp.ro/.

Formularele electronice
Pentru obținerea în Olanda a anumitor drepturi se aplică principiul exportului de prestații, conform căruia lucrătorul poate beneficia în Olanda de anumite prestaţii la care are dreptul în România, ceea ce face necesară corespondenţa între instituțiile omologe din cele două state, pentru recunoașterea şi stabilirea acestora.
În acest caz este nevoie de formularele europene, prin intermediul cărora instituția olandeză va obține toate informațiile necesare pentru a determina şi atesta drepturile la prestaţii sociale. Lucrătorul trebuie să solicite instituțiilor competente române să îi furnizeze formularele potrivite, înainte de a pleca în Olanda. Dacă lucrătorul nu a cerut formularele potrivite înainte de a pleca, dreptul la prestații poate fi solicitat şi direct din Olanda, fie de către lucrător, fie de o persoană împuternicită, iar instituția competentă din Olanda are posibilitatea să comunice direct cu instituția competentă din România pentru a obține informațiile de care are nevoie, furnizate prin formulare.
În aplicarea prevederilor noilor regulamente europene, pânâ la sfârșitul anului 2014 a fost acceptată transmiterea informației atât prin intermediul vechilor formulare (E-urile) cât şi al celor două noi tipuri de formulare europene:
– documente portabile, care circulă în relația instituție – client – institute.
– SED-uri/documente electronice structurate, care circulă de la instituție la instituție. Acestea sunt utilizate în cadrul schimbului electronic de date între instituțiile competente din două sau mai multe state membre.
Semnificația documentului portabil A1:
Documentul portabil A1 dovedește exclusiv menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestații familiale) din statul de trimitere (statul de care aparține instituția care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a  împiedica desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislației locului de desfășurare a activității.

www.europensie.ro

august 2023

5 Comentarii

 • Buna ziua am 35 de ani si sunt dizabilitate surzi am lucrat 3 ani in Olanda .O intrebare daca am drept pensie din olanda transfer in romania pina 5 ani de munca?

 • Am lucrat 5 ani in olanda am iesit la pensie in Romania anticipat. In 2023 pe 21 septembrie fac 65 de ani .Pot cu 6 luni inainte sa depun actele pentru pensia din olanda? daca in olanda e valabila varsta de pensionare de 65 de ani multumesc.

  • Stimat Gheorghe Constantin, în Olanda se pot efectua solcitarile pentru pensionare si cu 6 luni inainte. In 2022 varsta standard de pensionare este 66 ani si 7 luni, in 2023 66 ani si 10 iar in 2024-2026 va fi de 67 ani. Astfel că dacă nu ați muncit în condiții grele pentru Regatul Olanda atunci pensionarea va fi posibilă doar după 66 ani si 7 luni. Mai multe aici.

 • Bună ziua, cetățean pensionat olandez, cu rezideță în România, cum îmi pot transfera taxele de pensie din Olanda în România.
  Caut, caut, nu găsesc informații clare.
  Mulțumesc anticipat.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.