Pensiile de bătrâneţe
Mecanismul de bază pentru acoperirea riscului de bătrâneţe în Grecia, constă din pensia principală care derivă din activitatea de salariat şi plata anticipată a contribuţiilor. Condiţiile pentru acordarea prestaţiei se bazează pe realizarea unei anumite perioade de asigurare şi de atingerea unei anumite vârste, care diferă în funcţie de prevederile fiecărui caz. Persoanele care au peste 10000 zile de asigurare sunt îndreptăţite la pensie integrală la împlinirea vârstei de 62 de ani pentru bărbaţi şi 57 de ani pentru femei. Persoanele peste 58 ani primesc de asemenea pensie integrală dacă au realizat 10500 zile de asigurare. Persoanele angajate în activităţi grele şi nesănătoase devin eligibile pentru pensionare la vârste mai mici.
Persoanele asigurate care au realizat 4500-10000 zile de asigurare au dreptul la pensie anticipată la vârsta de 60 ani pentru bărbaţi şi 55 ani femei. Reducerea este de 1/267 pentru fiecare lună cu care se scurtează vârsta de pensionare.
Condiţii speciale, mai favorabile se aplică pentru mamele minorilor sau copiilor care nu sunt capabili să lucreze. Aceste condiţii prevăd o asigurare specială de protecţie maternală. Acele femei au dreptul la pensie integrală la 55 ani dacă au realizat 5500 zile de asigurare şi la pensie anticipată la 50 ani.
Calculul pensiei ia în considerare indemnizaţia zilnică salarială din clasa de asigurare de care aparţine persoana pe baza coeficientului rezultat din împărţirea câştigului total (fără primele de Crăciun, Paşte şi alocaţiile de concediu) primit timp de 5 ani calendaristici selectaţi de persoană din ultimii 10 ani anteriori datei de aplicare pentru pensie, la numărul de zile lucrătoare din aceeaşi cinci ani.
Pensia lunară de bătrâneţe este alcătuită din pensia de bază şi diferite majorări.
Pensia de urmaş
Când o persoană asigurată la IKA sau pensionar moare, următorii membri de familie sunt îndreptăţiţi la pensia de urmaş:
Copiii persoanei, cu condiţia să nu fie căsătoriţi, nu au o pensie şi au sub 18 ani sau 24 ani pentru studenţi, să nu lucreaze sau să nu primească o pensie ca urmare a muncii lor sau de la stat, sau sunt orfani de ambii părinţi, sau erau întreţinuţi de părintele decedat, dacă acesta din urmă a fost părăsit de celălalt părinte. Copiii care sunt incapabili de muncă şi a căror incapacitate s-a instalat înainte de 18 ani, au dreptul la pensie de urmaş atât timp cât durează incapacitatea lor, indiferent de plafonul de vârstă. Nepoţii şi copiii vitregi care sunt orfani de părinţii lor şi erau în întreţinerea decedatului; părinţii (naturali şi adoptivi) dacă erau în principal în întreţinerea decedatului

Pensia de invaliditate

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU O PENSIE DE INVALIDITATE
8.1 PENTRU TOȚI SOLICITANȚII
8.1.1 Fotocopie a cărții de identitate.  Pentru grecii din străinătate și străini, o fotocopie a unui pașaport.
8.1.2 Pentru străinii (țări terțe care nu fac parte din spațiul Schengen) care au reședința permanentă în Grecia, o fotocopie a unui pașaport și a unui permis de ședere valabil la data depunerii cererii sau un certificat de prezentare a documentelor justificative pentru eliberarea unei șederi.
8.1.3 Fotocopie a paginii broșurii Băncii sau a EL. TA. cunumărul de cont IBAN (și BIC pentru rezidenții țărilor din Uniunea Europeană).
8.1.4 Toate datele originale de asigurare ale IKA-ETAM și ale oricăror alte F.K.A.
8.1.5 Fotocopie a ultimei note de atestare fiscală.
8.1.6 Declarația ultimului angajator (formularul S5)
8.1.7 Dacă ați răspuns AFIRMATIV la întrebarea 2.1.4, decizia directorului.
8.1.8 Dacă ați răspuns DA la întrebarea 4.1, Declarația solemnă a art. 8 din Legea 1599/86.
8.2 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE ÎNTR-O ȚARĂ STRĂINĂ
8.2.1 Numărul de asigurare al unui furnizor de asigurări străin.
8.2.2 Detalii de asigurare ale unei entități străine.
8.3 PENTRU RECUNOAȘTEREA SERVICIULUI MILITAR
8.3.1 Formatul uniformei pentru certificatul de statut de recrutare* (pentru recunoașterea timpului armatei). Decizia de recunoaștere (dacă este recunoscută)*
8.4 PENTRUASIGURAȚII CARE PRIMESC O ALTĂ PENSIE etc. (Tabelul 3)
8.4.1. Decizia de pensionare
8.4.2 Certificat de la un alt organism competent privind asigurarea de sănătate
8.5 PENTRU INFORMAȚII SPECIFICE (tabelul 4)
8.5.1 Declarație de preferință pentru dispoziții (S9) în 3 exemplare și modificarea certificatului de serviciu* (în cazul în care angajatorul dumneavoastră este o organizație de asigurare sau o persoană juridică, al cărei personal permanent are dreptul de a alege să se pensioneze cu dispoziții comune sau ale funcționarilor publici)
8.5.2 Permis de conducere profesional, dacă ați fost angajat  ca șofer profesionist  sau ca instructor de șoferi auto.
8.5.3 Certificatul OAED (pentru ajutorul de șomaj)
8.5.4 Certificat de fond (pentru subvenția de boală)
8.5.5 Dacă ați răspuns AFIRMATIV la întrebarea 4.10, o declarație solemnă că prestația de îngrijire neinstituțională nu vă este plătită de o altă instituție și că veți informa imediat serviciul de plată a pensiilor dacă este acordat în viitor sau în cazul spitalizării pe cheltuiala publică.

 

Cauza unei invalidităţi poate fi: o boală obişnuită, un accident de muncă, o boală profesională, sau un accident în afara muncii. Următoarele condiţii se aplică:
– persoana asigurată nu trebuie să aibă pensie de bătrâneţe sau de invaliditate de la stat sau de la o instituţie guvernamentală de drept public sau de la altă instituţie de asigurare importantă (exceptând OGA)
– persoana asigurată trebuie să fii fost verificată de către comitetele de sănătate ale Institutului de Asigurări Sociale, să aibă un procentaj de invaliditate de peste 50% şi să fii fost asigurată la IKA- ETAM pentru perioada minimă cerută, în funcţie de vârsta lor.

Documente necesare:

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU PENSIONARE 
8.1 PENTRU TOȚI SOLICITANȚII
8.1.1 Fotocopie a cărții de identitate.  Pentru grecii din străinătate și străini, o fotocopie a unui pașaport.
8.1.2 Pentru străinii (țări terțe care nu fac parte din spațiul Schengen) care au reședința permanentă în Grecia, o fotocopie a unui pașaport și a unui permis de ședere valabil la data depunerii cererii sau un certificat de prezentare a documentelor justificative pentru eliberarea unei șederi.
8.1.3 Fotocopie a paginii broșurii Băncii sau Hellenic Post Cu numărul de cont IBAN (și BIC pentru rezidenții țărilor din Uniunea Europeană).
8.1.4 Toate datele originale de asigurare ale IKA-ETAM și ale oricăror alți furnizori de asigurări.
8.1.5 Fotocopie a ultimei note de atestare fiscală.
8.1.6 Dacă ați răspuns AFIRMATIV la întrebarea 2.1.4, decizia directorului.
8.1.7 Daca ati raspuns DA la intrebarea 4.1, Declaratie solemna a art. 8 din Legea 1599/86 și Certificatul de încetare a activității.
8.2 PENTRU SOLICITANȚII DE PENSII CU PREVEDERILE ART. 37 DIN LEGEA 3996/2011
8.2.1 Certificat de stare civilă*
8.2.2 Hotărâre judecătorească irevocabilă prin care reclamantul este desemnat ca tutore legal final al unui frate cu handicap (pentru frații și surorile persoanelor cu handicap)
8.2.3 Hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei (pentru părinții divorțați ai copiilor minori cu handicap)
8.3 PENTRU SOLICITANȚII ASIGURAȚI ÎNTR-O ȚARĂ STRĂINĂ
8.3.1 Numărul de asigurare al unui furnizor de asigurări străin
8.3.2 Detalii privind asigurarea unui operator străin
8.4 PENTRU RECUNOAȘTEREA TIMPURILOR FICTIVE
8.4.1 Certificat OAED (pentru ajutorul de șomaj)
8.4.2 Formatul uniformei pentru certificatul de statut de recrutare* (pentru recunoașterea timpului armatei). Decizia de recunoaștere (dacă este recunoscută)*
8.4.3 Documente justificative pentru recunoașterea anilor noționali rămași în tabelul 2.2.2 (furnizate de serviciile de venituri ale celei mai apropiate sucursale locale a salariaților)
8.5 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE CARE SOLICITĂ PRIMIREA UNEI ALTE PENSII etc. (tabelul 3)
8.5.1 Decizia de pensionare
8.5.2 Certificat de la un alt organism competent privind asigurarea de sănătate
8.6 PENTRU INFORMAȚII SPECIFICE (tabelul 4)
8.6.1 Declarație de preferință pentru dispoziții (Σ9) în 3 exemplare și modificarea certificatului de serviciu* (în cazul în care angajatorul dumneavoastră este o organizație de asigurare sau o persoană juridică, al cărei personal permanent are dreptul de a alege o pensie cu dispoziții comune sau ale funcționarilor publici)
8.6.2 Permis de conducere profesional, dacă ați fost angajat  ca șofer profesionist  sau ca instructor de șoferi auto.
8.6.3 Dacă ați răspuns AFIRMATIV la întrebarea 4.11, Declarație solemnă că prestația de îngrijire neinstituțională nu vă este plătită de o altă instituție și că veți informa imediat serviciul de plată a pensiilor dacă este acordat în viitor sau în cazul spitalizării într-o instituție asemănătoare azilului pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

Lucrători şi pensionari

Autorități din domeniul pensiilor

Site : https://www.efka.gov.gr 

Pensii:  | e-EFKA Instituția națională electronică de securitate socială

Serviciu public de ocupare a forței de muncă

ΟΑΕΔ(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)
Manpower Employment Organisation
Ethn. Antistasews 8
GR -17456 Alimos
Tel.: +30 210-9989000
E-mail: parapona.politi[a]oaed.gr
Website

Birou de legătură pentru lucrători detașați

Ministry of Labor, Social Security and Social Solidarity
Directorate General of Labor and Labor Market Integration

29 Stadiou Str.
10559 Athens

Tel.: +30 / 213 1516646
Fax: +30 / 210 5295168
E-mail: gde@ypakp.gr
WebsiteΕλληνικά

Ministry of Labor, Social Security and Social Solidarity
Directorate of Health & Safety at Work

29 Stadiou Str.
10559 Athens

Tel.: +30 / 213 1516011
Fax: +30 / 210 3214310
E-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr

DánskoΕλληνικά

Ministry of Labor, Social Security and Social Solidarity
Directorate of Terms of Work, Individual Labor Contract and Collective Organization Section

29 Stadiou Str.
10559 Athens

Tel.: +30 2131516449
+30/ 2131516447
+30/ 2131516385
+30/ 2131516384
Fax: +30 / 2105295402
E-mail: vtsioli@ypakp.gr
dmihailidou@ypakp.gr
dpantazidou@ypakp.gr
oron_ergasias@ypakp.gr

31.12.2022 www.europensie.ro

7 Comentarii

 • Buna ziua !
  Am văzut comentariul d-stra unde ati spus ca sunteti in cunostinta de cauza in legatura cu pensiile de invaliditate
  Locuiesc în Grecia și sant pensionata pe caz de boala cu scleroza multiplă
  Grecii au depus hârtiile din 2012 la casa de pensii Suceava și astept încă
  As vrea sa va intreb daca ati așteptat tot asa de mult sau poate puteti sa ma sfătuiți cum as putea rezolva ca am ajuns la capătul răbdării
  Multumesc anticipat!

  • Stimată Rusu Liliana, este greu de crezut că de atâta timp nu ați fost informată de nici una dintre cele două instituții implicate în emiterea decziei comunitare pentru pensie de invaliditate ce trebuie achitată de România. Primii care trebuie să vă dea un răspuns sunt cei din Grecia care trebuie să dovedescă că au trmis la Casa de Pensii Suceava documentele cerute de România și apoi o dovadă că a exista un schimb de informații legate de dosar. Trebuie să vă adresați inclusiv Casei de Pensii din Suceava. Pentru alte detalii vă rog să scrieți la contact@europensie.ro .

 • Eu lucrez în Grecia 2014…până-n prezent, trebuie să depun dosarul în octombrie România limita de vârstă, ce acte îmi trebuie să depun la dosarul din România, să-mi adaug anii din Grecia, mulțumesc

  • Stimata Vișa Nicoleta , dosarul de pensionare va trebui să cuprindă carnetul de muncă in copie si original, adeverințe cu sporuri si grupe superioare de muncă ( după caz) precum și copiile după actele de stare civilă precum si a actului de identitate. Pentru alte detalii legate de valoarea pensiei, etc vă rog să ne scrieți la contact@europensie.ro.

  • e cam târziu dar poate e de folos Eu am apelat la un birou specializat din Salonic condus de o românca …. A durat ca asa e in Grecia birocratismul dar nici in România nu a fost prea rapid Oricum am intrat pe felie si s-au cumulat pensiile Comisionul a fost de 500 E pe care l-am plătit dupa ce mi-a intrat prima pensie din Grecia Având in vedere hățișul legislativ , limba de specialitate si ușile la care sa bați cred ca merita cu prisosința banii Depui actele si aștepți.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.