Pensii din Malta, conditii, valori si puncte de lucru.

Pensia de Invaliditate

Pensia de invaliditate se plăteşte oricărei persoane asigurate (care a fost angajată sau a lucrat independent imediat înainte de depunerea cererii), certificată de către comisia medicală a Departamentului de securitate socială ca prezentând:

▪ incapacitate pentru ocuparea unui loc de muncă adecvat cu normă întreagă sau a unui loc de muncă regulat cu fracţiune de normă sau pentru desfăşurarea unei activităţi liber profesioniste ca urmare a unei boli grave sau a unei afecţiuni fizice sau psihice sau

▪ incapacitate considerată a avea caracter permanent sau, în cazul în care caracterul permanent al acesteia nu poate fi stabilit în mod decisiv, incapacitate considerată a împiedica persoana în cauză să ocupe un loc de muncă adecvat cu normă întreagă sau un loc de muncă regulat cu fracţiune de normă sau să desfăşoare o activitate liber profesionistă. Durata minimă a incapacităţii de muncă este de minim un an de la data cererii.

Pentru a avea dreptul la această pensie, persoana asigurată trebuie să fi plătit contribuţii timp de 250 de săptămâni ca angajat sau ca persoană care desfăşoară activităţi independente, cu o medie anuală de 50 de săptămâni de contribuţii plătite sau creditate. Pensia se plăteşte la o rată redusă dacă media contribuţiilor este între 20 şi 49 de săptămâni pe an.

Ce se asigură?

Cuantumul plătit variază în funcţie de numărul de contribuţii efectuate şi de faptul dacă persoana asigurată (dacă este bărbat) este căsătorită şi are în întreţinere o soţie, şi nu în funcţie de gradul de invaliditate. Ratele sunt ajustate în fiecare an în funcţie de modificările costurilor de trai şi, în unele cazuri, ale salariilor. Rata pensiei pentru persoane căsătorite este plătibilă chiar dacă soţul/soţia este angajat/ă. Nu există majorări pentru copii.

Alocaţiile minime variază între 94,05 EUR pentru cuplurile căsătorite şi 89,66 EUR pe săptămână pentru persoanele singure.

Pensia maximă pentru persoanele căsătorite este de 131,52 EUR pe săptămână, iar pentru o persoană singură este de 113,25 EUR pe săptămână. Ratele plătite variază, de asemenea, în funcţie de plata sau neplata unei pensii de serviciu.

Când un pensionar primeşte o pensie de serviciu (Pensjoni tas-Servizz) şi are media de contribuţii maxime 50, pensia de bază (Pensjoni Bażika) poate fi redusă – pentru persoanele căsătorite la minim 88,72 EUR pe săptămână, iar pentru persoanele singure la minim 75,56 EUR pe săptămână.

Pensii şi prestaţii pentru limită de vârstă 

 Când aveţi dreptul la prestaţii pentru limită de vârstă? 

 Dispoziţii privind reforma pensiilor prevăd o creştere treptată a vârstei de pensionare: 

 •  pentru persoanele născute la sau înainte de 31 decembrie 1951, vârsta de pensionare va rămâne aceeaşi ca cea din prezent, respectiv, 61 de ani pentru  bărbaţi şi 60 de ani pentru femei (femeile din această grupă de vârstă au opţiunea de a se pensiona la vârsta de 61 de ani, iar angajatorul nu le poate concedia în acest caz); 
 • pentru persoanele născute între 1952 şi 1955 inclusiv, vârsta de pensionare va fi de 62 de ani; 
 • pentru persoanele născute între 1956 şi 1958 inclusiv, vârsta de pensionare va fi de 63 de ani; 
 • pentru persoanele născute între 1959 şi 1961 inclusiv, vârsta de pensionare va fi de 64 de ani; 
 • pentru persoanele născute la sau înainte de 1 ianuarie 1962, vârsta de pensionare va fi de 65 de ani. 

 

Condiţiile privind contribuţiile constau în 156 de săptămâni de contribuţii plătite, cu o medie anuală de 50 de săptămâni plătite sau creditate pe parcursul duratei de viaţă asigurabile a persoanei asigurate. Pensia se plăteşte la o rată redusă dacă media anuală a contribuţiilor este între 20 şi 49 de săptămâni pe an în baza regimului de pensii forfetare sau între 15 şi 49 săptămâni în baza regimului de pensii corelate cu două treimi din venit. 

 Persoanele care primesc pensie pentru limită de vârstă pot fi, de asemenea, angajate sau pot desfăşura activităţi independente. Ratele plătite variază în funcţie de următoarele:  

 • dacă plata contribuţiilor s-a efectuat înainte sau după 22 ianuarie 1979, când a fost introdus sistemul de pensii în funcţie de venit; 
 • dacă angajatorul plăteşte o pensie de serviciu, ceea ce reduce pensia de securitate socială plătibilă; 
 • dacă persoana este căsătorită şi are soţia/soţul în întreţinere.

Pensia în funcţie de venit este echivalentă cu două treimi din media anuală: 

 • pentru angajaţii născuţi înainte de 1952, salariile de bază cele mai mari din trei ani consecutivi din cei zece ani premergători pensionării 
 • pentru angajaţii născuţi între 1952 şi 1955, salariile de bază cele mai mari din trei ani consecutivi din cei unsprezece ani premergători pensionării 
 • pentru angajaţii născuţi între 1956 şi 1958, salariile de bază cele mai mari din trei ani consecutivi din cei doisprezece ani premergători pensionării 
 • pentru angajaţii născuţi între 1959 şi 1961, salariile de bază cele mai mari din trei ani consecutivi din cei treisprezece ani premergători pensionării 
 • pentru angajaţii născuţi în sau după 1962, salariile de bază cele mai mari din zece ani consecutivi din cei 40 de ani 
 • pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, născute între 1952 şi 1961, profitul net din ultimii zece ani consecutivi premergători pensionării Şi 
 • pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, născute în sau după 1962, cel mai mare profit net din zece ani din cei 40 de ani.

Dispoziţiile privind reforma pensiilor includ o clauză care permite lucrătorilor să se pensioneze anticipat. Această clauză prevede că o persoană care a împlinit vârsta de 61 de ani, dar nu a împlinit vârsta pensionării se poate pensiona la vârsta de 61 de ani cu condiţia să fi acumulat următoarele de la vârsta de 18 ani:  

 • 2080 de contribuţii plătite sau creditate, dacă persoana s-a născut la sau după 1 ianuarie 1962 sau 
 • 1820 de contribuţii plătite sau creditate, dacă persoana s-a născut între 1952 şi 1961 inclusiv.

Persoanele care se pensionează anticipat nu se pot angaja în activităţi lucrative până când ating vârsta de pensionare legală.

Ce se asigură? 

 Ratele minime ale pensiei pentru limită de vârstă sunt:  

 • 131,52 EUR pe săptămână pentru persoanele căsătorite. 
 • 113,25 EUR pe săptămână pentru persoanele singure.

Există o pensie maximă, care momentan este de 223,31 EUR pe săptămână. Această pensie creşte în funcţie de ajustările costurilor de trai în fiecare an.  

Toţi pensionarii au dreptul la o primă guvernamentală de 135,10 EUR în lunile iunie şi decembrie ale fiecărui an şi la o primă suplimentară de 3,12 EUR pe săptămână. Există, de asemenea, o primă cumulată pentru costurile de trai pentru pensionari, al cărei cuantum variază în funcţie de data la care a fost acordată pensia. Ratele actuale variază de la 48,36 EUR la 333,32 EUR pe an.  

Cum puteţi obţine prestaţii pentru limită de vârstă?  

Toate prestaţiile în numerar sunt administrate de Departamentul de securitate socială (Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali). Se pot depune cereri pentru orice prestaţie, prin oricare dintre cele 24 de birouri districtuale ale Departamentului (22 în Malta şi două pe insula-soră Gozo). 

INSTITUTII RESPONSABILE

Departamentul pentru persoane în vârstă şi servicii comunitare

Dipartiment għall-Anzjani u s-Servizzi fil-Komunità

Ċentru Ħidma Soċjali

469, St. Joseph High Road Sta. Venera

Tel.: +356 22788300 Fax: +356 22788330

https://ehealth.gov.mt

Datele sunt in curs de completare

22.01.2023.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.