pensia din Serbia, condiții de pensionare, varsta de pensionare, formulare, calcul pensie, documente necesare.


Condiții de indeplinit pentru pensia la limită de vârstă:

Bărbat:

 • cu vârsta de 65 de ani și cel puțin 15 ani stagiu de cotizare
 • indiferent de vârstă dacă au realizat 45 de ani stagiu de cotizare,
Femeie:
 • cu varsta de 63 de ani și 6 luni și cel puțin 15 ani ani stagiu de cotizare
 • indiferent de vârstă dacă au realizat 45 de ani stagiu de cotizare,

Limita de vârstă  redusă pentru asigurații care au lucrat în locuri de muncă în condiții grele.

Formular cerere pensie la limita de varsta: Cerere pensie limita de varsta Serbia

Pensionarea anticipată parțială

Dreptul la pensie anticipată  poate fi exercitat de către asigurați în anul 2023:

Bărbat: cu 40 de ani stagiu de cotizare și vârsta cel puțin 60 de ani

Femeie: cu 40 de ani stagiu de cotizare și vârsta cel puțin 59 de ani și 6 luni

Diminuarea pensiei anticipate parțiale

Valoarea pensiei calculate se reduce definitiv cu 0,34% pentru fiecare lună rămasă până la împlinirea vârstei de 65 de ani (femeile în 2023: până la 63 de ani și 6 luni), reducerea nedepășind 20,4%.

Pentru asigurații a căror limită de vârstă este redusă, pe baza muncii în locuri de muncă în condiții grele, reducerea pensiei anticipate se calculează până la limita de vârstă redusă.

CONDIȚII PENTRU PENSIA LA LIMITĂ DE VÂRSTĂ
BARBAT anul de pensionare FEMEIE
varsta Stagiu de Cotizare varsta Stagiu de Cotizare
65 15 în 2023 63 ani 6 luni 15
în 2024 63 ani 8 luni
în 2025 63 ani 10 m
în 2026 64 de ani
în 2027 64 ani 2 luni
în 2028 64 ani 4 luni
2029 64 ani 6 luni
2030 64 ani 8 luni
2031 64 ani 10 m
2032 65 de ani
45 DE ANI STAGIU DE COTIZARE
CONDIȚII PENTRU PENSIONAREA LA LIMITA DE VARSTA REDUSĂ
 BARBAT anul de pensionare FEMEIE
ani de viata Stagiu de cotizare ani de viata Stagiu de cotizzare
60 de ani 40 în 2023 59 ani 6 luni 40 de ani
60 de ani în 2024 60 de ani 40 de ani

Pensia de Invaliditate

Dreptul la pensie de invaliditate poate fi exercitat atunci când se constată că pierderea totală a capacității de muncă a survenit până la vârsta  necesară exercitării dreptului la pensie pentru limită de vârstă:

 • dacă cauza invalidității este o accidentare la locul de muncă sau o boală profesională, indiferent de durata perioadei de asigurare
 • dacă invaliditatea este rezultatul unei boli sau răniri în afara muncii, este necesar cel puțin cinci ani de cotizare.

Excepție fac asigurații a căror invaliditate a survenit înainte de vârsta de 30 de ani:

 • pana la varsta de 20 de ani este necesar un stagiu de cotizare de cel putin un an
 • până la 25 de ani – doi ani stagiu de cotizare
 • până la 30 de ani – trei ani stagiu de cotizare

Formular cerere: Cerere pensie invaliditate SERBIA

IMPORTANT DE ȘTIUT:

 • În cazul în care asiguratul este beneficiar de ajutor de șomaj, acesta depune cererea cu asistența profesională a Serviciului Național de Ocupare a Forței de Muncă.
 • Dacă ați lucrat în străinătate, inclusiv în fostele republici iugoslave, dreptul la acea parte din pensie va fi decis conform reglementărilor din acea țară.
 • Nu trebuie să fiți angajat sau asigurat atunci când depuneți o cerere.
 • Este recunoscută doar vechimea pentru care au fost plătite contribuții.
 • În cazul în care procedura este începută pe durata asigurării, mai întâi se stabilește și se ia decizia privind existența invalidității și abia apoi, după încheierea asigurării, decizia asupra cuantumului pensiei de invaliditate.
 • Pensionarul este obligat să raporteze la Fond schimbarea adresei, precum și alte modificări care afectează dreptul (stabilirea raportului de muncă și similare).
 • Un pensionar cu handicap poate intra în asigurare pe baza prestării unor locuri de muncă temporare, ocazionale sau contractate, dar nu în baza unui contract de muncă. Prin semnarea unui contract de muncă cu un pensionar cu invaliditate, pensionarul poate fi invitat la o examinare pentru a stabili o modificare a stării de invaliditate, care poate duce la încetarea dreptului la pensie de invaliditate. Dacă, fără motive întemeiate, nu răspunde la somație, plata pensiei de invaliditate se suspendă. Acest lucru nu se aplică personalului militar profesionist și ofițerilor de poliție, deoarece handicapul acestora apare atunci când are loc o pierdere completă a capacității de muncă pentru serviciul militar/poliției profesioniști, dar aceștia pot totuși îndeplini alte locuri de muncă.
 • Îți poți primi pensia pe cont curent, pe contul instituției în care ești plasat, pe un cont în valută (dacă locuiești în afara teritoriului Republicii Serbia) și printr-o persoană autorizată.
 • Beneficiar de drepturi pe baza de handicap de categoria II sau III, care și-a exercitat acest drept înainte de intrarea în vigoare a Legii cu privire la PIO în aprilie 2003 și care, independent de voința sa sau din vina sa, încetează să mai fie un asigurat (concedare tehnologică, faliment sau închidere a societății și Fig.), se determină o pensie de invaliditate în cuantum de 50% din pensia de invaliditate (la încetarea dreptului la compensație financiară de la Serviciul Național de Ocupare a Forței de Muncă). Pentru exercitarea acestui drept, este necesar să depuneți o cerere la sucursala PIO competentă pe formularul prescris , împreună cu documentația specificată în formularul de cerere propriu-zis. În cazul în care beneficiarul acestui beneficiu se angajează, plata este suspendată.
 • Comisiile de experți RF PIO și NHS evaluează capacitatea de muncă și posibilitatea de angajare sau menținere în muncă a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu Legea privind reabilitarea profesională și încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Solicitările de evaluare a capacității de muncă se depun la Serviciul Național de Ocupare, și numai în mod excepțional la Fondul PIO, împreună cu o cerere de exercitare a dreptului la pensie de invaliditate.

Dovezi necesare pentru exercitarea dreptului:

 1. Formularul nr. 1 medic practicant, cu documentatie medicala (constatari de specialitate, liste de externare etc.) in original sau fotocopie legalizata (atestarea se poate face la Fond). Formularul nr. 1 trebuie să fie dactilografiat sau computerizat
 2. Dovada expertizei în procedura de exercitare a drepturilor prin aplicarea altor reglementări
 3. Raport privind accidentarea la locul de muncă, adică asupra bolii profesionale dacă asiguratul a suferit un accident la locul de muncă sau a avut o boală profesională
 4. Dovada serviciului militar obișnuit (fotocopie card militar – original pentru inspecție) sau certificat de la departamentul militar
 5. Dovada folosirii dreptului – evidenta la Serviciul National de Ocupare
 6. Dovada identității (carte de identitate pentru inspecție sau dovada reședinței)
 7. Fotocopie card de sănătate
 8. Dovada vechimii pensionabile în Republica Serbia – carnet de muncă, certificat de vechime beneficiară, alte documente publice privind vechimea în muncă (hotărâri, adeverințe, adeverințe etc.) în original sau fotocopie legalizată
 9. Adeverință de activitate independentă eliberată de autoritatea competentă a municipiului, respectiv asociația, federația corespunzătoare (pentru perioada până la 31.12.2005), adică decizia Agenției Registrelor Economice (pentru perioada 1/1/). 2006)
 10. Certificat de contribuție plătită pentru PIO cu baze de contribuție declarate și cuantumul contribuției plătite, eliberat de Administrația Fiscală pentru perioada de activitate independentă (acest certificat nu este necesar pentru artiștii independenți, lucrătorii de film și sportivii până la 31 decembrie 2002, și pentru preoți și oficialități religioase până la 31 august 2004)
 11. Certificat de contribuție plătită pentru PIO cu baze de contribuție declarate și cuantumul contribuției plătite, eliberat de Administrația Fiscală pentru perioada de activitate agricolă
 12. Dovada stagiului în străinătate

Documente necesare

Dovezi necesare pentru accesarea pensiei:

 1. Dovada identității (carte de identitate pentru inspecție sau dovada reședinței)
 2. Dovada realizării stagiului de cotizare realizat în Republica Serbia – carnet de muncă, adeverinte cu venituri realizate, alte documente publice privind vechimea în muncă (sentințe judecătorești,  adeverințe etc.) în original sau fotocopie legalizată
 3. Dovada încetării raporturilor de muncă – decizie (fotocopie)
 4. Dovada realizării serviciului militar regulat (fotocopie certificată a legitimației militare sau adeverință de la departamentul militar)
 5. Adevrinta șomaj – înregistrări la Serviciul Național de Ocupare a Forței de Muncă (dacă primești compensație financiară)
 6. Certificat de activitate independentă, eliberat de autoritatea competentă a municipiului, respectiv asociația, federația corespunzătoare (pentru perioada până la 31 decembrie 2005), adică decizia Agenției Registrelor Economice (pentru perioada de la 1 ianuarie 2005). 2006)
 7. Certificat de contribuție plătită pentru PIO cu baze de contribuție declarate și cuantumul contribuției plătite, eliberat de Administrația Fiscală pentru perioada de activitate independentă (acest certificat nu este necesar pentru artiștii independenți, lucrătorii de film și sportivii până la 31 decembrie 2002, și pentru preoți și oficialități religioase până la 31 august 2004)
 8. Certificat de contribuție plătită pentru PIO cu baze de contribuție declarate și cuantumul contribuției plătite, eliberat de Administrația Fiscală pentru perioada de activitate agricolă
 9. Certificat cu stagiile de cotizare realizate in alte țări cu care Serbia are încheiat acord de recunoaștere reciprocă a stagiilor de cotizare în sistemul public de pensii (Ex România).

Calculul pensiilor

La stabilirea valorii pensiilor sistemul de calcul este apropiat cu cel din România și Germania în sensul că veniturile lunare realizate se impart la salariul mediu brut pe economie din fiecare luna procesată .

Valoarea coeficientului personal nu poate fi mai mare de 5, astfel că Punctajul Mediu Anual de care poate beneficia un pensionar nu poate fi mai mare de 3,8 puncte.

Valoarea punctului se stabileste anual de către guvern.

Institutii: Web.

Pentru date si informatii suplimentare legate de pensia din Serbia scrie la contact@europensie.ro.

Ianuarie 2023

Datele se actualizeaza..

 

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.