Pensia din Bulgaria, Condiții de accesare pensie,

Sistemul de securitate sociala
Sistemul national de securitate sociala este reglementat in Bulgaria de catre Institutul national de securitate sociala, care garanteaza dreptul cetatenilor la indemnizatii, la alocatii si pensii. Cei care au dreptul sunt persoanele atinse de o incapacitate de munca temporara (diminuata), invalizii, persoanele a caror capacitate de munca este diminuata, persoanele in concediu de maternitate sau in situatie de somaj, de batranete, sau confruntate cu un deces.

Se numeste „asigurator” orice persoana fizica sau juridica, societate anonima sau orice alta organizatie care este obligata, prin lege, sa plateasca cotizatiile corespunzătoare unei asigurari sociale ce privesc alte persoane fizice. Persoanele fizice care sunt obligate sa-si plateasca singure cotizatiile sociale sunt numite „asiguratori individuali,autonomi”.
Veniturile care servesc ca baza de calcul pentru evaluarea cotizatiilor sociale includ tot salariul, inclusiv avantajele in natura, precum si alte remunerari. Valoarea cotizatiilor, precum si relatiile dintre asiguratori si asigurati sunt reglementate de Codul de asigurare publica obligatorie. Cotizatiile platite in beneficul fondului „acccidente de munca si boli profesionale” cad in sarcina asiguratorilor.

 De la 1 ianuarie 2017, pensiile și suplimentele la acestea se acordă de la data dobândirii dreptului, dacă cererea cu actele necesare se depune în termen de 2 luni de la acea dată. În cazul în care documentele se depun după expirarea termenului de 2 luni de la dobândirea dreptului, pensiile și suplimentele la acestea se acordă de la data depunerii acestora.Pensia de invaliditate și suplimentul pentru ajutor străin se acordă de la data cererii-declarării la TELC (NELK), dar nu mai devreme de data invalidității, dacă actele de pensionare necesare au fost depuse la direcția teritorială a Institutului Național de Asigurări (TA).  în termen de o lună de la expirarea termenului de contestare a deciziei de expertiză a TELK (NELK) în raport cu persoana îndreptățită.

Pensii succesorale sau suplimente din pensie sau suma pensiilor pe care le-a primit soțul decedat – așa-numita „suplimentele de văduvă”, se acordă de la data următoare datei încetării pensiei testatorului, când cererea se depune în termen de 2 luni de la data decesului testatorului.

Suspendarea/încetarea pensiilor

Suspendarea pensiilor

Plata pensiei se suspendă prin ordin al unui funcționar însărcinat cu gestionarea asigurării de pensie, atunci când:

 • pensionarul a depus cerere de suspendare;
 • pensionarul nu a primit pensia de mai mult de 6 luni;
 • plata acesteia nu este urmată în temeiul art. 101 din CSR și este mai puțin favorabil ca dimensiune;
 • pensionarul nu respectă prescripțiile organelor de examinare a capacității de muncă în raport cu contraindicațiile condițiilor de muncă;
 • se prezintă dovezi ale unor împrejurări care pot conduce la încetarea acesteia în temeiul art. 96, alin. 1 din CSR;
 • se stabilește informații despre o infracțiune săvârșită relevantă pentru dreptul sau cuantumul pensiei. În funcție de rezultatul procesului penal, pensia se reia sau încetează. Formular Cerere de suspendare: Cerere suspendare pensie

Încetarea pensiilor

Pensia încetează prin ordin al funcționarului însărcinat cu gestionarea asigurării de pensie, atunci când:

 •  pensionarul moare;
 •  copilul împlinește vârsta până la care poate primi o moștenire sau pensie personală, ori este adoptat în condițiile art. 101 din Codul familiei;
 •  soțul supraviețuitor care primește pensie de moștenire s-a căsătorit;
 •  motivele pentru primirea acestuia încetează să mai existe.
 •  când pensionarul nu se prezintă la recetestarea de către organe a examinării capacităţii de muncă după ce a fost citat oficial.
  În cazurile pct. 1, pensia încetează de la sfârşitul lunii în care pensionarul a decedat, iar conform pct. 2-5 – de la data la care a apărut motivul încetării.

Pensionarii, moștenitorii și reprezentanții legali ai acestora sunt obligați să anunțe autoritățile de asigurări de pensii în termen de o lună de la luarea la cunoștință sau de la apariția oricărei împrejurări care a condus la suspendarea/încetarea/modificarea pensiei, precum și adresa acestora în caz de schimbare.

Reluarea pensiilor

Plata pensiei se reia la cererea scrisă a persoanei, când motivul suspendării a încetat, în cazul în care:

 1. cereri de suspendare depuse anterior sau nu le-au primit mai mult de 6 luni Plata se reia de la data suspendarii daca cererea este depusa in termen de trei ani de la acea data, iar daca a fost depusa dupa aceea – de la data cererii;
 2. plata acesteia nu a fost urmată în temeiul art. 101 din CSR și a fost mai puțin favorabilă ca dimensiune. Plata se reia de la data depunerii cererii;
 3. pensionarul nu a respectat prescripțiile organelor de examinare a capacității de muncă privind contraindicațiile condițiilor de muncă. Plata se reia de la data încetării motivului de suspendare, dacă cererea sau informațiile sunt primite în termen de trei ani de la acea dată, iar dacă sunt primite după aceea – de la data primirii acestora;

Pensia se reia de la data suspendării la inițiativa funcționarului însărcinat cu gestionarea asigurărilor de pensie, atunci când:

 1. s-a renunțat la motivele suspendării atunci când se prezintă dovezi ale unor împrejurări care pot conduce la încetarea acesteia în temeiul art. 96, alin. 1 din CSR;
 2. rezultatul procesului penal finalizat al parchetului creează condiţii pentru reluarea acestuia.

 Formular: Cerere de reluare/restabilire pensie: Cerere reluare restabilire pensie

Restituirea pensiilor

Pensia încetată se reface la cererea scrisă a pensionarului, considerată din:

 1. data la care motivul încetării acesteia a încetat să mai existe, dacă cererea a fost depusă în termen de trei ani de la acea dată, iar dacă a fost depusă după aceea – de la data cererii;
 2. data încetării acesteia, dacă se constată că pensionarul nu s-a prezentat pentru o recetestare periodică în fața organelor de examinare a capacității de muncă după ce a fost citat oficial din motive temeinice.

CONDIȚII

Pentru a avea dreptul la pensie pentru vechime în muncă și vârstă de la 1 ianuarie 2023, asigurații trebuie să fi împlinit vârsta minimă de pensionare și o anumită vechime în muncă, așa cum se arată în tabel.

CONDIȚII DE PENSIERE

PENTRU ASIGURARE VECHIMEA SI VÂRSTA

(art. 68 alin. 1 si 2 CSR)

anul de pensionare femei bărbați
vârstă stagiu vârstă stagiu

2023

62 de ani

36 ani 4 m.

64 de ani, 6 luni.

39 ani, 4 luni

2024

62 ani 2 m.

36 de ani, 6 luni.

64 ani 7 luni.

39 ani, 6 luni.

2025

62 ani 4 m.

36 de ani, 8 luni.

64 de ani, 8 luni.

39 de ani, 8 luni.

2026

62 de ani, 6 luni.

36 ani 10 luni

64 ani 9 luni

39 ani, 10 luni

2027

62 de ani, 8 luni.

37 de ani

64 ani 10 luni

40 de ani

2028

62 ani, 10 m.

37 de ani

64 ani 11 luni

40 de ani

2029

63 de ani

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2030

63 ani 3 m.

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2031

63 de ani 6 m.

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2032

63 ani 9 m.

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2033

64 de ani

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2034

64 de ani 3 m.

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2035

64 de ani, 6 luni.

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2036

64 ani 9 m.

37 de ani

65 de ani

40 de ani

2037

65 de ani

37 de ani

65 de ani

40 de ani

Dreptul la pensie nu se stinge prin prescripție. Persoanele care în anul precedent au îndeplinit condițiile pentru dobândirea dreptului la pensie pentru vechime în muncă și vârstă se vor putea pensiona în orice moment ulterior în condițiile deja îndeplinite și în anii următori, indiferent dacă apar modificări în conditii pentru pensionare. Primirea unei pensii se stinge odată cu expirarea unui termen de prescripție de 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui la care se referă.

Creșterea lină și egalizarea treptată prevăzută a vârstei de pensionare pentru pensionare conform ordinului general (în conformitate cu articolul 68, alineatul 1 din Legea privind securitatea socială) (atât pentru femei, cât și pentru bărbați) ar trebui să se încheie la vârsta de 65 de ani pentru ambele sexe în 2037. După aceea, vârsta prevăzută de art. 68, alin. 1 din CSR va fi legată de creșterea speranței medii de viață (în baza art. 68, alin. 5 din CSR).
Vechimea de asigurare obligatorie pentru pensionare (conform articolului 68, paragraful 2 din CSR) pentru cei care lucrează în condițiile celei de-a treia categorii de muncă crește, de asemenea, cu două luni pe an pentru femei și bărbați până la 37 de ani pentru femei și 40 de ani în 2037 pentru bărbați.

Cuantumul pensiei sociale pentru limită de vârstă

Cuantumul pensiei sociale pentru limită de vârstă, precum și condițiile de primire a acesteia, se stabilesc de Consiliul de Miniștri la propunerea Ministerului Muncii și Politicii Sociale și a Institutului Național de Asigurări. În baza PMS nr.451 din 22.12.2021, respectiv în baza PMS nr.147 din 01.07.2022, pensia socială pentru limită de vârstă se determină în următoarele sume:

 • din 25.12.2021 – 170,00 Leva/lunar
 • din 01.07.2022 – 247,00 Leva/lunar

Stagiul minim de cotizare si data pensionarii

Condițiile pentru dobândirea dreptului la pensie pentru serviciul de asigurare și vârsta în cazul serviciului de asigurare incomplet (conform articolului 68, alin. 3 din Codul asigurărilor sociale) sunt următoarele:

În cazul în care persoanele nu au dreptul la pensie conform regulilor generale (în conformitate cu articolul 68, alineatele 1, 2 din Legea asigurărilor sociale), de la 1 ianuarie 2023, dreptul la pensie va fi evaluat conform prevederilor condiţiile prezentate în tabelul următor.

CONDIȚII DE PENSIERE PENTRU

ASIGURARE VECHIMEA SI VÂRSTA

(Art. 68 alin. 3 CSR)

anul de pensionare varsta (femeie si barbat) experiență minimă reală în asigurare (femei și bărbați)

2023

67 de ani

15 ani

Vârsta necesară a crescut fără probleme cu două luni în fiecare an, ajungând la 67 de ani pentru femei și bărbați în 2023 (pe baza articolului 68, alineatul 3 din CSR).

Conditii pentru dobandirea dreptului la pensie pentru serviciul de asigurare si varsta in cuantum redus

O altă opțiune pentru acordarea unei pensii pentru vechime în muncă și vârstă este acordarea unei pensii în cuantum redus (în conformitate cu articolul 68a din Codul asigurărilor sociale). Normele stabilite se aplică persoanelor care au acumulat experiența necesară în asigurare (în conformitate cu articolul 68, alineatul 2 din Legea privind securitatea socială). Aceste persoane se pot pensiona la cererea lor cu până la un an mai devreme decât vârsta generală de pensionare (conform art. 68, alin. 1 din OSC). Pensia se acorda de la data cererii si se plateste in cuantum redus pe viata. Persoanele cărora li s-a acordat o pensie în aceste condiții nu au dreptul la pensie conform regulilor generale (în conformitate cu articolul 68, alineatele 1, 2, 3 și 4 din OSC). În cazul recalculărilor ulterioare ale pensiei acordate în cuantum redus (conform articolului 68a din OSC), procentul de reducere determinat la acordarea acesteia nu se modifică.

Documente necesare/ghid

DEPUNEREA UNEI CERERI PENTRU ACORDAREA UNEI PENSII ȘI/SAU A UNUI SUPLIMENT

 1. SCOPUL SERVICIULUI

  Oferirea unei posibilități suplimentare de depunere electronică a unei cereri de acordare a unei pensii și/sau a unui supliment.

 2. PLEDEZE

  Art. 1, alin.1 din Ordonanța privind serviciile de pensii și asigurări (OSN)

 3. CARACTERISTICĂ

  Odată cu cererea depusă se declară dorința de a acorda o pensie și/sau un supliment la aceasta.

 4. PROCEDURĂ

  1. Autoritatea competenta

   Divizia teritorială relevantă a Institutului Național de Securitate Socială (INS), care va plăti pensia (la adresa permanentă sau actuală a solicitantului), sau Direcția Reglementări Europene și Tratate Internaționale (pentru persoanele cu domiciliul permanent în străinătate).

  2. Solicitant

   • Individual;
   • Persoană autorizată;
   • Reprezentantul legal;
   • Ultimul asigurator;
   • fond de asigurare;
   • Persoana șef menționată la articolul 26 din Legea privind protecția copilului;
   • la locul închisorii, respectiv la locul arestării preventive – pentru o persoană care execută o pedeapsă de „închisoare” sau arestată preventiv.
  3. Modalitatea de depunere a cererii

   • la ghiseu, in AT relevant al NOI;
   • pe internet, cu o semnătură electronică calificată (QES);
   • pe Internet, odată cu introducerea unui Cod de identificare personală (PIC) pentru persoanele cu EGN/LNC.
  4. Documente

   • Documente necesare:
    • Cerere completată – de pe site-ul Institutului Național de Științe Sociale → secțiunea „Pentru utilizator”, secțiunea „Formulare” → „Formulare și mostre pentru pensii” → „model UP-1”, când se acordă pensie și/sau supliment. acordat pentru prima dată, sau o cerere text liber, cu dosar de pensie existent;
    • În caz de autorizare – procură (scanată).
   • Documente optionaleDocumentele enumerate mai jos pot fi depuse in format scanat impreuna cu actele obligatorii, in functie de tipul de pensie solicitat. Ele nu sunt obligatorii pentru depunerea la cererea electronică. În funcție de tipul de pensie solicitată, la începerea procedurii de pensie, persoanele sunt înștiințate să prezinte în original următoarele documente:
    • Pentru pensiile aferente activității de muncă;
    • Documente pentru experienta de asigurare (de munca);
    • Documente privind remunerația brută sau venitul pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale timp de 3 ani consecutivi din ultimii 15 ani de serviciu de asigurări sociale la alegerea pensionarului înainte de 1 ianuarie 1997 și privind remunerația sau venitul brut pentru care contribuțiile de asigurări sociale au fost plătiți pentru perioada de asigurare după această dată până la data pensionării;
    • Pentru o pensie militară de invaliditate pentru persoanele bolnave sau rănite în timpul sau cu ocazia serviciului în rezervă sau în rezervă – un certificat de la divizia relevantă despre data intrării și eliberării din serviciu și despre gradul persoanei;
    • Pentru o pensie de invaliditate militară pentru persoanele rănite în timpul asistenței forțelor armate – un document de la secția relevantă care să ateste circumstanțele în care persoana a fost rănită;
    • Pentru pensie de invaliditate civilă – document întocmit de primar sau de un funcționar împuternicit de acesta, care să ateste împrejurările în care persoana și-a pierdut capacitatea de muncă pentru că s-a îmbolnăvit sau s-a accidentat în îndeplinirea unei îndatoriri civile;
    • Pentru pensie de invaliditate civilă – document întocmit de primar sau de șeful unității în care își desfășoară activitatea autoritatea, care a cauzat suferința unei persoane care și-a pierdut capacitatea de muncă din cauza bolii sau rănirii accidentale de către autoritatea din executarea sarcinilor oficiale ale acestor organisme;
    • Pentru o pensie personală de invaliditate – documentație medicală din țara relevantă, pentru persoanele cu domiciliu permanent într-o țară cu care Republica Bulgaria aplică un acord internațional în domeniul securității sociale;
    • Pentru acordarea unei pensii succesorale sau a unui supliment în temeiul articolului 84 ​​din OSC de la un testator care nu a fost pensionar – pe lângă documentele necesare pentru determinarea unei pensii personale în funcție de tipul acesteia, trebuie depuse și următoarele documente:
     • certificat de moștenire;
     • pentru copiii peste 18 ani – până la vârsta de 26 de ani, dacă continuă să studieze – un certificat de la instituția de învățământ relevantă;
     • pentru copiii cu handicap până la 18-, respectiv până la 26 de ani în timpul pregătirii sau serviciului militar în recrutare – decizie expert TELK (NELK) cu toate datele necesare stabilirii dreptului și termenului pensiei;
     • pentru soții supraviețuitori care nu au împlinit vârsta cerută și sunt în imposibilitatea de a munci – o decizie expertă a TELK (NELK) cu datele necesare stabilirii dreptului și duratei pensiei;
     • pentru copii – declarație că nu sunt adoptați;
     • pentru soții supraviețuitori – o declarație că nu au încheiat căsătorie civilă;
     • pentru părinți – o declarație că nu primesc pensie personală și nu sunt decăzuți din drepturile părintești, precum și un document care atestă că sunt părinți – un certificat de naștere, o hotărâre judecătorească sau un certificat de la primărie;
     • pentru părinții persoanelor care au murit în timpul serviciului militar de recrutare – un document eliberat sau certificat de unitatea relevantă care să ateste că decesul a avut loc în timpul recrutării;
    • Pentru un supliment în temeiul ZPGRRL – un document care dovedește represiunea în temeiul ZPGRRL.
   • Cerințe pentru documentele electronice:
    • Documentele trebuie să fie pregătite în format text (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), foaie de calcul (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), imagini (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) și Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Documentele trebuie să conțină text simplu (necriptat);
    • Documentele cu trimiteri la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare;
    • Documentele scanate trebuie să fie imagini alb-negru cu o rezoluție de 300 dpi (puncte pe inch).
    • Fișierul care conține documentul nu este infectat cu viruși;
    • Volumul total al aplicației și al fișierelor nu trebuie să depășească 5 MB. Fiecare atașament nu trebuie să depășească 2,5 MB în dimensiune.
  5. Taxa de serviciu si plata

   Serviciul este gratuit.

  6. Obținerea rezultatului serviciului

   pe Internet – la adresa de e-mail specificată a solicitantului.

  7. Fluxul de servicii intern

   • După depunerea automată a cererii, solicitantului serviciului i se transmite un mesaj care conține informații despre: număr de intrare – identificator unic de registru (URI) din sistemul de evidență al Institutului Național de Științe Sociale.
   • URI-ul emis atestă începerea procedurii de acordare a pensiei și/sau a suplimentului;
   • În cazul în care o cerere cu documente scanate este acceptată, salariatul din cadrul direcției teritoriale a Institutului Național de Științe Sociale sesizează persoana prezentarea documentelor originale prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de 15 zile. Atunci când acestea nu sunt depuse în termen de o lună de la data notificării, iar pentru pensiile în aplicarea unui tratat internațional la care Republica Bulgaria este parte, în termen de două luni, funcționarul însărcinat cu gestionarea asigurărilor de pensie emite un ordin. pe baza documentelor obișnuite disponibile și a datelor prevăzute la articolul 5, alineatul 4, punctul 1 din Codul asigurărilor sociale.
  8. Rezultatul serviciului

   Odată cu notificarea înscrierii cu succes, începe procedura de pensie pentru acordarea unei pensii și/sau supliment. Acțiunile ulterioare, în cursul procedurii de pensie, sunt reglementate în CSR și NPOS.

  9. Formulare: Cererea de pensionare Cerere pensionare Bulgaria
  10. Formular: Cerere recalculare pensie pentru stagiul suplimentar adaugat in Bulgaria :Cerere recalcuare pentru stagiu adaugat Bulgaria

Pensia de Invaliditate

Condiții pentru dobândirea dreptului la pensie de invaliditate socială

Persoanele cu vârsta peste 16 ani cu capacitatea/tipul de muncă și gradul de invaliditate reduse permanent mai mult de 71 la sută au dreptul la pensie de invaliditate socială.

Compatibilitate pentru primirea cu alt tip de pensie
O pensie de invaliditate socială nu poate fi primită împreună cu un alt tip de pensie, prin urmare, cele acordate cu data de începere de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2018, inclusiv, sunt suspendate, iar de la 1 ianuarie 2019 nu se acordă persoane fizice, cărora li s-a acordat un alt tip de pensie, inclusiv din altă țară.

Pensiile sociale de invaliditate acordate până la 31 decembrie 2014 inclusiv, care au fost plătite fără modificarea cuantumului lor la un alt tip de pensie, încetează de drept, începând cu 1 ianuarie 2019. Aceiași persoane li se va plăti o sumă de cel mult o sumă mică a pensiei de încetare sub formă de sprijin financiar lunar din partea Agenţiei de Asistenţă Socială. De asemenea, au dreptul de a depune la Agenție o cerere de sprijin financiar lunar și persoanele care nu au primit pensie socială de invaliditate, dar au capacitatea de muncă/tipul și gradul de handicap determinate de TELK/NELK cu 50 și mai mult de 50 la sută reduse definitiv. pentru Asistență Socială.

Cuantumul pensiei de invaliditate socială

Cuantumul pensiei sociale de invaliditate se determină ca procent din pensia socială pentru limită de vârstă și este după cum urmează:

 • pentru persoanele cu capacitatea/tipul de muncă și gradul de invaliditate reduse definitiv peste 90 la sută, este de 120 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă, iar de la 16 septembrie 2021 este în cuantum de 135 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă. pensiune:

din 1 iulie 2021 – 178,45 BGN (120% din 148,71 BGN)

din 16 septembrie 2021 – 200,76 BGN (135% din 148,71 BGN)

din 25 decembrie 2021 – 229,50 BGN (135% din 170,00 BGN)

 • pentru persoanele cu capacitatea de muncă/tipul și gradul de invaliditate reduse definitiv de la 71 la 90 la sută – 110 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă, iar de la 16 septembrie 2021, este de 125 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă:

din 1 iulie 2021 – 163,58 BGN (110% din 148,71 BGN)

din 16 septembrie 2021 – 185,89 BGN (125% din 148,71 BGN)

din 25 decembrie 2021 – 212,50 BGN (125% din 170,00 BGN)

De la 1 aprilie 2022, persoanele îndreptățite la pensie de invaliditate socială se împart în trei categorii la următoarele procente din pensia socială pentru limită de vârstă:

 1. pentru persoanele cu capacitatea/tipul de muncă și gradul de invaliditate redusă permanent 100 la sută cu anumite ajutoare externe – 160 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă:

din 04.01.2022 – 272,00 BGN (160% din 170,00 BGN)

din 01.07.2022 – 395,20 BGN (160% din 247,00 BGN)

2. pentru persoanele cu capacitatea/tipul de muncă și gradul de handicap permanent reduse de la 91 la sută la 100 la sută – 140 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă:

din 04.01.2022 – 238,00 BGN (140% din 170,00 BGN)

din 01.07.2022 – 345,80 BGN (140% din 247,00 BGN)

3. pentru persoanele cu capacitatea/tipul de muncă și gradul de invaliditate redusă permanent de la 71 la sută la 90 la sută – 130 la sută din pensia socială pentru limită de vârstă:

din 04.01.2022 – 221,00 BGN (130% din 170,00 BGN)

din 01.07.2022 – 321,10 BGN (130% din 247,00 BGN)

Noile rate ale pensiei de invaliditate socială se aplică atât pensiilor acordate cu o dată de începere după 31 martie 2022, cât și celor acordate înainte de 1 aprilie 2022. ( BGN= Leva, moneda bulgareasca)

Formularele E
In Bulgaria, organismele competente care furnizeaza formularele E persoanelor care pot beneficia de acestea, sunt Institutul national de securitate sociala, Directia ”Integrare europeana si acorduri internationale”, Casa nationala de asigurari de sanatate si Agentia de ajutor social.
Seria E 100 – Formulare pentru a beneficia de drepturi in caz de boala sau maternitate, sau pentru obtinerea de alocatii in cazuri particulare pot fi obtinute de la Casa nationala de asigurari sanatate. Seria E 200/pensii/si seria E300/drepturi in materie de alocatii de somaj/ pot fi obtinute de la Institul national de securitate sociala; seria E400/ alocatii familiale/ pot fi obtinute de la Agentia de ajutor social. Daca, inainte de plecare, persoana care beneficiaza de aceste formulare, n-a facut demersurile pentru a si le procura, dreptul său la sigurari si indemnizatii ramane valabil in continuare. In acest caz, institutiile competente din tara de destinatie a beneficiarului vor primi aceste formulare in mod direct, prin institutiile tarii furnizoare de asigurare.

Date de contact:

Site web: www.nssi.bg 

Sofia, 1303, Bd. „Alexander Stamboliyski” Nr. 62-64

E-mail:  Sofia@nssi.bg

Pensii

E-mail:  SOCppensii@nssi.bg  – puteți obține informații despre:

 • Condiții pentru dobândirea dreptului la pensie;
 • Actele necesare pentru acordarea si modificarea unei pensii.

Acceptare documente si consultatii pentru noi pensii si pentru persoanele cu experienta de munca finalizata in strainatate cu adresa permanenta sau curenta in orasul Sofia –  coridorul 2 – camera 128 – 129, ghiseu: de la 45 la 53

Orașul Plovdiv, 4000, 7 Lyuben Karavelov St., 5 Skyler St.

E-mail:  Plovdiv@nssi.bg

Programul de lucru al angajaților:

Dimineața: 08:30 – 12:30 După
-amiaza: 13:00 – 17:00

Program de recepție pentru cetățeni: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Responsabil: Valentin Gadjev

Director al AT al NOI – Plovdiv

Ziua recepției:  vineri, 9:00 – 12:00.

 • Telefon: 032/60 86 92

informație

 • Telefon: 032/60 86 92

Pensii

Șef Departament Pensii

Ziua recepției:  joi, 9:00 – 12:00.

Recepție „Pensii”

 • Telefon: 032/60 87 64

Plăți pe termen scurt și control

Șef departament „Plăți și control pe termen scurt”.

Ziua recepției:  miercuri, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Pentru ajutor scrie la contact@europensie.ro 

Actualizat 31.12.2022.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.