Pensia din Polonia, valoarea pensiei,

Cum să obțineți o pensie
Pensia pentru limită de vârstă se acordă după îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea privind pensiile și pensiile de invaliditate de la Fondul de asigurări sociale.

Cum să obțineți o pensie de invaliditate
Pensia de invaliditate se datorează după îndeplinirea condițiilor specificate în Legea privind pensiile pentru limită de vârstă și invaliditate de la Fondul de Asigurări Sociale.

Cum să obțineți o pensie de urmaș
Pensia de urmaș se datorează după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea privind pensiile pentru limită de vârstă și invaliditate de la Fondul de asigurări sociale.

Cum se obține o pensie socială
Pensia socială se datorează după îndeplinirea condițiilor specificate în Legea privind pensiile sociale.

Cum să obțineți un beneficiu înainte de pensionare
Indemnizația de prepensie se acordă după îndeplinirea condițiilor specificate în Legea privind prestațiile de prepensie.

Cum să obțineți un beneficiu nerealizat
Beneficiile nerealizate sunt considerate a fi toate prestațiile datorate până la data decesului pensionarului pentru limită de vârstă sau de invaliditate. Beneficiile nerealizate se datorează membrilor de familie eligibili după îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea privind pensiile și pensiile de invaliditate de la Fondul de asigurări sociale.

Cum să obțineți o compensație unică
O despăgubire unică se datorează după îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea privind accidentele.

Cum se stabilește capitalul de pornire
Capitalul inițial este determinat de asigurat conform regulilor prevăzute în Legea privind pensiile și pensiile de invaliditate din Fondul de asigurări sociale.

Cum să obțineți un supliment
Următoarele suplimente și beneficii în numerar sunt disponibile pentru pensie și indemnizații de invaliditate:

 • indemnizație de îngrijire;
 • supliment pentru orfani completi;
 • indemnizație pentru veterani și indemnizație compensatorie;
 • indemnizatie pentru predarea clandestina;
 • indemnizație de veteran accidentat;
 • prestație în numerar pentru foști muncitori forțați;
 • prestație în numerar pentru deportați;
 • prestație în numerar pentru victimele civile nevăzătoare ale războiului;
 • sumă forfetară de energie;
 • echivalent în numerar pentru dreptul la cărbune gratuit;
 • echivalent de numerar pentru foștii angajați feroviari.
 • Cum să reevaluezi eligibilitatea sau valoarea beneficiului

Dacă:
– perioada pentru care a fost acordat prestația se apropie de sfârșit sau a expirat deja, sau
– dacă încasați prestația de la ZUS și doriți să-i redeterminați cuantumul pe baza unor documente noi, puteți depune o cerere în acest materie.

Calcul pensiei

Pentru determinarea bazei de calcul a pensiei pentru limită de vârstă și invaliditate se utilizează baza de evaluare a contribuțiilor pentru asigurarea pentru limită de vârstă și pensie de invaliditate (începând cu 1 ianuarie 1999) sau asigurările sociale (până la 31 decembrie 1998), adică veniturile din perioadă:

 • 10 ani calendaristici consecutivi selectați de dvs. din ultimii 20 de ani calendaristici anteriori anului în care ați solicitat o pensie pentru limită de vârstă sau de invaliditate sau
 • 20 de ani calendaristici, care se încadrează înaintea anului depunerii cererii, selectați de dumneavoastră din întreaga perioadă de acoperire prin asigurare.

La stabilirea bazei de calcul a pensiilor pentru limită de vârstă și invaliditate, cuantumul remunerației pentru perioada de incapacitate de muncă și cuantumul prestațiilor: boală, maternitate, îngrijire, indemnizație de reabilitare, indemnizație compensatorie, indemnizație compensatorie sau supliment compensator, precum și ca valoarea certificatelor de compensare, sumele indemnizaţiilor de şomaj, indemnizaţiilor de formare sau burselor plătite din Fondul Muncii pentru perioada de incapacitate de muncă dovedită.

Important!

 Pentru simplitate, baza de contribuție se numește câștig. Acest lucru se aplică și situațiilor în care ați plătit contribuții, de exemplu pentru desfășurarea activității economice neagricole.

Dacă nu știți care dintre metodele menționate mai sus de calcul a bazei să alegeți, atunci în cererea de pensie pentru limită de vârstă sau de invaliditate, indicați că vom alege varianta cea mai avantajoasă pentru dvs. Atașați la cerere toate documentele care se referă la câștigurile dvs.

Care sunt regulile de luare în considerare a veniturilor la stabilirea bazei de evaluare a pensiilor și pensiilor de invaliditate?

La stabilirea obligației de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau de pensie și asigurări de invaliditate, aplicăm prevederile în vigoare în perioada de la care remunerația este inclusă în baza de calcul.

Până în 1990, baza de calcul a contribuțiilor la asigurările sociale erau componentele remunerației, care erau incluse în fondul de salarii personal. 

Până la sfârșitul anului 1998, contribuțiile la asigurările sociale se plăteau din Fondul de remunerare, care era supus contribuțiilor, și nu din salariile individuale.  

Începând cu 1 ianuarie 1999, contribuțiile la asigurările de pensie și de invaliditate au fost transferate în conturile individuale ale asiguraților. 

Ce alte venituri vom lua în considerare atunci când stabilim baza de evaluare a beneficiilor

Câștigurile luate în considerare la determinarea bazei de evaluare a pensiilor pentru limită de vârstă și invaliditate vor include și:

 • remunerația pentru perioada de incapacitate de muncă datorată în temeiul art. 92 din Codul muncii sau în baza unor acte speciale (de exemplu, Legea privind Carta profesorului), plătite la 28 februarie 1995;
 • indemnizații de boală, maternitate, îngrijire, reabilitare, indemnizații compensatorii, indemnizații compensatorii sau indemnizații compensatorii plătite pentru perioada de asigurare;

Important! Nu includem cuantumul prestațiilor de boală, indemnizațiilor de reabilitare și de maternitate care au fost plătite pentru perioada de după expirarea asigurării dumneavoastră.

 • compensare în numerar – pentru perioada de la 1 iulie 1991 până la 28 iunie 1992. 
  • se refera la:
   • angajații entităților bugetare de stat, 
   • soldati, 
   • ofițeri de poliție, 
   • Ofițerii Serviciului Penitenciar, 
   • ofițeri ai Oficiului pentru Protecția de Stat, 
   • polițiști de frontieră, 
   • ofițeri ai Serviciului de Pompieri de Stat, 
   • persoane care ocupă funcții de conducere de stat,  
   • judecători, 
   • procurorii;
  • vom adăuga această compensație, cu condiția să indicați câștigurile din 1991-1992 pentru a calcula baza de evaluare a beneficiilor,
  • pentru fiecare lună în care ați lucrat cu normă întreagă, presupunem:
   • în perioada 2 iulie 1991 până la 31 decembrie 1992 – suma de 46 PLN,
   • în perioada de la 1 ianuarie 1992 până la 28 iunie 1992 – suma de 58 PLN.

Aceste sume sunt rotunjite la zlotul complet și înmulțite cu 10.000, deoarece se referă la perioada înainte de redenominare.

 • alte alocații și burse – în baza de calcul pentru pensiile pentru limită de vârstă și invaliditate sunt incluse și următoarele sume: 
  • beneficii de somaj, 
  • indemnizații de formare, 
  • burse 

plătită din Fondul Muncii pentru perioada de incapacitate de muncă documentată. 

 • compensare de preț – la baza de calcul adăugăm și compensația pentru creșterea prețurilor la alimente, combustibil și energie, care a fost plătită de la 1 septembrie 1981 până la 30 iunie 1987. Nu contează dacă compensația a fost acoperită de asigurările sociale contribuții sau nu a fost.

Bază legală

Legea din 17 decembrie 1998 privind pensiile pentru limită de vârstă și invaliditate de la Fondul de asigurări sociale (Jurnalul de legi din 2022, articolul 504)

Regulamentul Consiliului de Miniștri din 1 aprilie 1985 privind regulile detaliate de stabilire a bazei de evaluare a pensiilor pentru limită de vârstă și invaliditate (Jurnalul de lege 1989 nr. 11, pct. 63, cu modificările ulterioare)

Regulamentul Consiliului de Miniștri din 29 ianuarie 1990 privind cuantumul și baza contribuțiilor la asigurările sociale, raportarea la asigurările sociale și decontarea contribuțiilor și prestațiilor de asigurări sociale (Jurnalul de lege 1997, nr. 20, pct. 107)

Legea din 13 octombrie 1998 privind sistemul de asigurări sociale (Jurnalul de legi din 2018, articolul 1778, cu modificările ulterioare)

Legea din 6 martie 1997 privind compensarea neîncărcării periodice a salariilor în sectorul public și pierderea anumitor majorări sau suplimente la pensii și pensii de invaliditate (Jurnalul de legi 2008, nr. 171, poz. 1056) 

Perioadele de angajare și perioadele de muncă sunt:

 

Perioadele de cotizare Documentația necesară
perioadele de plată a contribuțiilor de asigurări sociale în cuantumul specificat în prevederile privind organizarea și finanțarea asigurărilor sociale, în prevederile prevăzute la art. 195 pct. 1–4 și 8 din Legea pensiilor, reglementările Baroului, reglementările privind ocuparea forței de muncă și combaterea șomajului, precum și în reglementările privind asistența socială din 15 noiembrie 1991 până la 31 decembrie 1998. confirmare făcută de ZUS sau plătitorul de contribuție (certificat de muncă, adeverință sau alt document
perioade incluse în perioadele de asigurări sociale pentru cler:

 • perioadele de calitate de cleric înainte de 1 iulie 1989, cu condiția ca contribuțiile la asigurările sociale să fie plătite pentru întreaga perioadă de acoperire prin această asigurare de la 1 iulie 1989 până la 31 decembrie 1998.
 • perioadele de ședere a clerului în misiune și activitatea lor pastorală în rândul diasporei poloneze, care se încadrează după 14 noiembrie 1991 până la 31 decembrie 1998.
o adeverință de la Comandamentul de reaprovizionare militară sau o adeverință care confirmă perioadele de a fi duhovnic eliberat de autoritățile diecezane sau religioase corespunzătoare
perioadele de serviciu militar activ în armata poloneză sau perioadele echivalente ale acesteia sau perioadele de forme substitutive ale acestui serviciu un certificat de serviciu sau o adeverință de la autoritățile competente în care s-a efectuat serviciul profesional, pentru alte perioade, un certificat de la Comandamentul de reaprovizionare militară sau un carnet militar (sau o copie legalizată a acestei cărți)
perioadele de activitate a veteranilor, activitățile echivalente acesteia, precum și perioadele cuprinse în perioadele acestei activități și perioadele de a fi supuse războiului și represiunilor postbelice, specificate în reglementările privind veteranii și anumite persoane care sunt victime ale războiului și represiuni postbelice un certificat de la șeful Biroului pentru Veterani de Război și Victimele Opresiunii
perioade de serviciu în Polonia:

 • în poliție (miliția civică),
 • în Oficiul pentru Protecția Statului, Agenția de Securitate Internă și Agenția de Informații Externe, Serviciul Militar de Contrainformații și Serviciul de Informații Militare și Biroul Central Anticorupție (în autoritățile de securitate publică)
 • în poliția de frontieră
 • în Serviciul Penitenciarului
 • la pompierii de stat
 • în Serviciul Vamal
 • în Serviciul Vamal şi Fiscal
 • în Biroul de Protecție a Guvernului
 • în Serviciul de Protecție a Statului
 • în Garda Mareșalului
un certificat de serviciu sau un certificat de la autoritățile competente
perioadele de primire a indemnizației de maternitate certificat de la angajator sau ZUS
perioadele de detenție în închisori sau în alte locuri de detenție de pe teritoriul Poloniei cu sau fără condamnare după 31 decembrie 19565. pentru activitate politică adeverința președintelui instanței de circumscripție care să confirme pedeapsa închisorii în penitenciare sau alte locuri de detenție în temeiul unei condamnări, în timp ce perioadele de detenție în aceste locuri fără sentință – adeverința președintelui Institutului Memoriei Naționale – Comisia de urmărire penală a Crime împotriva națiunii poloneze
perioadele de angajare în străinătate a persoanelor care nu erau cetăţeni polonezi la acea vreme, dacă s-au întors în ţară după 22 iulie 1944 şi erau considerate repatriate un document care confirmă statutul de repatriat și dovada angajării
perioade de munca dupa 1956 pentru organizatii politice si sindicate, ilegale in sensul reglementarilor in vigoare pana in aprilie 1989. decizie a șefului Oficiului pentru Veterani de Război și Victime ale Opresiunii emisă după depunerea documentelor sau evaluarea mărturiilor martorilor

 

În plus, stagiile de cotizare sunt și perioade încheiate înainte de 15 noiembrie 1991, pentru care ați plătit contribuții de asigurări sociale sau pentru care nu exista obligația de a plăti astfel de contribuții:

 

Perioadele de cotizare  Documentația necesară
1. perioade de angajare după vârsta de 15 ani:  
 • pe teritoriul statului polonez – într-un timp nu mai mic de jumătate din timpul complet de lucru, dacă în aceste perioade angajatul a primit remunerație sau beneficii de asigurări sociale: boală, maternitate sau îngrijire sau pensie de boală
adeverință de muncă, adeverință sau înscriere în cartea de asigurare, iar în lipsa acesteia, înscriere în „carnet” carte de identitate, declarații de martori, carnet de serviciu, carnet de sindicat sau scrisoare de numire, numire, angajare, concediere, distincție, acordare concediu și confirmarea Instituției de Asigurări Sociale, dacă angajatorul a înregistrat salariatul pe nume la asigurări sociale
 • Cetăţeni polonezi în străinătate – în reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare poloneze, în reprezentanţele permanente la Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte misiuni sau misiuni speciale, precum şi în alte posturi, instituţii sau întreprinderi poloneze cărora le-au fost delegaţi sau îndrumaţi, acest lucru se aplică şi pentru membri ai familiei un angajat delegat sau îndrumat acolo care s-a angajat în aceste unități în timpul șederii în străinătate
un certificat de la autoritățile competente
 • Cetățeni polonezi în străinătate – în organizațiile internaționale, instituțiile străine și fabricile la care au fost îndrumați ca parte a cooperării internaționale sau unde au fost angajați cu acordul autorităților poloneze competente, consimțământul nu este necesar în legătură cu angajații plecați în străinătate înainte de 9 mai , 1945 r.
certificat al organului de conducere
 • Cetățeni polonezi în străinătate – cu alți angajatori străini, dacă contribuțiile de asigurări sociale au fost plătite în Polonia în timpul perioadei de muncă în străinătate
Confirmarea ZUS a perioadelor de plată a contribuțiilor la asigurările sociale
2. perioade de muncă forțată:  
 • interpretat pentru Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
 • efectuat în zona Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice în perioada 17 septembrie 1939 până la 31 decembrie 1956.
 • efectuată la ordinele autorităților aliate până la 31 decembrie 1945.
documente sau declarații ale martorilor
 • efectuate în minele de cărbune, cariere, fabrici de extracție și îmbogățire a uraniului și batalioane de construcții în timpul serviciului militar în armata poloneză
certificat al Comandamentului de reaprovizionare militară
3. perioadele de angajare a minorilor pe teritoriul statului polonez în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare înainte de 1 ianuarie
1975.
adeverință de muncă, contract de formare profesională, contract de ucenicie, contract inițial de experiență în muncă, adeverință la locul de muncă sau mărturie a martorului, în cazul în care angajatorul constată că nu există documente din această perioadă și este imposibil să se confirme că au fost încheiate contracte cu salariați minori, sau cu angajatorul; confirmă că a încheiat contracte cu lucrătorii minori, dar nu poate confirma angajarea unui anumit lucrător minor. 
4. perioadele de muncă prestate în perioada închisorii pe teritoriul statului polonez, închisoarea pentru contravenție și în timpul arestării preventive – în timpul de lucru nu mai mic de jumătate din timpul complet de lucru specificat pentru o astfel de muncă un certificat eliberat de o instituție penală sau de un centru de detenție
5. perioadele de neexecuție a muncii după încetarea raporturilor de muncă, dacă pentru aceste perioade s-a plătit remunerație sau compensație în conformitate cu prevederile Codului muncii hotarare judecatoreasca, certificat de angajator
6. perioadele de șomaj temporar pe teritoriul statului polonez din cauza incapacității de a-l obține sau a incapacității de a urma formarea profesională, inclusiv perioadele de primire a indemnizațiilor din fondul de activare profesională, indemnizații de șomaj și indemnizații de formare plătite din Fondul de muncă  

o adeverință de la departamentul de angajare a oficiului de muncă

 

 

 

 

 

6a. neexecutarea muncii înainte de 31 iulie 1990 ca urmare a represiunii politice o adeverință de la departamentul de angajare a oficiului de muncă
6b. perioada de privare a posibilității de a-și exercita profesia înainte de 31 iulie 1990, ca urmare a represiunii politice pentru acțiunile de recâștigare a independenței și suveranității Poloniei sau a respectării drepturilor politice ale omului în Polonia decizie a șefului Oficiului pentru Veteranii de Război și Victimele Opresiunii
7. nefuncţionarea înainte de 31 iulie 1990 ca urmare a represiunii politice decizie a șefului Oficiului pentru Veteranii de Război și Victimele Opresiunii
8. perioadele de deținere a mandatului de deputat sau senator în statul polonez certificat al autorității competente 
9. perioadele de internare în temeiul art. 42 din Decretul din 12 decembrie 1981 privind legea marțială (Jurnalul de legi, pct. 154; din 1982, pct. 18 și din 1989, pct. 178) certificat al Institutului de Memoria Națională – Comisia pentru Urmărirea Crimelor împotriva Națiunii Polone, căreia i-au fost transferate documentele privind internarea de către sediul poliției
10. perioade de desfășurare a activității creative sau artistice pe teritoriul statului polonez:  
 • acoperit de obligația de asigurări sociale, pentru care a fost plătită contribuția de asigurări sociale sau în care asiguratul a fost scutit de la plata acesteia 
Confirmarea ZUS a perioadelor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau a perioadei de scutire de la plata acestor contribuții
 • înainte de 1 ianuarie 1974, recunoscut de Comitetul pentru pensii ale creatorilor, care funcționează la ministrul responsabil de cultură, cu condiția ca creatorul sau artistul să plătească contribuții sociale după 31 decembrie 1973.
decizia Comisiei de pensie a creatorilor
11. perioadele de activitate ale avocaților efectuate pe teritoriul statului polonez:  
 • acoperit de obligația de asigurări sociale, pentru care a fost plătită contribuția pentru această asigurare sau în care a existat o scutire de la plata acesteia 
un certificat de la un barou, iar în cazul avocaților care practică individual, o confirmare de la Instituția de Asigurări Sociale (ZUS) privind perioadele de plată a contribuțiilor sau perioadele de scutire de la plata contribuțiilor
 • înainte de data acoperirii obligaţiei de asigurări sociale în acest sens
certificat sau alt document
12. perioade de muncă pe teritoriul statului polonez:  
 • acoperit de obligația de asigurări sociale, pentru care a fost plătită contribuția pentru această asigurare sau în care a existat o scutire de la plata acesteia
confirmarea perioadelor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau a perioadei de scutire de la plata acestora sau alt document
 • înainte de data acoperirii obligației de asigurare în acest sens,

dacă în aceste perioade persoana care prestează o astfel de muncă a primit o remunerație în cuantum de cel puțin jumătate din remunerația minimă aplicabilă, determinată în baza prevederilor Codului muncii

certificat al entității angajatoare sau alt document
13. perioadele de muncă în cooperativele agricole de producție și alte cooperative asociate în Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole de Producție, în ferme de grup ale cooperativelor cercurilor agricole asociate în Uniunea Națională a Fermierilor, Cercurilor și Organizațiilor Agricole și lucrează pentru aceste cooperative:  
 • acoperit de obligația de asigurări sociale, pentru care a fost plătită contribuția pentru această asigurare sau în care a existat o scutire de la plata contribuției
 • înainte de data acoperirii obligaţiei de asigurări sociale în acest sens
confirmarea cooperativei privind zilele efectiv lucrate
14. perioade de muncă pe teritoriul statului polonez efectuate în beneficiul unităților economiei socializate pe baza unui contract de agenție sau a unui contract de mandat și cooperare în îndeplinirea unui astfel de acord:  
 • acoperite de obligația de asigurări sociale și perioadele de continuare a acestei asigurări, pentru care a fost plătită contribuția sau în care a existat o scutire de la plata acesteia
confirmarea plătitorului de contribuție sau alt document
 • efectuate înainte de 1 ianuarie 1976, dacă contractul a respectat termenii și condițiile de asigurare aplicabile la acea dată
un certificat sau alt document al entității competente pentru care a fost executat contractul de agenție sau contractul de mandat
15. perioade de activitate economică neagricolă pe teritoriul statului polonez:
 • acoperite de obligația de asigurări sociale și perioadele de continuare a acestei asigurări, pentru care a fost plătită prima pentru această asigurare sau în care a existat o scutire de la plata primei
Confirmarea ZUS a perioadelor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau a perioadelor de scutire de la plata acestor contribuții
 • efectuate înainte de data acoperirii obligației de asigurare în acest sens, dacă activitatea comercială a respectat condițiile de asigurare
certificat al organizației relevante, breslei
16. perioadele de cooperare în desfășurarea activității economice neagricole pe teritoriul statului polonez acoperit de obligația de asigurări sociale și perioadele de continuare a acestei asigurări, pentru care a fost plătită prima pentru această asigurare sau în care a existat o scutire de plătindu-l Confirmarea ZUS a perioadelor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau a perioadelor de scutire de la plata acestora 
17. perioadele de asigurări sociale pentru clerici pe teritoriul statului polonez, pentru care s-a plătit prima de asigurare sau în care a existat o scutire de la plata primei Confirmarea ZUS a perioadelor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau a perioadelor de scutire de la plata acestora
18. perioadele de primire a unei burse sportive pentru practicarea sportului profesionist pe teritoriul statului polonez după vârsta de 15 ani, cu excepția perioadelor de primire a unei burse de către persoanele care studiază sau studiază în sistemul de studii cu normă întreagă un certificat de la un club sportiv sau o entitate care plătește o astfel de bursă

Pagina in constructie…

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.