Pensia din Croația

Solicitanții pot depune o cerere de către institutia abilitată cu maxim 12 luni înainte cu privire la intenția de a solicta pensionarea pentru limită de vârstă.

Notificarea completată trebuie să fie însoțită de:

-copie legalizată a carnetului de muncă,
-declarație sau o dovadă a perioadelor de asigurare realizate în străinătate în cazul în care asiguratul a lucrat în străinătate
-Alte dovezi ale perioadelor de asigurare care nu au fost pe deplin identificate sau înscrise în carnetul de muncă.

Calculul informativ al valorii pensiei solicitate se face contra cost si nu este mai mic de 9,3 euro.

Formele de pensionare cuprind:

Pensia de Invaliditate
Pensia de Urmaș

Pensia de Invaliditate

Puteți descărca formularul de cerere de pensie Cerere pensie Invaliditate Croatia pe aceste pagini web sau îl puteți cumpăra într-un magazin al Monitorului Oficial (Narodne novine). Documentele necesare sunt specificate în cerere.
În cazul unei pensii temporare de invaliditate, o persoană trebuie să anexeze un certificat eliberat de serviciul de ocupare a forței de muncă competent din care să rezulte perioada (perioadele) de șomaj ca urmare a reabilitării profesionale și faptul că o persoană cu handicap a acceptat fără întârziere oferta de muncă la invitația serviciului competent de ocupare a forței de muncă, și anume că persoana a respins oferta de muncă. În timpul angajării sau al unei alte forme de asigurare, o persoană poate demara procedura de pensie de invaliditate pe baza capacității de muncă reduse cu capacitatea de muncă rămasă sau a pierderii parțiale sau totale a capacității de muncă și la propunerea medicului de îngrijire primară selectat.

Pensia de urmas

În cazul în care pensia de urmaș este solicitată după decesul asiguratului, cererea (Ceree pensie de urmas Croatia) se depune la serviciul/biroul regional competent al HZMO( Institutul National de Pensii din Croatia) în funcție de locul de reședință, adică domiciliul solicitantului.

În cazul în care pensia de urmaș este solicitată după decesul beneficiarului pensiei, cererea se depune la serviciul/biroul regional competent al HZMO care a plătit pensia.

În cazul în care persoana de la care decurge dreptul a avut reședința în străinătate, cererea este depusă la unitatea regională competentă a HZMO care acoperă teritoriul ultimei asigurări înregistrate în Republica Croația.

Puteți descărca formularul de cerere pentru pensia de urmaș de pe acest site sau puteți cumpăra de la punctul de vânzare al Monitorului Oficial. Documentația necesară este furnizată în formularul de cerere.

În cazul în care cererea de pensie de urmaș este depusă de un copil sau în numele unui copil cu statut de persoană cu handicap cu capacitate reziduală de muncă (stabilită în conformitate cu reglementările privind reabilitarea ocupațională și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap), cererea trebuie să fie însoțită de decizia finală prin care autoritatea competentă a aprobat dreptul la formare profesională pentru muncă sau de decizia de aprobare a dreptului la programe de învățământ special conform reglementărilor speciale.

Un membru de familie are dreptul la o pensie de urmaș din ziua în care îndeplinește condițiile de eligibilitate, cu condiția să depună o cerere în termen de șase luni de la data la care a îndeplinit condițiile de eligibilitate. În cazul în care un membru de familie depune o cerere la mai mult de șase luni de la data eligibilității, i se va acorda dreptul din prima zi a lunii următoare datei cererii, pentru o perioadă de șase luni retroactiv.

Institutii

Institutul National de Pensii Croat HZMO: Web 

Pentru ajutor legat de o pensie din Croatia sau România scrie la contact@europensie.ro.

Articol in constructie..

12.01.2023

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.